Coedwig Irfon - Pont Wen, ger Llanwrtyd

Dau lwybr byr ar lan afon gyda man picnic glaswelltog

Beth sydd yma

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae'r maes parcio a'r holl lwybrau ar agor yma.

 

Ymweld â’n safleoedd yn ddiogel

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, gan gymryd camau ychwanegol i baratoi cyn eich ymweliad a chan gadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid y llwybr arferol yn achos rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gynnal y pellter priodol oddi wrth eraill - dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Gweler ein cyngor ar sut i gynllunio ymweliad diogel a’i fwynhau.

Croeso

Mewn rhan ddiarffordd o ganolbarth Cymru sydd, serch hynny’n hawdd dod o hyd iddo, mae maes parcio a’r ardal bicnic Pont Wen yn fan cychwyn ar gyfer dau lwybr byr yng Nghoedwig Irfon.

Ceir arwyddbyst ar y ddau lwybr sy’n dilyn Afon Irfon ar ei thaith i lawr o Fynyddoedd y Cambria i ymuno ag Afon Gwy yn Llanfair-ym-muallt.

Mae Pont Wen ychydig filltiroedd o Lanwrtyd, sy’n honni mai hi yw’r dref leiaf ym Mhrydain.

Peidiwch ag anghofio am y Pwll Golchi i lawr y ­ordd, tuag at Lanwrtyd, ble roedd y ­ermwyr yn arfer golchi eu defaid cyn eu cneifio.

Mae’r rhaeadrau uwchben y pwll yn gallu bod yn ddramatig, yn enwedig ar ôl llawer o law.

Llwybrau cerdded

Menyw gyda phlentyn ar lwybrMae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac yn cychwyn o faes parcio Pont Wen.

Llwybr Afon Irfon

1¼ milltir/1.9 cilometr, hawdd (yno ac yn ôl)

Mae Llwybr Afon Irfon yn dro bach hawdd, gwastad sy’n addas i bawb.

Mae’n dilyn llwybr ar lan Afon Irfon a thrwy amrywiaeth o goetiroedd cyn dychwelyd ar hyd yr un llwybr yn ôl i’r maes parcio.

Mae nifer o feini mawr wedi’u gosod ar hyd y llwybr er mwyn i chi eistedd a gor­wys am ychydig a mwynhau golygfeydd a synau’r afon.

Peidiwch â cholli’r coed sbriws Sitca gyda’u rhisgl plât crystiog.

Llwybr Cwm Irfon

1⅓ milltir/2.2 cilometr, cymedrol

Llwybr cylch yw Llwybr Cwm Irfon.  

Mae’n dilyn yr un llwybr glan yr afon â Thaith Afon Irfon ond mae’n troi draw o’r afon pan ddaw’r wyneb caled i ben ac yn ymuno â ffordd goedwig dawel.

Mae’r ffordd goedwigaeth yn rhoi golygfeydd o’r cwm a’r gwahanol fathau o goetir cyn dychwelyd wedyn i’r maes parcio.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Mae dau lwybyr yn addas i deuluoedd, heb ddim grisiau.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Pont Wen yn dair milltir i’r gogledd-orllewin o Lanwrtyd oddi ar yr A483.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Cyfarwyddiadau

O’r A483 yn Llanwrtyd, dilynwch yr arwyddion am Abergwesyn. Ar ôl 3½ milltir, mae maes parcio Pont Wen ar y dde, cyn cyrraedd pentref Abergwesyn.

Gallwch barcio yno am ddim.

Map Arolwg Ordnans

Mae Pont Wen ar fap Arolwg Ordnans (AR) 187.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 856 507.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanwrtyd.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map lleoliad PDF [935.0 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru