Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coetir Lloches Ddu, ger Aberystwyth

Ardal bicnic gysgodol a llwybr glan yr afon

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio (am ddim)
Ardal picnic
Llwybr cerdded

Diweddariad Coronafeirws

 

Rydym yn dechrau ailagor rhai o'r meysydd parcio yn ein coetiroedd a'n gwarchodfeydd natur.

 

Mae'r rhan fwyaf o'n llwybrau cerdded a rhedeg ar agor, ond efallai y bydd gwyriadau ar rai ohonynt - dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Mae ein llwybrau beicio mynydd, ein canolfannau ymwelwyr, caffis, toiledau, mannau chwarae a chuddfannau adar yn dal i fod wedi cau.

 

Darganfyddwch a yw'r maes parcio a'r llwybrau ar agor yn y safle hwn

 

 

Gwybodaeth arall

 

Mae Llwybr Allt Fedw ar gau gan fod coed wedi cwympo ar draws y llwybr.

Croeso

Mae’r Lloches Du yn lleoliad tawel wrth ymyl Afon Ystwyth sy’n llifo trwy’r cwm serth hwn ar ei ffordd i Aberystwyth.

Daeth yr enw Saesneg, Black Covert, o’r gair ‘covert’ sef ardal lle magwyd ffesantod ar Ystâd Trawscoed.

Mae yna ardal bicnic o dan gysgod coed ynn, bedw a chastanwydd pêr mawr, a mainc bren hyfryd wrth ymyl y dŵr hollol glir.

Mae Llwybr Glan yr Afon yn llwybr byr drwy goetir ffawydd sydd wedi’i orchuddio â chlychau’r gog yn y gwanwyn.

Mae Llwybr Glan yr Afon yn llwybr haws, drwy goetir ffawydd sydd wedi’i orchuddio â chlychau’r gog yn y gwanwyn.

Llwybrau cerdded

Menyw ac afonMae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac maen nhw’n cychwyn o’r faes parcio.

Llwybr Glan yr Afon

1½ milltir, 2.7 cilomedr, hawdd

Mae’r llwybr hwn yn cynnig taith gerdded ysgafn o’r man picnic ar hyd Afon Ystwyth.

Mae’n dychwelyd drwy goetir, sydd wedi’i lenwi ag arogl resin a charpedi o glychau’r gog yn y gwanwyn.

Llwybr Allt Fedw

2.2 filltir, 3.5 cilomedr, cymedrol

Mae Llwybr Allt Fedw yn mynd heibio i bwll llonydd wrth iddo arwain at y fryngaer 2,000 mlwydd oed, sef Allt Fedw.

Yma mae golygfan sydd â golygfeydd panoramig dros fryniau tonnog a dyffrynnoedd.

Mae llawer o ddringfeydd hir a disgyniadau serth ar hyd y llwybr hwn.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd

Mae coetir Lloches Ddu 9 milltir i’r de-ddwyrain o Aberystwyth.

Mae'r maes parcio am ddim.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Cymrwch y B4340 o Aberystwyth i Drawsgoed. Ar ôl Abermagwr, trowch i’r dde dros y bont (sydd ag arwydd yn dweud Llanilar B4575), ac yna trowch yn syth i’r chwith ac i’r chwith eto i mewn i’r maes parcio.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Aberystwyth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Map Arolwg Ordnans

Mae coetir Lloches Ddu ar fap Arolwg Ordnans (AR) 213.

Cyfeirnod grid yr AO yw SN 667 729.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map lleoliad PDF [163.7 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.