Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coetir Gogerddan, ger Aberystwyth

Taith gerdded coetir gyda golygfeydd arfordirol a charpedi o glychau’r gog yn y gwanwyn

Clychau'r gog yng nghoedwig

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Croeso

Yn daith fer yn y car o Aberystwyth, mae Gogerddan yn safle picnic sy’n hawdd i’w ganfod ac sydd â thaith gerdded goedwigol.

Mae’r maes parcio a’r ardal bicnic yn agos at goetir hynafol a fu unwaith yn rhan o ystâd Gogerddan, oedd yn adnabyddus am ei gwaith plwm.

Roedd y coetir hynafol hwn unwaith yn rhan o ystâd mwyngloddio ariannog Gogerddan.

Mae’r coetir yn gartref i hen goed hardd, gan gynnwys derw, castanwydd pêr a phisgwydd.

Yn ystod y gwanwyn gwelwch arddangosfa drawiadol o gylchau’r gog a blodau tymhorol eraill.

Mae’r safle picnic mewn lleoliad cysgodol wrth ochr y nant, ac mae’r daith gerdded gylchol yn dechrau yn y maes parcio.

Mae hon yn daith gerdded gymharol fyr, ond caiff y dringfeydd serth drwy’r coed eu gwobrwyo â rhai golygfeydd hyfryd.

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar y llwybr cerdded sy’n cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Cerdded Gogerddan

1½ milltir, 2.4 km, cymedrol

Gyda chyfeirbwyntiau o’r maes parcio, mae Llwybr Gogerddan yn dringo drwy’r coetir.

Mae’r llwybr yn mynd heibio i hen goed hardd, ac yn y gwanwyn mae’r coetir wedi’i orchuddio â chlychau’r gog.

Mae nifer o ddringfeydd a disgyniadau serth ar hyd y ffordd, ynghyd â chipolwg o Fae Ceredigion.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Coetir Gogerddan 3 milltir i’r gogledd ddwyrain o Aberystwyth.

Gellid parcio yn rhad ac am ddim yn y maes parcio hwn.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch ffordd A487 o Aberystwyth i gyfeiriad Machynlleth. Ar ôl 2½ milltir, trowch i'r dde am Benrhyncoch ac ewch yn syth ymlaen pan ddewch at y
groesffordd. Mae'r maes parcio ar y chwith mewn ½ milltir, ar ôl mynd heibio’r tai gwydr mawr.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coetir Gogerddan ar fap Arolwg Ordnans (AR) 213.

Y cyfeirnod grid AR ar gyfer y maes parcio yw SN 633 836.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drenau agosaf yn Aberystwyth.

Mae’r gwasanaeth bws o Aberystwyth i Penrhyncoch yn stopio yn fynedfa Prifysgol Aberystwyth, yn agos iawn i faes parcio coetir Gogerddan.

Am mwy o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map lleoliad PDF [163.7 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.