Ceisiadau, ymgynghoriadau a phenderfyniadau ynghylch trwyddedau