I gyflawni rhai gweithgareddau morol, mae angen caniatâd Asesiad Effeithiau Amgylcheddol (AEA) arnoch.

Mae angen y caniatâd o dan Reoliad 22 o’r rheoliadau AEA Gwaith Morol.

Byddwn yn rhestru’r penderfyniadau caniatáu AEA a rown yma. I gael gwybod rhagor, anfonwch e-bost i: marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

EIA Consent Decision 13/17/ML Burbo Bank Extension Cable (Saesneg yn unig) PDF [298.5 KB]
Asesiad Effaith Amgylcheddol Penderfyniad Cydsynio (crynodeb) Rhan 3 Cynllun Amddiffyn yr Arfordir Gorllewin y Rhyl PDF [145.6 KB]
Asesiad Effaith Amgylcheddol Penderfyniad Cydsynio (crynodeb) Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanw, Penclawdd PDF [166.1 KB]
Asesiad Effaith Amgylcheddol Penderfyniad Cydsynio (crynodeb) Gorlif Carthffos Gyfun (GCC) Llaneirwg PDF [132.4 KB]
Asesu Effaith Amgylcheddol Penderfyniad Cydsynio (crynodeb) Aráe Lanw Ynysoedd y Moelrhoniaid PDF [152.1 KB]
Asesiad Effaith Amgylcheddol Penderfyniad Cydsynio (crynodeb) Gorlif Carthffos Gyfun (GCC) Kimberley Road PDF [917.3 KB]
Penderfyniad Caniatâd Asesiad Effeithiau Amgylcheddol (crynodeb) Gorsaf Bad Achub Tyddewi yr RNLI PDF [166.2 KB]
Asesu Effaith Amgylcheddol Penderfyniad Cydsynio Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau Pwllheli PDF [917.3 KB]
Consent Decision CML1343_Cymraeg CML1343 Port of Mostyn PDF [132.1 KB]
EIA Consent Decision CML1343 - Saesneg y Unig CML1343 Port of Mostyn PDF [314.1 KB]
Crynodeb Penderfyniad Caniatad AEA CRML1604 Fishguard Marina PDF [251.6 KB]
Crynodeb Penderfyniad Caniatad AEA MMML1670 - Carthu Agregau Morol yn Ardal 526 – Estyniad Cwlfer PDF [231.6 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf