Penderfyniadau Trwyddedu Amgylcheddol Terfynol - adroddiad misol

Rydym yn cyhoeddi adroddiad misol sy’n cynnwys yr holl benderfyniadau trwyddedu amgylcheddol a wnaed gennym yn ystod y mis blaenorol.

Mae unrhyw drwydded a roddir yn cael ei rhoi ar ein cofrestri cyhoeddus. Os hoffech weld copi o drwydded derfynol gallwch wneud cais am hynny drwy ein cofrestr gyhoeddus ar-lein, anfonwch e-bost i ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu ffoniwch ni ar 0300 065 3000 i wneud apwyntiad i weld y gofrestr gyhoeddus mewn swyddfa yn eich ardal chi.

Gwastraff

Gwastraff - Ionawr 2024

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

N/A

Agrispread Ltd

Fferm Birchenfields, Sealand Road, Sealand, Sir y Fflint, CH1 6BS

Newydd

Gwrthod

PAN-023906

D Wise Limited

Woodlands Farm, The Lane, Willington, Tallarn Green, Wrecsam, SY14 7ND

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-024175

ByProduct Recovery Limited

Fferm Rosedew, Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg, CF61 1PZ

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-024014

4 Ailgylchu Cyf

Pant Y Gaseg, Pant y Gaseg, Betws, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 2RB

Newydd

Gyhoeddwyd

N/A

ByProduct Recovery Limited

Fferm Pentwyn, Fferm Pentwyn, Aberhonddu, Powys, LD3 0SW

Newydd

Dychwelyd

CB3237AP

Sgip Gwynedd a llogi planhigion Cyf

Gwynedd Skip and Plant Hire Ltd, Lon Hen Felin, Cibyn Ind Est, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD

Amrywiad

Dychwelyd

PAN-023696

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Penrallteifed, Penrallteifed, Llechryd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2LU

Newydd

Gyhoeddwyd

AB3297TQ

Systemau Txo Cyf

Txo Systems Ltd, Newhouse Farm Industrial, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 6UP

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3896ZW

Telecycle Europe Limited

Uned 15 Ffordd y Drome, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Sealand Garden City, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

PAN-023907

ByProduct Recovery Limited

Tyncwm, B4337, Llansawel, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 7PQ

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-0238888

ByProduct Recovery Limited

Fferm Cassandra, Fferm Cassandra, Caerllion, Casnewydd, NP18 1LR

Newydd

Gyhoeddwyd

XP3295VP

Tarmac Trading Limited

Chwareli Dolyhir & Strinds, Chwareli Dolyhir a Strinds, Hen Maesyfed, Llanandras, LD8 2RW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

FP3893VN

Kier Services Limited

Safle Amwynder Dinesig Tythegston, Safle Amwynder Dinesig Tythegston, Tythegston, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 0NE

Ildio

Tynnu

Gwastraff - Rhagfyr 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

PAN-023797

4 Ailgylchu Cyf

55 Golwg-Y-Bryn, Onllwyn, Onllwyn, Castell-nedd Port Talbot, SA10 9NH

Newydd

Gyhoeddwyd

N/A

ByProduct Recovery Limited

Fferm y mynydd, fferm y mynydd, Frith, Sir y Fflint, LL11 5HU

Newydd

Gwrthod

PAN-023644

Agrispread Ltd

Fferm Dolennion, Worthenbury, Wrecsam, LL13 0AN

Newydd

Gyhoeddwyd

N/A

Beacon Foods Ltd

Fferm Garngaled, Fferm Garngaled, Llanspyddid, Aberhonddu, Powys, LD3 8PE

Newydd

Dychwelyd

FP3590LV

Hurt Plant Hire Ltd

Safle tirlenwi Chwarel Rhuddlan Bach, Safle Tirlenwi Chwarel Rhuddlan Bach, Brynteg, Ynys Môn, LL78 7JJ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BB3998CQ

GWASANAETHAU AMGYLCHEDDOL EWROP CYFYNGEDIG

Gwasanaethau Amgylcheddol Ewrop Cyf, Uned G, Parc Busnes Trecennydd, Caerffili, Caerffili, CF83 2RZ

Ildio

Dychwelyd

PAN-023471

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Rhosygadair Fawr, Blaenannerch, Blaenannerch, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1SW

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3097HH

Elis UK Limited

Elis UK Limited, Ystâd Masnachu Bulwark, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 5QZ

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3096HK

Cyngor Sir Ddinbych

Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff Colomendy, Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cyngor Sir Ddinbych, Ffordd y Graig, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 5US

Newydd

Gyhoeddwyd

ZB3593HH

S L Ailgylchu Limited

S L Recycling Ltd, Uned 9, Stad Ddiwydiannol Penallta, Penallta, Hengoed, Caerffili, CF82 7SU

Amrywiad

Dychwelyd

PAN-023562

ByProduct Recovery Limited

Fferm Bwlchmawr 2, Brynteg, Brynteg, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9XA

Newydd

Gyhoeddwyd

NB3293HV

Breedon Trading Ltd

Depo Llai , Parc Diwydiannol Llai Llay, Wrecsam, LL12 0PJ

Trosglwyddo

Dychwelyd

BB3195CB

Porthladdoedd Cysylltiedig Prydain

Glanfa Talbot, Heol Glan yr Afon, Dociau Port Talbot, Port Talbot, Castell-nedd Port Talbot, SA13 1RE

Ildio

Dychwelyd

N/A

ByProduct Recovery Limited

Fferm Abergelli 2, Felindre, Felindre, Abertawe, Abertawe, SA5 7NN

Newydd

Gwrthod

XP3295FK

Biffa Waste Services Limited

Y Ganolfan Ailgylchu, 3 Ffordd Helyg, Parc Busnes Dyffryn, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7TR

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Tachwedd 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

PAN-023110

4Ailgylchu Cyf

Blaengrach, Blaengrach, Glyneath, Castell-nedd Port Talbot, SA11 5AL

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-023252

ByProduct Recovery Limited

Tyncwm, Tyncwm, Llansawel, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 7PQ

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-023141

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Hafod, Fferm yr Hafod, Y Ferwig, Aberteifi, SA43 1PU

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-023343

ByProduct Recovery Limited

Farchwel, Tal-y-Bont, Conwy, Conwy, LL32 8UY

Newydd

Gyhoeddwyd

PP3294FJ

Cyngor Gwynedd

Cyfleuster Rheoli Gwastraff Ffridd Rasus, Ffordd y Morfa, Harlech, Gwynedd, LL46 2UW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

FB3497TK

Breedon Trading Limited

Chwarel Fron Haul, Chwarel Fron Haul, Ffordd Dinbych, Nannerch, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 5RH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

N/A

MJ Rubbish Removals Ltd

MJ Rubbish Removals Ltd, Ardal yn Star Trading Estate, Star Trading Estate, Ponthir, Casnewydd, NP18 1PQ

Newydd

Dychwelyd

N/A

Agrispread Ltd

Neuadd Honkley, Stringers Lane, Burton, Yr Orsedd, Wrecsam, Wrecsam, LL12 0AP

Newydd

Tynnu

DB3095FM

HYDRO ALUMINUM DEESIDE LTD

Hwb Sgrap Hydro Wrecsam, Bryn Lane, Stad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, Wrecsam, LL13 9UT

Newydd

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Hydref 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

PAN-022961

ByProduct Recovery Limited

Cefn Naw Clawdd, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2SG

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-023088

Severn Trent Water Limited

Noyadd Farm, Noyadd Farm, Rhaeadr Gwy, Powys, LD6 5HH

Newydd

Gyhoeddwyd

AB3398HE

Whites Recycling Ltd

Grosmont Lagoon, Wood Farm, Grosmont, Y Fenni, NP7 8LB

Ildio

Gyhoeddwyd

FP3590LV

Hurt Plant Hire Ltd

Safle tirlenwi Chwarel Rhuddlan Bach, Safle Tirlenwi Chwarel Rhuddlan Bach, Brynteg, Ynys Môn, LL78 7JJ

Amrywiad

Dychwelyd

PAN-023140

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Mewngofnodi, Y Ferwig, Aberteifi, SA43 1RU

Newydd

Gyhoeddwyd

BB3892CT

EV RECYCLING LTD

Gweithdai'r Bannau, Uned 12, Porth Llanelli, Dafen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8LQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

Breedon Trading Ltd

Chwarel Minffordd a Gwaith Asffalt, Chwarel Minffordd, Penrhyndeudraeth, Porthmadog, Gwynedd, LL48 6HP

Newydd

Dychwelyd

PAN-022857

ByProduct Recovery Limited

Fferm Bryn Carrog, Ffordd Bodelwyddan, Rhuddlan, Y Rhyl, LL18 5UH

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-023087

ByProduct Recovery Ltd

Maes Truan, Llanelidan, Llanelidan, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2RN

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3092FJ

Fiberight Limited

Fiberight Limited, Uned 1A, Parc Diwydiannol Westfield, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4SF

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-023328

ByProduct Recovery Limited

Fferm Abergelli, Fferm Abergelli, Felindre, Abertawe, SA5 7NN

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Englobe Regeneration UK Limited

Wales & West Utilities, cyn safle Gwaith Gasworks Quakers Yard, 16 Mill Street, Quakers Yard, Treharris, Merthyr Tudful, CF46 5AG

Newydd

Gwrthod

PAN-023099

4Ailgylchu Cyf

Fferm Argoed, Fferm Argoed, Rhosymadoc, Rhiwabon, Wrecsam, Wrecsam, LL14 6LN

Newydd

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Medi 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

DB3090CE

Daniel Aneurin Rhodri James, Carys Ellen James, Gareth Rhodri James a Sian James

Morlyn Ffynnoncyff, Fferm Ffynnoncyff, Ferwig, Ceredigion, SA43 1QD

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3090FA

Ail-orchuddio Blaenafon Limited

ReCover Blaenavon Ltd, ReCover Blaenavon Ltd, Kays and Kears Industrial Estate, Blaenafon, Torfaen, NP4 9AZ

Newydd

Gyhoeddwyd

BB3099CG

GP Biotec Cyf

Storfa Gwastraff Biotec Meddygon Teulu, Fferm Fawr Porthamel, Talgarth, Aberhonddu, Powys, LD3 0DL

Ildio

Dychwelyd

n/a

Donald Ward Cyf t / A Ward

WARD Caerdydd, Heol y Siop Oer, Caerdydd, CF10 4LY

Newydd

Dychwelyd

PAN-022503

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Castell Malgwyn, Fferm Castell Malgwyn, Llechryd, Aberteifi, Sir Gaerfyrddin, SA43 2QB

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-022539

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Castell Malgwyn, Fferm Castell Malgwyn, Llechryd, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 2QB

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3432AA

Amgylchedd FCC

Cyfleuster Compostio Llanddulas, Chwarel Llanddulas, Ffordd Abergele, Llanddulas, Conwy, Clwyd, LL22 8HP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

SL Recycling Ltd

SL Recycling Ltd, Crane Cwmbrân, Ffordd Grange, Cwmbrân, Torfaen, NP44 3XX

Newydd

Tynnu

FB3497TK

Breedon Trading Limited

Chwarel Fron Haul, Chwarel Fron Haul, Ffordd Dinbych, Nannerch, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 5RH

Amrywiad

Dychwelyd

KP3795FU

Tarmac Trading Limited

Tirlenwi Chwarel Hendy, Ffordd yr Ysgol, Meisgyn , Pontyclun, R C T, CF72 8PG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3098ZL

Mr Paul Billington

Fferm Burton Meadows, Fferm Burton Meadows, Lôn Llyndir, Burton, Yr Orsedd, Wrecsam, Wrecsam, LL12 0AS

Amrywiad

Dychwelyd

CB3596CC

SOS Plant Hire Ltd

Yr Hen Iard Lo, Heol y Parc, Rhosymedre, Wrecsam, Wrecsam, LL14 3AX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

PAN-022693

4Ailgylchu Cyf

Fferm Maenor, Eyton, Wrecsam, LL13 0SN

Newydd

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Awst 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

n/a

D Wise Limited

Fferm Woodlanes, The Lane, Willington, Tallarn Green, Wrecsam, SY14 7ND

Newydd

Gwrthod

PAN-022455

ByProduct Recovery Limited

Fferm Blaen Y Coed, Ysbyty Ifan, Betws-y-Coed, Gwynedd, LL24 0NY

Newydd

Gyhoeddwyd

EB3430RT

Shillibiers Ltd

Wern Tarw Recycling Ltd, Village Farm Ind Est, Y Pîl, Pen-y-bont ar Ogwr, Morgannwg Ganol, CF33 6BN

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

FP3095ET

South West Wood Products Ltd

Locks Yard, Heol Llan, Coety, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6BU

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3396FF

John Jones Civil Engineering & Groundworks Ltd

Cyfleuster Ailgylchu Coed Cwrtgwendwr, Coed Cwrtgwendwr, A470, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3YR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3095ZY

Porthladdoedd Cysylltiedig Prydain

Doc y Rhath, Hen Ffordd Clipper, Dociau Caerdydd, Caerdydd, CF10 4LY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3992ZF

Dandys (Chester) Limited

Topbridd Dandy, Fferm Coed Yw, Sealand Road, Sealand, Caer, Sir y Fflint, CH1 6BS

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-022524

Gwasanaethau Elifiant Masnach Cyf

Fferm Gwaenynog Bach, Ffordd Pentrefoelas, Bryn Ynys, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 5RP

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3131AF

Merthyr (De Cymru) Limited

Cynllun Adfer Tir Ffos-y-fran, Pwynt Gwaredu Cwmbargoed, Ffordd Fochriw, Merthyr Tudful, Morgannwg, CF48 4AE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

PB3490HV

Cyngor Sir Penfro

Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff Cyngor Sir Penfro Uned 41, Uned 41, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6TD

Ildio

Gyhoeddwyd

HB3490HK

Abertawe Metal Recycling Limited

Abertawe Metals Recycling Ltd, Dyffryn Close, Parc Menter Abertawe, Abertawe, Abertawe, SA6 8QG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3091ZZ

Mr Edward Vaughan, Mr John Vaughan a Mrs Eluned Beryl Vaughan

Sychtyn, Sychtyn, Llanerfyl, Y Trallwng, Powys, SY21 0JF

Amrywiad

Dychwelyd

XP3695VK

Breedon Trading Limited

Chwarel Borras, Heol Holt, Borras, Wrecsam, Wrecsam, LL13 9SE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Gorffennaf 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

n/a

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Tŷ Newydd, Pont Canaston, Arberth, Sir Benfro, SA67 8DE

Newydd

Gwrthod

PAN-022099

ByProduct Recovery Limited

Fferm Noyadd, Rhaeadr Gwy, Powys, LD6 5HH

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Miss Lorraine Rowlands, Mr Darren Lee Perry a Mr Owen Richard Parry

Fferm Fron, Fferm y Fron, Llangoed, Biwmares, Ynys Môn, LL58 8PA

Newydd

Gwrthod

CB3991ZT

Cyngor Sir Powys

Cyfleuster Swmpio Gogledd Powys, Parc Busnes Abermiwl, Aber-miwl, Powys, SY15 6FB

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-022082

ByProduct Recovery Limited

Fferm Creigydd, Ponthir, Ponthir, Caerllion, Casnewydd, NP18 1HU

Newydd

Gyhoeddwyd

JB3033RC

Mr Lee Gapper a Mrs Marie Gapper

D J Skip Hire, Llanbradach, Caerffili, Gwent, CF83 3QS

Ildio

Dychwelyd

AB3090CC

Derwent Renewable Power Ltd

Cyfleuster AD Fferm Argoed, Argoed, Trefeglwys, Caersws, Powys, SY17 5QT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

PAN-021794

ByProduct Recovery Limited

Crugmore, Crugmore, Penparc, Aberteifi, SA43 1QY

Newydd

Gyhoeddwyd

GP3094LE

Mr Vivian P Williams

Sgipiau Viv Williams, Uned 3 Parc Piliau, Pentood Ind Est, Ffordd yr Orsaf, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3AD

Ildio

Gyhoeddwyd

PAN-021833

John F Hunt Regeneration Ltd

Shotton Papermill, Ffordd Pont Bwys, Shotton, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2LL

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Tŷ Newydd, Pont Canaston, Pont Canaston, Arberth, Sir Benfro, SA67 8DE

Newydd

Gwrthod

XP3696EW

Breedon Trading Ltd

Chwarel Minffordd, Penrhyndeudraeth, Porthmadog, Gwynedd, LL48 6HP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Mehefin 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

PAN-021790

ByProduct Recovery Limited

Fferm Bwlchmawr 3, Fferm Bwlchmawr 3, Brynteg, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9XA

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

South West Wood Products Limited

Cynhyrchion South West Wood Dociau'r Barri, Berth 31 Heol Wimbourne, Dociau'r Barri, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 4AB

Newydd

Tynnu

AB3690CP

Ailgylchu Morgannwg Cyfyngedig

Glamorgan Recycling Limited, Berth 31 Ffordd Wimbourne, Dociau'r Barri, Y Barri, CF63 3DH

Ildio

Tynnu

CB3896ZW

Telecycle Europe Ltd

Uned 15 Ffordd y Drome, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Sealand Garden City, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2NY

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Agrispread Ltd

Fferm Prysau, Ffordd Babell, Pantile, Brynffordd, Y Babell, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 8PY

Newydd

Gwrthod

BB3793ND

AMG Resources Ltd.

Doc Nevills, M G Resources Ltd, Doc Nevills, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 2HD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

PAN-021781

SEVERN TRENT

Fferm Llyn, Lôn Bryn Howell, Trefor, Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 7UN

Newydd

Gyhoeddwyd

FB3897TV

Breedon Trading Limited

Chwarel Maes Mynan, Chwarel Maes Maynan, Ffordd Dinbych, Afonwen, Yr Wyddgrug, Clwyd, CH7 5UB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

Haywood malu Dymchwel Limited

Stockyard 10, Tata Steel, Tata Steel, Llanwern, Casnewydd, Casnewydd, NP19 4QZ

Newydd

Gwrthod

BB3299FN

SL Ailgylchu LTD

SL Recycling Ltd, Uned 1, Stad Ddiwydiannol Pontyfelin, New Inn, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0DQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

RP3598FN

Phillip Jones

Dismantlers Car Caeriw, Sageston, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 8SQ

Amrywiad

Dychwelyd

ZP3094FM

ByProduct Recovery Limited

Alwyn Davies & Colin Davies, Gaerwen, Ynys Môn, Gwynedd, LL60 6HR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Mai 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

n/a

John Willis (t/a JH Willis & Son)

Fferm Banc II, Lôn Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH1 6BX

Newydd

Gwrthod

n/a

John Willis (t/a JH Willis & Son)

Wood Farm [Block I], Deesside Lane, Flintshire, CH1 6BX

New

Refused

n/a

Pembrokeshire Holdings Limited

Mobile Plant, mobile, mobile

New

Returned

PAN-021429

Mr Simon Jones

Fferam Bailey, Trefdraeth, LL62 5ET

New

Issued

BP3090ST

GF Potter Limited

Potters Yard, Severn Road, Welshpool, Powys, SY21 7AZ

Transfer

Returned

PAN-021568

Mr Daniel James and Mrs Carys James

Blaenwaun Farm, Mwnt, Mwnt, Cardigan, SA43 1QF

New

Issued

PAN-021655

Mr Daniel James and Mrs Carys James

Bettel Farm, Ferwig, Cardigan, Ceredigion, SA43 1QB

New

Issued

PAN-021494

Mr Daniel James and Mrs Carys James

Bryn Farm, Ferwig, Cardigan, SA43 1PL

New

Issued

n/a

Trade Effluent Services Ltd

Gwaenynog Bach Farm, Pentrefoelas Road, Bryn Ynys, Denbigh, LL16 5RP

New

Refused

n/a

Trade Effluent Services Ltd

Kilford Farm, Whitchurch Road, Denbigh, LL16 4ER

New

Refused

n/a

RWK Lewis Services Limited

RWK Lewis Services, Towy Terrace, Ffairfach, Llandeilo, Carmarthenshire, SA19 6ST

New

Returned

CB3895CV

Smash & Grab Limited

Smash & Grab Limited, Moss Woods, Five Roads, Pontyates, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 5JQ

New

Issued

GB3439DE

Mr Andrew Morgan & Mr Peter Morgan

Race Farm, Race Farm, New Inn, Pontypool, Gwent, NP4 0TP

Surrender

Returned

HP3795FS

Veolia E S Cleanaway (UK) Ltd

Veolia E S Cleanaway (UK) Limited, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, Rhondda Cynon Taff, CF37 5YL

Variation

Returned

CB3894CN

ARTICO Environmental Ltd

ARTICO Environmental Limited, Units 1-3 Sirius Drive, Seaway Parade Industrial Estate, Baglan Energy Park, Port Talbot, Neath Port Talbot, SA12 7BR

New

Issued

AB3096FL

W R G Environmental Ltd

Rossett Landfill Gas Utilisation Scheme, Astbury Landfill Site, Dark Lane, Rossett, Wrexham, LL12 0AE

Variation

Issued

n/a

4Recycling Ltd

Manor Farm, Eyton, Wrexham, Wrexham, LL13 0SN

New

Refused

NP3095EW

F C C Recycling (UK) Limited

Plas Madoc Household Waste Recycling Centre, Wynnstay Industrial Estate, Acrefair, Wrexham, Clwyd, LL14 3 ES

Variation

Issued

Gwastraff - Ebrill 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

PAN-021010

ByProduct Recovery Limited

Fferm Maes Truan, Llanelidan, Sir Ddinbych, LL15 2RN

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-021080

ByProduct Recovery Limited

Fferm Pentwyn, Aberhonddu, Powys, LD3 0SW

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-021637

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Bryn Barcud, Gors Goch, Gorsgoch, SA40 9TH

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

ByProduct Recovery Limited

Fferm Bwlchmawr 3, Brynteg, Llanbydder, SA40 9XA

Newydd

Dychwelyd

EP3198FW

Gwasanaethau Cyfleusterau Kier Limited

Ysbyty Castell-nedd a Phort Talbot, Ffordd Baglan, Port Talbot, SA12 7BX

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

n/a

Rhydaman Recycling Ltd

Gwaith Hen Wagon, Ffordd Shands, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3QU

Newydd

Gwrthod

RP3098FM

Rhydaman Recycling Ltd

Ailgylchu Metel Rhydaman, Ffordd Shands , Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3QU

Amrywiad

Gwrthod

UP3395VQ

FCC Waste Services (UK) Limited

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref yr Iwerydd, Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref yr Iwerydd, Plot 6, Ystâd Masnachu Iwerydd, Y Barri, De Morgannwg, CF63 3RF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

FB3539AZ

F C C WASTE SERVICES (UK) CYFYNGEDIG

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansawel Llansawel H W R C, Stad Ddiwydiannol Llansawel , Llansawel, Castell-nedd Port Talbot, SA11 2HZ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

PAN-020931

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Ffynnoncyff, Y Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1QD

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-021141

Paul Sweeney Agronomy Limited

Home Farm, Oakenholt, Oakenholt, Fflint, CH7 6DF

Newydd

Gyhoeddwyd

CP3798FL

FCC Waste Services (UK) Limited

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Llandŵ, Uned 55 Ffordd Gludo, Ystâd Masnachu Llandŵ, Llandŵ, Morgannwg, CF71 7PB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

EnGlobe Regeneration UK Ltd

Parth Pentre Awel 1, Ffordd Bury,, Llynnoedd Delta, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 2EZ

Newydd

Gwrthod

CB3495FF

South West Wood Products Limited

Doc y Brenin, Abertawe, Abertawe, Abertawe, SA1 8QT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

LB3290HK

FCC Recycling (UK) Limited

Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff New Inn, Ffordd Panteg, New Inn, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0LS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

NP3395EQ

FCC Recycling (UK) Limited

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Brymbo, Oddi ar Heol Solvay, Ffordd Wrecsam, Brychdyn, Wrecsam, Clwyd, LL11 5NR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

DP3294FH

3C Gwastraff Cyfyngedig

Safle Amwynder Dinesig Bryn Lane, Bryn Lane, Stad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL13 9UT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

ZP3795ER

F C Recycling (UK) Limited

Cyfleuster Compostio Bryn Lane, Bryn Lane, Stad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, Clwyd, LL13 9UT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

FP3894FP

W R G Environmental Ltd

Astbury (Yr Orsedd) Tirlenwi, Dark Lane, Burton, Yr Orsedd, Wrecsam, LL12 0AE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Mawrth 2023

Rhif trwydded

Enw Deiliad TrwyddedAu

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

PAN-021067

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Windy Hill, Roshill, Rhoshill, Cilgerran, Sir Benfro, SA43 2TS

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

SJ Contractio

Fferam Bailey, Trefdraeth, Ynys Môn, LL62 5ET

Newydd

Gwrthod

n/a

RL Waste Consultancy Ltd

Pont Y Pentir, Pont y Pentir, Llansanffraid-ym-Mechain, Powys, SY22 6XP

Newydd

Gwrthod

PAN-020670

ByProduct Recovery Ltd

Nantywenynen, Nant Y Wenynen, Ystradfellte, Aberdâr, Powys, CF44 9JD

Newydd

Gyhoeddwyd

HB3597TC

Cwmni Gwastraff Gwyrdd (Y Fenni) Ltd

Cwmni Gwastraff Gwyrdd (Y Fenni) Limited, Fferm Maindiff Court, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 8AY

Amrywiad

Gwrthod

AB3090CC

Derwent Ynni Adnewyddadwy Ltd

Cyfleuster AD Fferm Argoed, Argoed, Trefeglwys, Caersws, Powys, SY17 5QT

Amrywiad

Dychwelyd

VP3698FD

Cwmni ailgylchu sir Gâr Cyfyngedig

Gorsaf Drosglwyddo / Canolfan Ailgylchu, Tre Ioan, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3RA

Ildio

Gyhoeddwyd

n/a

MASON BROS QUARRY CYNNYRCH CYFYNGEDIG

Chwarel Tangiers, Heol Abergwaun, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4BU

Newydd

Dychwelyd

n/a

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Tŷ Newydd, Fferm Tŷ Newydd, Pont Canaston, Arberth, Sir Benfro, SA67 8DE

Newydd

Gwrthod

n/a

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Tŷ Newydd, Fferm Tŷ Newydd, Pont Canaston, Arberth, Sir Benfro, SA67 8DE

Newydd

Gwrthod

PAN-020612

Lodge Farm Biogas Ltd

Fferm Lodge, Ffordd Borras, Rosset, Wrecsam, Wrecsam LL13 9TE

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-020613

Lodge Farm Biogas Ltd

Fferm Parc Isaf, Ochr y Parc, Rosset, Wrecsam, Wrecsam LL12 0BN

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-020614

Lodge Farm Biogas Ltd

Fferm Lodge, Ffordd Borras, Rosset, Wrecsam, Wrecsam LL13 9TE

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

D Wise Cyfyngedig

Tir yn Ffordd Borrass, Tir yn Ffordd Borrass, Holt, Wrecsam, Wrecsam, LL13 9SL

Newydd

Gwrthod

BP3494FC

WRG Midlands Ltd (Adran Gyllid)

Gardden Claypit 1 Canolbarth Lloegr, Gardden, Rhiwabon, Wrecsam, Clwyd, LL14 6RF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Chwefror 2023

Rhif trwydded

Enw Deiliad TrwyddedAu

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

PAN-020108

Keltbray Cyf

Safle Tân cyn Chubb (Tir oddi ar Esta Ferndale), Highfield, Glynrhedynog, Rhondda Cynon Taf, CF43 4TP

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3930AB

Cyngor Sir Powys

Depo Rhaeadr Gwy, Ffordd yr Orsaf, Rhaeadr Gwy, Powys, LD6 5AW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

PAN-020504

Mr Simon Jones

Tir yn Sarnfadog, Llannerchymedd, Llanerchymedd, Ynys Môn, LL71 8ER

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Kier Services Cyfyngedig

Canolfan Ailgylchu Cymunedol Y Pîl, Sturmi Way, Ystad Ddiwydiannol Fferm y Pentref, Y Pîl, Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 6BN

Newydd

Dychwelyd

PAN-020448

ByProduct Recovery Ltd

Fferm Parc, Malthouse Lane, Caerllion, Casnewydd, NP18 3PB

Newydd

Gyhoeddwyd

AB3095ZY

Porthladdoedd Cysylltiedig Prydain

Doc y Rhath, Hen Ffordd Clipper, Dociau Caerdydd, Caerdydd, CF10 4LY

Amrywiad

Dychwelyd

PAN-020076

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm yr Hafod, Y Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PU

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3797FY

RDR Woodchip Ltd

Uned 8, 31 Sambucus Ave, Stad Fasnachu Llandŵ, Y Bont-faen, Bro Morgannwg, CF71 7PB

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Trade Effluent Services Ltd

Bryn Ynys, Ffordd Pentrefoelas, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 5RP

Newydd

Gwrthod

n/a

Paul Sweeney Agronomy Limited

Fferm Gartref, Fferm Gartref, Oakenholt, Fflint, Sir y Fflint, CH7 6DF

Newydd

Dychwelyd

n/a

Trade Effluent Services Ltd

Fferm Brookhouse, Fferm Brookhouse, Hanmer, Wrecsam, SY13 3EQ

Newydd

Gwrthod

PAN-020277

Mr Andrew Thomas a Mr Bryan Thomas

Fferm Little Bank, Yr Ystog, Sir Drefaldwyn, Powys, SY15 6TL

Newydd

Gyhoeddwyd

HP3795FS

Veolia E S Cleanaway ( U K ) Ltd

Veolia Es Cleanaway (DU) Limited, Trefforest, Merthyr Industrial Est, Trefforest, Pontypridd, R C T, CF37 5YL

Amrywiad

Dychwelyd

CB3797CA

New Horizon Biofuel ac Animal Bedding Co Ltd

Unedau 9 a 10, Stad Ddiwydiannol Vauxhall, Rhiwabon, Wrecsam, Wrecsam LL14 6HA

Newydd

Gyhoeddwyd

Gosodiadau

Gosodiadau - Ionawr 2024

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

EP3034GS

Grŵp Wynnstay PLC

Melin Llysonnen, Melin Llysonnen , Travellers Rest, CAERFYRDDIN, Dyfed, SA31 3SG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

KP3135KV

The Royal Mint Ltd

Y Bathdy Brenhinol, Llantrisant, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf, CF72 8YT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3397FZ

Tillington Top Ffrwythau Limited

Fferm Norton, Fferm Warren, Norton, Llanandras, Powys, LD8 2ED

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Rhagfyr 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

ZP3032KQ

Dwr Cymru Cyfyngedig

Cyfleuster Gwres a Phŵer cyfunol Afan, cyfleuster gwres a phŵer cyfun Afan, Phoenix Walk, Port Talbot, SA13 1RA

Amrywiad

Tynnu

AB3092CV

Enfinium Parc Adfer Operations Ltd

Cyfleuster Adfer Ynni Parc Adfer, Ffordd Pont Bwys, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2GY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

XP3830UR

The First Milk Cheese Company Ltd

Hufenfa Hwlffordd, Hwlffordd Hufenfa Heol Penfro, Pont Merlin, Hwlffordd, Dyfed, SA61 1JN

Amrywiad

Gwrthod

AB3092ZE

Bryn Power Limited

Cyfleuster Bryn Power AD, Fferm Gelliargwelltt Gelligaer, Hengoed, Caerffili, CF82 8FY

Amrywiad

Dychwelyd

BU8819IV

FCC Waste Services (UK) Limited

Safle Tirlenwi Pwllfawatkin EPR/BU8819IV, Safle Tirlenwi Pwllfawatkin, Pontardawe, ABERTAWE, Gorllewin Morgannwg, SA8 4RX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AP3139FT

Dŵr Cymru Welsh Water

Pum Ford Cyfleuster Nwy i Grid WWTW, Ffordd Cefn, Marchwell, Wrecsam, Wrecsam, LL13 0PA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Tachwedd 2023

Rhif y Drwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

VP3095FS

Neal Soil Suppliers Ltd

Gwaith trin pridd ac agregau, Ecoparc yr Iwerydd, Ffordd Newton, Tredelerch, Caerdydd, CF3 2EJ

Amrywiad

Dychwelyd

GP3330BY

Cyngor Gwynedd

Safle tirlenwi Ffridd Rasus, Safle Tirlenwi Ffridd Rasus, Ffordd y Morfa, Harlech, Gwynedd, LL46 2UW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BV4177IS

Volac International Limited

Volac Felinfach, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8AG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3192HQ

Tata Steel

Gwaith Trin Eflif Melin Oer, Gwaith Dur Tata Port Talbot, Port Talbot, Castell-nedd Port Talbot, SA13 2NG

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Hydref 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

BV8024IW

Leprino Foods Limited

Llangefni, Heol Glan Hwfa, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BL1096IB

Castle Cement Limited

Gwaith Sment Padeswood, GWAITH PADESWOOD, PADESWOOD, YR WYDDGRUG, LLWYDNI, CLWYD, CH7 4HB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

ZP3939GL

Gorllewin Bio-ynni Cyf

Gwaith Ynni Coed y Gorllewin, Longland Lane, Margam, PORT TALBOT, Gorllewin Morgannwg, SA13 2NR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

EP3935UC

Swan Alloy Uk Ltd

Gwaith Waunarlwydd, Gwaith Waunarlwydd, Parc Diwydiannol Westfield, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4SF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Medi 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

BW9999IG

Kronospan Ltd

Ffatri Bwrdd Gronynnau y Waun, Ffordd Caergybi y Waun, Y Waun, Wrecsam, Clwyd, LL14 5NT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

D & CH Mackinnon

Fferm Plas Tirion, Llanrug, Gwynedd, LL55 4PY

Newydd

Tynnu

DP3430LX

ZF Automotive UK Ltd

ZF Automotive UK LTD- Safle Pont-y-pŵl EPR/DP3430LX, ZF Automotive UK LTD- Safle Pont-y-pŵl, New Inn, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0TL

Ildio

Gyhoeddwyd

AB3233DW

GP Biotec Cyf

GP Biotec Cyf, Planhigyn AD Porthamel Fawr, Talgarth, Aberhonddu, Powys, LD3 0DL

Amrywiad

Dychwelyd

BU2357IP

Gwaith Cemegol Mostyn

Gwaith Cemegol Mostyn, Warwick Chemicals Dock Road, Mostyn, TREFFYNNON, Clwyd, CH8 9HE

Ildio

Gyhoeddwyd

XP3538LD

South Hook LNG Terminal Company Ltd.

Terfynell South Hook LNG, Ffordd Dale, Herbrandston, Aberdaugleddau, Sir Benfro, SA73 3SU

Amrywiad

Dychwelyd

BL4567IZ

Vale Europe Limited

Purfa Nicel Clydach, Purfa CLYDACH , Clydach, Abertawe, SA6 5QR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Awst 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

VP3832MZ

Noble Foods Ltd

Uned Dofednod Fferm St Pier, Fferm St Pierre, Portskewett, Cil-y-coed, Gwent, NP26 5TT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3092CV

Enfinium Parc Adfer Operations Ltd

Cyfleuster Adfer Ynni Parc Adfer, Ffordd Pont Bwyso, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2LL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

ZP3535SQ

Cynhyrchu Ynni Novera No.2 Limited

Planhigion Cynhyrchu Dyffryn Tawel CNC/EPR/ZP3535SQ/V004, Safle Tirlenwi Dyffryn Tawel, Cwm, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent, NP23 6PZ

Ildio

Gyhoeddwyd

CP3795FY

Sims Group U K Ltd

Safle Metel Casnewydd, Doc y De, Doc Alexandra, Casnewydd, Gwent, NP20 2WE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Gorffennaf 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

BS6149IQ

Rockwool Ltd

Rockwool Ltd, Pen-y-bont ar Ogwr , Morgannwg Ganol , CF35 6NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

UP3836ZT

Noble Foods Limited

Kittle Hill Poultry Farm Kittle Hill Lane, Kittle, Bishopston, ABERTAWE, Gorllewin Morgannwg, SA3 3JQ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Mehefin 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

YP3632EM

2 Sisters Food Group Limited

Prosesu Dofednod Sandycroft, VION Sandycroft Glendale Avenue, Sandycroft, Glannau Dyfrdwy, Clwyd, CH5 2QP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

XP3538LD

South Hook LNG Terminal Company Ltd.

Terfynell South Hook LNG, Ffordd Dale, Herbrandston, Aberdaugleddau, Sir Benfro, SA73 3SU

Ildio

Gyhoeddwyd

BL1096IB

Castle Cement Limited

Gwaith Sment Padeswood, GWAITH PADESWOOD, PADESWOOD, YR WYDDGRUG, LLWYDNI, CLWYD, CH7 4HB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3895HY

Canolfannau Data Vantage UK Ltd

Canolfan Ddata CWL13, North Lake Drive, Llynnoedd Celtaidd, Casnewydd, NP10 8DE

Newydd

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Mai 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

BW9999IG

n/a

Ffatri Bwrdd Gronynnau y Waun, Ffordd Caergybi y Waun, Y Waun, Wrecsam, Clwyd, LL14 5NT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

WP3231NB

n/a

Yr Hufenfa , Aberarad, Castellnewydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, SA38 9DQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3395CX

Fre-energy Ltd

Ystum Colwyn AD, Ystum Colwyn, Meifod, Powys, SY22 6XT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

MP3835SV

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent

Safle Tirlenwi Dyffryn Tawel, Beechwood House, Ebwyvale, Blaenau Gwent, NP23 6PZ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3397ZT

Fferm Nantycordy (Powys) Limited

Fferm Dofednod Nant-y-Corddi, fferm gre, Bleddfa, Tref-y-clawdd, Powys, LD7 1NY

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3397CH

Fferm Stud (Powys) Limited

Fferm Dofednod Stud, Fferm Gre, Bleddfa, Trefyclo, Powys, LD7 1NY

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

BL1096IB

Castle Cement Limited

Gwaith Sment Padeswood, GWAITH PADESWOOD, PADESWOOD, YR WYDDGRUG, LLWYDNI, CLWYD, CH7 4HB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BB3197HH

David Davies & Co

Court House Farm, Court House Farm, Mellington, Church Stoke, Maldwyn, SY15 6TQ

Ildio

Gyhoeddwyd

n/a

RDF Ynni No.1 Limited

RDF Energy No.1 Limited, Tir oddi ar Heol Tom Lewis, Porthladdoedd Prydeinig cysylltiedig, Dociau Alexandra, Casnewydd, NP20 2WZ

Newydd

Dychwelyd

BL7108IM

Tata Steel UK Limited

Gwaith Dur Port Talbot, Tata Steel Strip Products DU, PORT TALBOT, PORT TALBOT, GORLLEWIN MORGANNWG, SA13 2NG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3397FZ

Warren Farm (Powys) Limited

Fferm Norton, Fferm Warren, Norton, Llanandras, Powys, LD8 2ED

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

BL9941IC

HUFENFA DE CAERNARFON LTD

Hufenfa Pwllheli EPR/BL9941IC, Rhyd-y-Gwistl , Chwilog, PWLLHELI, Gwynedd, LL53 6SB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

SEDG (Miners) Limited

Gwaith Peaking Road y Glowyr, Ffordd y Glowyr, Llai, Wrecsam, LL12 0PJ

Newydd

Wedi'i wneud yn briodol

Gosodiadau - Ebrill 2023

Rhif trwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

YP3937SH

n/a

Parc Amex, Heol Llansteffan, Johnstown, SA31 3NF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3899CJ

D J Huxley ( Ffermydd) Limited

Mulsford Isaf, Sarn, Malpas, SY14 7LP

Amrywiad

Tynnu

XP3131VK

Deeside Power (UK) Limited

Gorsaf Bŵer Glannau Dyfrdwy, Gorsaf Bŵer Glannau Dyfrdwy Ffordd Pont Bwyso, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2UL

Ildio

Dychwelyd

MP3835SV

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent

Safle Tirlenwi Dyffryn Tawel, Beechwood House, Ebwyvale, Blaenau Gwent, NP23 6PZ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

AP3139FT

Dwr Cymru Cyfyngedig (Welsh Water)

Pum Ford Cyfleuster Nwy i Grid WWTW, Cyfleuster Pum Ford WWTW CHP Ffordd Cefn Road Cefn, Marchwiel, Wrecsam, LL13 0PA

Amrywiad

Dychwelyd

Gosodiadau - Mawrth 2023

Rhif trwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

BX6421IY

Rehau Cyfyngedig

Gwaith Plastig Amlwch/BX6421IY, Uned 8, Parc Busnes Amlwch, Amlwch, Ynys Môn, LL68 9BX

Ildio

Dychwelyd

WP3231NB

Partneriaid Llaeth (Cymru Wales) Limited

Yr Hufenfa , Aberarad, Castellnewydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, SA38 9DQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

RP3133LD

CCR Ynni Cyfyngedig

Gorsaf Bŵer Aberddawan , Y Leys , Aberddawan, Bro Morgannwg, CF62 4ZW

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

DP3432SW

CCR Ynni Cyfyngedig

Safle Gwaredu Ynn Aberddawan EPR/DP3432SW, Gorsaf Bŵer Aberddawan Y Wern, Aberddawan, Bro Morgannwg, CF62 4ZW

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

VP3235HS

Bachgen Ffermwyr (Glannau Dyfrdwy) Ltd

Farmers Boy (Glannau Dyfrdwy) Ltd, Uned 105/106 Tenth Avenue, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy, Clwyd, CH5 2UA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3092ZE

Bryn Pŵer Cyfyngedig

Cyfleuster AD Pŵer Bryn, Fferm Gelliargwelltt Gelligaer, Gelligaer, Hengoed, Caerffili, CF82 8FY

Amrywiad

Dychwelyd

KP3536MM

Fferm Stud (Powys) Limited

Boeler Biomas Fferm Stud, Fferm Stud, Bleddfa, TREF-y-clawdd, Powys, LD7 1NY

Trosglwyddo

Dychwelyd

NP3931UZ

Fferm Nantycordy (Powys) Limited

Boeler Biomas Nant-y-Corddi, Fferm Stydi, Bleddfa, Tref-y-clawdd, Powys, LD7 1NY

Trosglwyddo

Dychwelyd

AB3098HT

Mr Martin Lawrence a Mrs Nicola Lawrence

Uned Dofednod Jenkin, Fferm Dolau Jenkin, Penybont, Llandrindod, Powys, LD1 6UT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

Dŵr Cymru Cyfyngedig

Queensferry WWTW, Ffordd y Ffatri, Pentre, Sir y Fflint, CH5 2DU

Newydd

Dychwelyd

KP3135KV

Y Bathdy Brenhinol Cyf

Y Bathdy Brenhinol EPR/KP3135KV, Royal Mint Llantrisant, Pont-y-clun, Rhondda Cynon Taf, CF72 8YT

Amrywiad

Tynnu

GP3736MM

Warren Farm (Powys) Limited

Boeleri Biomas Fferm Norton, Fferm Warren , Norton, Llanandras, Powys, LD8 2ED

Trosglwyddo

Dychwelyd

BB3436RA

FCC Recycling (UK) Limited

Ffês 2 Parc Ailgylchu Wrecsam, Parc Ailgylchu Wrecsam, Stad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, Clwyd, LL13 9UT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

GP3830BG

Gwasanaethau Gwastraff Cyngor Sir y Fflint (DU) Limited

Safle Tirlenwi EPR/GP3830BG, Gwaith Pen-y-Bont , Y Waun, WRECSAM, Clwyd, LL14 5AR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Chwefror 2023

Rhif trwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

n/a

Dofednod Neuadd Uwch Cyf

Higher Hall Farm , Banc Bowlio Fferm Uwch Hall , Wrecsam, LL13 9RT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

HP3636KB

D & CH Mackinnon

Fferm Plas Tirion, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PY

Newydd

Tynnu

n/a

Bakelite Synthetics UK Ltd

Barry Thermosets Plant , Barry Thermosets Plant Sully Moors Road, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 5YU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

PP3238LX

Real Alloy UK Limited

Gwaith Waunarlwydd, Gwaith Waunarlwydd, Parc Diwydiannol Westfield, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4SF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

EP3935UC

Dragon Recycling Solutions Ltd

Dragon Recycling Solutions Limited, Uned 4 Blaenau'r Cwm Diwydiannol , Rhymni, Tredegar, NP22 5RL

Ildio

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr

Ansawdd y Dŵr - Ionawr 2024

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

CM0022101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Neuadd y Canmlwyddiant, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Wrecsam, LL20 7LD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BH0050701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhandirmwyn, Ffordd heibio Eglwys Sant Barnabas, Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, SA20 0NP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0316701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

STORM FEWNFA CWRT HENRI WWTW, Nr Maes Awelon, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA32 8SA

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0340601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Llansawel WWTW Settled Storm, Ysgol Gyfun Nr Llansawel, Llansawel, Llandeilo, SA19 7JB

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0328201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

GORLIFODD STORM FEWNFA CYNGOR WWTW, Cynghordy WwTW, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, SA20 0LR

Ildio

Gyhoeddwyd

DB3098CG

Blas Gwent

Blas Gwent, St Peters Crescent, Llanbedr Pont Steffan, Casnewydd, CF3 2TN

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3098ZX

Llanmoor Development Co Ltd

Parc Tondu (Datblygu Tai Llanmoor), Heol Maesteg, Tondu, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 9HZ

Newydd

Gyhoeddwyd

BN0103601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Cwm Ifor, oddi ar yr A40, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 7AU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BG0001201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Boncath, Boncath i Rhos Hill, Boncath, Sir Benfro, SA37 0JW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AD0001001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Stormydd Setledig Trecastell STW, Oddi ar Stryd y Capel (Nant Logyn), Trecastell, Aberhonddu, LD3 8UF

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0167801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CAPEL IWAN STW, Pen y Graig, Capel Iwan, Castell Newydd Emlyn, SA38 8LY

Ildio

Gyhoeddwyd

AB0034101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Aberbaiden, Trac heibio 'Perthi Cottage', Oddi ar yr A465, Govilon, Y Fenni, NP7 9SE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB0034102

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif stormydd sefydlog yng ngwaith trin dŵr gwastraff Aberbaiden, trac heibio Perthi Cottage, oddi ar yr A465, rhwng Govilon a Gilwern, Y Fenni, NP7 9SE

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0015203

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanfarian, Antaron Avenue, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4BT

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0015201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanfarian, Antaron Avenue, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4BT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0024001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Beddgelert, Trac oddi ar yr A498, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4YF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BN0015801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Beulah, Trac oddi ar Heol y Mynydd, Beulah, Ceredigion, SA38 9QF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AD0000901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Trecastell, Trecastell, Aberhonddu, Powys, LD3 8UG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AW1000601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Ffordd Llanfair-ym-Muallt, Trac heibio Teras Gweld Gwy, Heol Llanfair-ym-Muallt, LD2 3RL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AW1001001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Cilmery, ger Eglwys Sant Cannen, Cilmery, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3NT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0024101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhyd Ddu, Trac oddi ar yr A4085, Rhyd Ddu, Caernarfon, LL54 6TF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

DB3098FH

GREAT HOUSE FARM (CHARTHFFOSIAETH) MANAGEMENT LTD

Eiddo yn Great House Farm, Great House Farm, Earlswood, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 6FE

Newydd

Gyhoeddwyd

AA0001901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Devauden, Wel Lane, Devauden, Cas-gwent, NP16 6NX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0026601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Betws Gwerfil Goch, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 9PU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

DB3098HC

Mr Dominic Caldecott

Blaen Y Cwm, Blaen Y Cwm, Llandrillo, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 0TE

Newydd

Gyhoeddwyd

CM0000501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Carrog, Carrog, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 9BE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0133001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Croesor, ffordd o Fryn y Gelynen i Groesor, Penrhyndeudraeth, Croesor, LL48 6SR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BN0018001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Cwrt Henri, Trac heibio 'Ael Y Bryn', Cwrt Henri, Sir Gaerfyrddin, SA32 8SA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AW1002101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Glasbury, trac heibio 'Hampton Cottage', oddi ar yr A438, Glasbury, Powys, HR3 5NL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BN0071601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Treffgarne, Trac heibio 'Treffgarne Lodge', Treffgarne, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5LW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BN0013701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Henllan, Trac oddi ar y B4334, Henllan, Ceredigion, SA44 5TE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0087901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Keeston, Bridge Lane, oddi ar yr A487, Keeston, SA62 6ED

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0001201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanarmon-yn-Ial, B5431, Llanarmon-yn-Ial, Sir Ddinbych, CH7 4QY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0001202

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Llanarmon-yn-Ial, B5431, Llanarmon-yn-Ial, Sir Ddinbych, CH7 4QY

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0432501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Llanarmon-yn-Ial, B5431, Llanarmon-yn-Ial, Sir Ddinbych, CH7 4QY

Ildio

Gyhoeddwyd

BH0062601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llansawel, Trac oddi ar y B4337, Llansawel, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 7JS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BH0050801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Myddfai, Myddfai, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, SA20 0PQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BJ0076001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Cynghordy, Cynghordy, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, SA20 0LR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0115601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Penybont, ger Parc Carafannau Dolswydd oddi ar yr A44, Penybont, Llandrindod, LD1 5UB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

N/A

EnGlobe Regeneration UK Ltd

Parth Pentre Awel 1, Ffordd Bury, Llynnoedd Delta, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 2EZ

Newydd

Tynnu

CM0101501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Froncysyllte, Ffordd y Porth, Froncysyllte, Llangollen, LL20 7TY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB0046601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith trin dŵr gwastraff Llangybi (Brynbuga), y tu ôl i fwthyn coed gwinwydden, Llangybi, Gwent, NP15 1NP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0087501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Llangurig P.S. - Gorlifo, Mynediad trwy Drefechan, gyferbyn â Chymymetreg Llangurig, A44, Llangurig, Llanidloes, SY18 6SG

Ildio

Gyhoeddwyd

AB0056601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanspyddid, A40, Llanspyddid, Aberhonddu, LD3 8PB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0024401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Cilcain, Fferm Hesp Alyn, Ffordd Pantymwyn, Cilcain, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 5NL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0283201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio carthion Llansawel Ferry ger Wharf Road Caravan, Ystâd Ddiwydiannol Llansawel Ferry, Castell-nedd, Castell-nedd Port Talbot, SA11 2HZ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BN0054901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Capel Iwan, Pen y Graig, Capel Iwan, Castellnewydd Emlyn, SA38 8LY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0296401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Carthffosiaeth Cwm, Nr Mariners, Parrog, Casnewydd, Sir Benfro, SA42 0RX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0188601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Overton, Ffordd Maelor, Overton, Wrecsam, LL13 0EG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0015001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Prenteg, Trac oddi ar y B4410, Prenteg, Porthmadog, LL49 9SP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AC0140301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Pontsenni, Gwersyll Byddin Pontsenni, Pontsenni, Powys, LD3 8TS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0236603

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Carthffosiaeth Roc Knab, Ffordd y Mwmbwls, gyferbyn â Maes Parcio, Knab Rock, Y Mwmbwls, Abertawe, Abertawe, SA3 4EN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BH0068601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Wolfscastle, trac ger 'Glanafon', Wolfscastle, Sir Benfro, SA62 5NB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

N/A

Mr Phillip Robinson

Ffordd Fferm Isaf, Banc Bowlio, Wrecsam, LL13 9RY

Newydd

Tynnu

CM0021801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Glynceiriog, Trac heibio Iard Goed, Hen Ffordd, Glynceiriog, Wrecsam, LL20 7HN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0188602

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Storm Gorlifo yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Overton, Ffordd Maelor, Overton, Wrecsam, LL13 0EG

Ildio

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Rhagfyr 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

BN0040202

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Pontrhydfendigaid, Trac oddi ar y B4340, gyferbyn â 'Dolawel', Pontrhydfendigaid, Ceredigion, SY25 6BB

N/A

N/A

AW1003302

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Llangammarch STW CSO Ejector, R/O Irfon House, Llangammarch Wells, Powys, LD4 4EA

N/A

N/A

CG0134002

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Waunfawr STW, Yn y Maes y tu ôl i Dy'n Coed, Waunfawr, Gwynedd, LL55 4AX

N/A

N/A

AW1003301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llangammarch, Trac heibio Tŷ Irfon, Llangammarch, Powys, LD4 4EB

N/A

N/A

GWSW0803

J E, D G, M R, A G & D W A Herberts

Fferm Dolfawr, Dolfawr, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AX

N/A

N/A

AN0379201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

GWAITH TRIN CARTHFFOSIAETH GOYTRE STORM NANT Setteled, Nr 2 Nantyderry Cottages, Nantyderry, Y Fenni, NP7 9DN

N/A

N/A

CM0018302

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Corwen WwTW Settled Storm, Green Lane, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 0DB

N/A

N/A

GWSE2459

John Henry Ferneyhough

Tir yn Y Lawntiau, Grosmont, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 8ES

N/A

N/A

AB0043401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanofer, Trac heibio 'Porthmawr Lodge' oddi ar yr A4042, Llanofer, Y Fenni, NP7 9HY

N/A

N/A

AB3493FU

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Pandy WWTW, Oddi ar yr A465, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 8DR

N/A

N/A

BG0034501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Abercych, Abercych, Boncath, Sir Benfro, SA37 0EX

N/A

N/A

AB0076001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Libanus, Libanus, Aberhonddu, Powys, LD3 8ND

N/A

N/A

N/A

Willmott Dixon Construction Limited

Heddlu De Cymru Cyd-arfau tân ac uned dacttegol, Plot G &H, Parc Technoleg Pencoed, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5AQ

N/A

N/A

CG0134001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Waunfawr, Trac gyferbyn â 'Dolmeini', Waunfawr, Caernarfon, LL55 4AX

N/A

N/A

BP0217801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Cilgerran, Nr 'Penrallt Draw', Cwm Plysgog, Cilgerran, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 2TA

N/A

N/A

UP3428GT

Mrs Angela Tocher

TANC SEPTIG CAENANT, Caenant, Trelech, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA33 6RP

N/A

N/A

BP0217802

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlifo Storm Setlwyd yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Cilgerran, Nr Penrallt Draw, Cwm Plysgog, Cilgerran, Sir Benfro, SA43 2SF

N/A

N/A

DB3096ZS

Mr Alewyn Muntingh a Ms Ariana Grammaticas

Pencraig Fawr, Pencraig Fawr, Llangolman, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7QL

N/A

N/A

CM0018301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Corwen, Green Lane, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 0DN

N/A

N/A

DB3097FK

Cwmni Urdd Gobaith Cymru

Canolfan Pentre Ifan, Pentre Ifan, Felindre, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

N/A

N/A

DB3097CU

Enzos Homes Ltd

Coed yr Abaty, Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen, NP44 3EE

N/A

N/A

CB3898FB

GMOW (Gweithrediadau) Cyf

Clogau-St. Mwynglawdd Aur David, GMOW (Gweithrediadau) Cyf, Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2UP

N/A

N/A

BG0004901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Camros, Camros, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6JE

N/A

N/A

BG0017601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Puncheston, Trac heibio 'Nantyffynon', Puncheston, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5RN

N/A

N/A

BG0017602

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Puncheston WwTW Inlet CSO, Puncheston, Hwlffordd, SA62 5RN

N/A

N/A

BG0021501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llangybi, Llangybi, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8LY

N/A

N/A

BN0008101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Cellan, Stryd Tre Cynon, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8HZ

N/A

N/A

BP0045001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanbedr Pont Steffan, Barley Mow, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BY

N/A

N/A

BP0045002

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanbedr Pont Steffan, Barley Mow, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BY

N/A

N/A

BJ0075101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

TRAPP STW, TRAPP STW, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19

N/A

N/A

BG0010201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llandysul, Safle oddi ar Heol Dol Llan, Llandysul, Ceredigion, SA44 4RL

N/A

N/A

CG0078101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanfaglan, Heol Saron, Llanfaglan, Gwynedd, LL54 5RB

N/A

N/A

AW1002001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff y Garth, Llais yr Afon, Garth, Llangammarch, Powys, LD4 4AF

N/A

N/A

AW1003601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llangurig, Mynediad trwy Drefechan, gyferbyn â Chymymetreg Llangurig, A44, Llangurig, Llanidloes, SY18 6SG

N/A

N/A

 

Cadwraeth Aberaeron Limited

Esgair Arth, Esgair Arth, Pennant, Llanon, Sir Ceredigion, SY23 5JL

N/A

N/A

CM0044201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhosesmor, Trac oddi ar Heol y Wern, Rhosesmor, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6PY

N/A

N/A

BN0112801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Adpar, cefn tŷ 'Woodspring', Teras Lloyds, Adpar, Castellnewydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9NT

N/A

N/A

BP0350601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Adpar WwTW Settled Storm, cefn tŷ 'Woodspring', Teras Lloyds, Adpar, Castellnewydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9NX

N/A

N/A

AN0013401

Positif Care Ltd

Canolfan Gweithgareddau Ynys Hywel, Canolfan Gweithgareddau a Seibiannau Ynys Hywel, Cwmfelinfach, Crosskeys, Casnewydd, Caerffili, NP11 7JD

N/A

N/A

DB3097ZM

Mr Keith Wakley

Twmbarlwm, Llansanffraid Gwynllŵg, Casnewydd, NP10 8SR

N/A

N/A

 

St. Modwen Developments Limited

Gorsaf bwmpio Dŵr Arwyneb 1, Glan Llyn, Queensway, Casnewydd, NP19 4QZ

N/A

N/A

DB3096CL

Pale Wood Holiday Park Limited

Parc Gwyliau Henstent, Llangynog, Croesoswallt, Powys, SY10 0EP

N/A

N/A

AH1002901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Pandy, Longtown Road, Pandy, Sir Fynwy, NP7 8DR

N/A

N/A

AN0391101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Tanciau Carthffosiaeth Stormydd Sefydlog yn Pandy WwTW, Pandy WwTW, Pandy, Sir Fynwy, NP7 8DR

N/A

N/A

AB0044802

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Fe wnaeth Usk STW setlo storm, ger Graig Olway, rhwng pentrefi Llangview a Llanllywel, Brynbuga, Sir Fynwy, NP15 1LJ

N/A

N/A

AB0044801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Brynbuga, Fferm Olway Graig Llangview, oddi ar Heol Brynbuga, Brynbuga, Sir Fynwy, NP15 1NB

N/A

N/A

CM0022001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Halton, Parc Du, Halton, Wrecsam, LL14 5BD

N/A

N/A

CM0077301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Frongoch, Frongoch, Y Bala, Gwynedd, LL23 7NT

N/A

N/A

Ansawdd y Dŵr - Tachwedd 2023

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

AN0357501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Llandrindod Wells Stw Park Lane Settled Storm, Down track past farm, Llandrindod, Powys, LD1 5NN

Ildio

Gyhoeddwyd

AW1003901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanwrtyd, Trac heibio Llys Glanirfon, Llanwrtyd, Powys, LD5 4AF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AW1003902

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

LLANWRTYD WELLS CSO AR GARTHFFOS GEFNFFORDD, Trac oddi ar Glanirfon Court, Llanwrtyd, Powys, LD5 4AF

Ildio

Gyhoeddwyd

BH0057801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Tregaron, trac o Ystrad Caron, Tregaron, Ceredigion, SY25 6HG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BB3690CB

Mrs Diane Rocca a Ms Fiona James

Tŷ Ni a Casa Adamello, Yr Hen Ysgol Gynradd, Llanarthney, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HJ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Mrs Susan Peet

Paradise Cottage, Paradise Cottage, Clyro, Powys, HR3 5SE

Newydd

Dychwelyd

AB0038201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llan-ffwyst, Trac mynediad oddi ar Heol Merthyr, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9LH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB0038202

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Settled Storm Sewage o Waith Trin Dŵr Gwastraff Llan-ffwyst, Ffordd (Opp Waitrose) Oddi ar Heol Merthyr, Llan-ffwyst, Y Fenni, NP7 9LQ

Ildio

Gyhoeddwyd

CM0060702

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif stormydd sefydlog yng ngwaith trin dŵr gwastraff Bangor-ar-Ddyfrdwy, trac heibio 'Graig Cottage', Lôn y Graig, Bangor yw Y Coed, Wrecsam, LL13 0AD

Ildio

Gyhoeddwyd

CM0060701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Bangor-ar-Ddyfrdwy, Trac heibio 'Bwthyn y Graig', Lôn y Graig, Bangor-on-Dyfrdwy, Wrecsam, LL13 0AD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB0041501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Aberhonddu, trac mynediad gyferbyn â Lime Kiln Cottage, Banc Camlas, Aberhonddu, Powys, LD3 7PL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB0041502

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Settled Storm Sewage o Waith Trin Dŵr Gwastraff Aberhonddu, Trac mynediad gyferbyn â Lime Kiln Cottage, Canal Bank, Aberhonddu, Powys, LD3 7PL

Ildio

Gyhoeddwyd

GWSW0870

G.P Watkins

Fferm Penylan, Nantyffyllon, Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr, Morgannwg Ganol, CF34 0HD

Ildio

Gyhoeddwyd

DB3095HX

Lodge Gwlad Pen-y-lan Holdings Ltd

Cas Blaidd, Porthdy Gwledig Pen-y-lan, Llanvaches, Cil-y-coed, Casnewydd, NP26 3AY

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3095ZP

Mrs Rebecca Griffin

Porthdy Gwledig Pen-y-lan, Llanvaches, Cil-y-coed, Casnewydd, NP26 3AY

Newydd

Gyhoeddwyd

BN0294202

Ascona Retail Ltd

GORSAF LLENWI FFORDD DINBYCH-Y-PYSGOD, HEOL LLYSONNEN, ., CAERFYRDDIN, SIR GAERFYRDDIN, SA33 5DT

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

BH0057901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

TREGARON WWTW TREGARON CEREDIGION, Nr Ystrad Caron, Tregaron, Dyfed, CEREDIGION, SY25 6HG

Ildio

Gyhoeddwyd

AB3592FU

Trigolion Cilgant Glannau Dyfrdwy

1-12 Cilgant Glannau Dyfrdwy, Cilgant Glannau Dyfrdwy, Sealand, Caer, Sir y Fflint, CH1 6BY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3799CD

Barhale Plc

Prosiect EVA Coed Ffrydd, A488 Ffordd Penybont, Tref-y-clawdd, Powys, LD7 1SD

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3394HT

Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd

Gweithgareddau dad-ddyfrio ar gyfer Dinorwig i Pentir 400kV Cable Duct Gosod ar hyd yr A4086, Pwynt A-rhyddhau 1 i Bwynt 1 Rhyddhau 9, A4086 Clegir, Llanberis, Clegir,, Llanberis, Llanberis, Gwynedd, LL55 4HA

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3394HT

Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd

Gweithgareddau dad-ddyfrio ar gyfer Dinorwig i Pentir 400kV Cable Duct Gosod ar hyd yr A4086, Pwynt A-rhyddhau 1 i Bwynt 1 Rhyddhau 9, A4086 Clegir, Llanberis, Clegir,, Llanberis, Llanberis, Gwynedd, LL55 4HA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AW1002901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llandrindod, Lôn y Parc, Llandrindod, Powys, LD1 5NN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BH0060601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Drefach Felindre, oddi ar yr A484, Pentrecagal i Langeler, Henllan, Llandysul, Sir Gaerfyrddin, SA44 5TG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AW1000501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Beulah, Trac heibio '2 Glancammarch', Beulah, Llanwrtyd, LD5 4UT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0353501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Carthffosiaeth Storm Setlwyd o Drefynwy WwTW, oddi ar Redbrook Rd (A466), Wyesham, Trefynwy, NP25 4LG

Ildio

Gyhoeddwyd

AS1003201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Trefynwy, oddi ar Heol Redbrook (A466), Wyesham, Trefynwy, NP25 4LG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AC0116401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Goytre, Heol yr Eglwys, Nantyderry, Sir Fynwy, NP7 9DP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BJ0091401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanybydder, Trac rheilffordd ddatgymaledig gyfagos, Llanllwni, Llanybydder, ger Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA40 9SD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BJ0091401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanybydder, Trac rheilffordd ddatgymaledig gyfagos, Llanllwni, Llanybydder, ger Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA40 9SD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

VB3393HS

Mrs Sandra Watson-Wellings

SYSTEM PTP A YMDREIDDIAD YN GWASANAETHU, AEL-Y-BRYN, ARTHOG, GWYNEDD, GOGLEDD CYMRU, LL39 1YT

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

BG0042401

SOUTH HOOK LNG TERMINAL COMPANY LIMITED

SAFLE LNG DE HOOK ABERDAUGLEDDAU, SAFLE LNG SOUTH HOOK, DALE ROAD, GER HAFAN HERBRANDSTON MILFORD, SIR BENFRO, SA73 3SL

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0340201

SOUTH HOOK LNG TERMINAL COMPANY LIMITED

SAFLE LNG DE HOOK ABERDAUGLEDDAU, HERBRANDSTON, ABERDAUGLEDDAU, SIR BENFRO, SA73 3SU

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0340301

SOUTH HOOK LNG TERMINAL COMPANY LIMITED

SAFLE LNG DE HOOK ABERDAUGLEDDAU, HERBRANDSTON, ABERDAUGLEDDAU, SIR BENFRO, SA73 3SU

Ildio

Gyhoeddwyd

DB3094HM

Mr Graham Alty

Tŷ Mawr, Bae Glanfa Goch, Pentraeth, Sir Ynys Môn, LL75 8HJ

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0239101

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

CARCHAR EM PRESCOED, H M Carchar, Prescoed, Coedypaen, Pont-y-pŵl, Sir Fynwy, NP4 0TB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0234601

TARMAC TRADING LIMITED

Chwarel Dolyhir/Strinds (Morlynnoedd Anedd), Chwarel Dolyhir/Strinds, Hen Maesyfed, Llanandras, Powys, LD8 2RN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0381401

Mr Gary Bulmer

CASTEL Y BWCH HENLLYS VALE NR CWMBR, CASTEL Y BWCH, HENLLYS VALE, NR CWMBRÂN, TORFAEN, NP44 7HZ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

 

Chainbridge Inn Ltd

Chainbridge Inn, Chainbridge Inn, Kemys Commander, Brynbuga, Sir Fynwy, NP15 1PP

Newydd

Tynnu

DB3095CB

Datblygiadau Maguires

Safle Carafannau Tavern, Forden, Y Trallwng, Powys, SY21 8NN

Newydd

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Hydref 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

n/a

Tŷ Raglan Cyf

Tŷ Rhaglan, Tŷ Fferm Lodge, Ffordd yr Orsaf, Rhaglan, Sir Fynwy, NP15 2ER

Newydd

Dychwelyd

DB3092CR

Mrs Joanne Kapur

Y Llethrau, Hen Lôn Gât, Llandegla, Sir Ddinbych, LL11 3AN

Newydd

Gyhoeddwyd

S / 01 / 95510 / LG

D H Roberts

(1) Bryndreiniog, Penybontfawr (2) Caemawr, Llanrh, Caemawr Llandhaeadr Y M Croesoswallt, Swydd Amwythig , SY10 0HN

Ildio

Gyhoeddwyd

DB3094CQ

Morgan Sindall

Cyd-Faeau rhwng Gorsaf Bŵer Dinorwig (1af hydro) ac Is-orsaf Pentir, Cyd-Faeau rhwng Gorsaf Bŵer Dinorwig (1af hydro) ac Is-orsaf Pentir, Llyn Padarn, A4086 Llanberis i Bentir, Gwynedd, LL55 4HA

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Dr Neil Butt

Plas Derwen, Llansantffraid ym Mechain, Powys, SY22 6SX

Newydd

Dychwelyd

DB3093ZD

Mona Precast (Anglesey) Ltd

Mona Precast (Môn) Ltd, Stad Ddiwydiannol Gaerwen, Gaerwen, Ynys Môn, LL60 6HR

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0216101

Crick Care Home Limited

CARTREF NYRSIO CRICK HOUSE, CARTREF NYRSIO CRICK HOUSE, CRUG, Cil-y-coed, NP26 5UW

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

n/a

Dr Louise Bell

Jalna, Hen Lôn y Gât, Llandegla, Sir Ddinbych, LL11 3AN

Newydd

Tynnu

CG0320601

Hanson Quarry Products Europe Ltd

Chwarel Abergele, Ffordd Nant Ddu, St George, Abergele, Conwy, LL22 9BD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3592CS

PGL TRAVEL LTD

Llwynffili, Llwynffili, Fforddlas, Llanigon, Henfforddlas, Powys, HR3 5QG

Ildio

Gyhoeddwyd

DB3094FS

Morgan Sindall

Afon Goch, Llanberis a maes parcio mynydd trydan Padarn meadowland, Afon Goch, Llanberis a maes parcio mynydd trydan Padarn, Llyn Padarn, Llanberis, Gwynedd, LL55 4UR

Newydd

Gyhoeddwyd

TB3793HK; 5

Emily Wallis

TANC SEPTIG A SYSTEM YMDREIDDIO, @PLAS MAENAN, BWTHYN CEFN BACH, CEMLYN COTTAG, BWTHYN CASTAN, MAENAN,, LLANRWST, CONWY, LL26 0YR

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

DB3091FD

Mr Ceri Davies

Tir yn Esgair Moel, Esgair Moel, Llanwrtyd, Powys, LD5 4TB

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3091ZV

DB & ED & TB Evans

Lleta, Penyglog, Aberhosan, Machynlleth, Powys, SY20 8SG

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3892HE

PARC GWYLIAU GARTH CYFYNGEDIG

Parc Caban Dolguog, Plas Dolguog, Felingerrig, Machynlleth, Powys, SY20 8UJ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

DB3092HP

G & M Davies Cyf

Y Padog, Ffordd Coedwigaeth Fferm Bryn Ffynnon, Llanferres, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 5SH

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3092ZA

Mrs Valerie Barrell

Hen Fferm Hendre, Wonastow, Trefynwy, Sir Fynwy, NP25 4DJ

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0013401

Positif Care Ltd

Canolfan Gweithgareddau Ynys Hywel, Canolfan Gweithgareddau a Seibiannau Ynys Hywel, Cwmfelinfach, Crosskeys, Casnewydd, Caerffili, NP11 7JD

Trosglwyddo

Dychwelyd

BP0236901

Agregau A &C Cyfyngedig

CHWAREL CAERIW, CAERIW, CHERITON, DINBYCH-Y-PYSGOD, SIR BENFRO, SA68 0TP

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

XB3890HK

I&JH Leisure Limited

Parc Teithiol Villa Gŵyr, Parc Teithiol Fila Gŵyr, Lôn Fila Gŵyr, Clynderwen, Sir Benfro, SA66 7NL

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

VP3420GA

Mr Ben Powell a Mr Jake Powell, yn masnachu fel HBJ Farms

PARK HOUSE A PHARC GWYLIAU RHOS, CROSSGATES, LLANDRINDOD, ., POWYS, LD1 6RF

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

AW4001701

Fferm Brithyll Llanandras

Fferm Bysgod Boultibrooke, Fferm Pysgod Boultibrooke, Yr Hen Leat, Boultibrooke, Llanandras, Powys, LD8 2EU

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0145201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Pwllheli, gyferbyn â Fferm Towyn, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

DB3093FP

Mr John Lloyd-Ellis

Fferm Pentre Ffwyr, Marian, Trelawnyd, Y Rhyl, Sir y Fflint, LL18 6EB

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3093CY

Morgans of Usk Ltd

Gwaith trin pecyn sy'n gwasanaethu Ystâd Ddiwydiannol Woodside, Stad Ddiwydiannol Woodside, Llanbadog, Brynbuga, Sir Fynwy, NP16 1SS

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3091HJ

Ystad Llangibby

Fferm y Castell, Fferm y Castell, Llangybi, Brynbuga, Sir Fynwy, NP15 1NJ

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3091CW

EW & B Evans

Tir yn Ffosybleiddiaid, Ffosbleiddiad, Swyddffynnon, Ystrad Meurig, Syr Ceredigion, SY25 6AL

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3090ZN

D T Owen a'i Feibion

Tir ym Maesbanadlog, Maes Banadlog, Ystrad Meurig, Sir Ceredigion, SY25 6AA

Newydd

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Medi 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

CB3997HL

Mr JOHN PAUL Bufton

Ar ben y cae, Trevol, Llandewi, Powys, LD1 6SW

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3997FB

Rheoli Eiddo Fromedale

Ringley Wells, Cosheston, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 4UN

Newydd

Gyhoeddwyd

CM0075801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff yr Hob, Lôn Sarn, Caergwrle, Sir y Fflint, LL12 9AH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3998CP

Mr. Einion Roberts

Gwern Felin, Eigiau Rd, Tal y Bont, Conwy, LL32 8SD

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0405901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Cefn Mawr STW Heol Berwyn Cefn Mawr Stormydd Sefydlog, oddi ar Heol Berwyn, Cefn Mawr, Wrecsam, LL14 3NG

Ildio

Gyhoeddwyd

MP3323XX

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn gwasanaethu Hope Parent CSO, Sarn Lane, Hope, Caergwrle, Wrecsam, LL12 9AG

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3998FL

Mr Aled Jones

Caerffynnon, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2HZ

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3997ZY

Morgan Sindall Construction Ltd

Y Brenin Harri VIII, Ysgol Brenin Harri VIII, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EP

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3999CS

Casgliad Inn (Swallow Falls) Ltd

Swallow Falls Hotel, Ffordd Caergybi, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0DW

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0317001

Biffa Waste Services Limited

Y GANOLFAN AILGYLCHU, PARC BUSNES DYFFRYN, YSTRAD MYNACH, CAERFFILI, CF82 7RJ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

AB3797CV

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Marchnad Caerfyrddin CSO, Maket Precinct, Y Farchnad, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1QY

Ildio

Gyhoeddwyd

n/a

Mrs Audrey Hamilton-Nealon

Redbrook House, Brooklyn Cottages, Crug, Sir Fynwy, NP26 5UQ

Newydd

Dychwelyd

CB3999ZB

Mr Andy Hawkins

The Lambing Shed, Marian Mills, Dyserth, Sir y Fflint, LL18 6BT

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3999FU

Ms Andrea Phipps

Felin Fawr, Marian Mills, Dyserth, Sir y Fflint, LL18 6BT

Newydd

Gyhoeddwyd

AB3592CS

PGL TRAVEL LTD

Llwynffili, Llwynffili, Fforddlas, Llanigon, Henfforddlas, Powys, HR3 5QG

Ildio

Dychwelyd

AB3196CS

Brecon Carreg Limited

Dyfroedd Mwynol Brecon Carreg, Bannau Brycheiniog, Trapp, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 6TT

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

AE2013403

Merthyr (De Cymru) Limited

Pwynt Gwaredu C, Ffordd Fochriw, Cwmbargoed, ,, Merthyr Tudful, CF48 4AE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AE2013404

Merthyr (De Cymru) Limited

Pwynt Gwaredu C, Ffordd Fochriw, Cwmbargoed, Merthyr Tudful, CBS Merthyr Tudful, CF48 4AE

Ildio

Gyhoeddwyd

n/a

n/a

Dolydd Du, Dolydd Du, Coed-llai, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 4SQ

Newydd

Tynnu

CB3998ZQ

Mr Sam Atkins

2 Fferm Capel, Comin Broadstreet, Nash, Casnewydd, Casnewydd, NP18 2BE

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0253601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Stormydd sefydlog a gorlif brys yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Stackpole, ger 'Chestnut Cottage', Stackpole, Sir Benfro, SA71 5DF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0293101

Radnor Hills Mineral Water Company Limited

Gwaith potelu Gwanwyn yr Ucheldir, Blaen Twyni, Penycae, Glantawe, Abertawe, SA9 1GS

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3998HU

Mr Adrian Johns

Adeilad newydd yng nghefn yr Hen Ffermdy, Gumfreston, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 8RA

Newydd

Gyhoeddwyd

CM0000801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanuwchllyn, STW LLANUWCHLLYN, LLANUWCHLLYN, CONWY, CYMRU

Amrywiad

Tynnu

CM0077501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

LAVISTER WwTW, LAVISTER WwTW, LAVISTER, WRECSAM, CYMRU, LL12 0FB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0101301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Cefn Mawr, Heol Berwyn, Cefn Mawr, Wrecsam, LL14 3NB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Awst 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

BG0000402

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ym Maenclochog STW, Nant yr Helyg, Maenclochog, Clunderwen, SA66 7LF

Ildio

Gyhoeddwyd

BN0202702

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

TRIN DŴR GWASTRAFF LLANYMDDYFRI, Nr Cwmrhyddan Lodge, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, SA20 0DJ

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3994HY

Mr Alex Phillips

The Dawn of Day, Grosmont, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 8NA

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3995ZW

Mr Thomas Charles Symons-Jones

Cruggarn, Pennant, Llanon, Ceredigion, SY23 5JR

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3993FW

Neuadd Mr Martin

The Nook, Earlswood, Shirenewton, Sir Fynwy, NP16 6RE

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3994CV

Mr James Carrol

Chwarel yr Hen Brocastell, Bryn Crac , Brocastell, Bro Morgannwg, CF35 5AY

Newydd

Gyhoeddwyd

AW1005301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Talgarth, Trac oddi ar Heol Bronllys (A479), Talgarth, Aberhonddu, LD3 0HH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BC0010601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin carthion Cwmgwili, trac oddi ar y ffordd sy'n cysylltu'r A483 â Heol Lotwen, Cwmgwili, Sir Gaerfyrddin, SA14 6PP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0318001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin carthion Cwmgwili Storm Sefydlog, Trac oddi ar y Ffordd sy'n cysylltu'r A483 â Heol Lotwen, Cwmgwili, Llanelli, SA14 6PP

Ildio

Gyhoeddwyd

AN0373401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Talgarth STW Storm Sefydlog, oddi ar Heol Bronllys (A479), (ger Castell Bronllys), Talgarth, Aberhonddu, LD3 0HH

Ildio

Gyhoeddwyd

BG0000401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Maenclochog, Cyffordd ger Nant yr Helyg, Maenclochog, Sir Benfro, SA66 7LQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BH0055701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Carthion Niwgwl, Pentref Wood, Niwgwl, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6AR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0081001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Bwcle Tŷ Gwyn, Ffordd Caer, Padeswood, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 4JF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0275801

Yr Awdurdod Glo

YNYSARWED WEDI'I ADAEL PWLL GLO TW, YNYSARWED WEDI'I ADAEL PWLL PWLL MWYNGLAWDD, GWAITH TRINIAETH YNYSARWED, GER CASTELL-NEDD, ,, SA11 4DE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3997CJ

Fiberweb Geosynthetics Limited

Geosynthetics Fiberweb, Fiberweb Geosynthetics Ltd, Uned 12-14, Stad Ddiwydiannol Aberaman, Aberaman, Aberdâr, Rhondda Cynon Taf, CF44 6DA

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3996ZR

Mr David Rees

1 Teras Rhaglan a llety gwyliau, 1 Teras Rhaglan, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 9SR

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0243701

SUNNYBANK

FFERM GRAIGWEN GRAIG DU FARM TALYWAI, GRAIGWEN GRAIG DU FARM TALYWAIN ABERSYCHA, TALYWAIN ABERSYCHA, TALYWAIN ABERSYCHAN, ABERSYCHAN, ABERSYCHAN

Ildio

Gyhoeddwyd

CM0168701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Ffordd Gorsaf Bagillt, Ffordd yr Orsaf, oddi ar yr A548, Bagillt, CH6 6AF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0026101

GRAIG WEN MINING CO LTD

MWYNGLODDIAU UCHEL WINSTONE FORGESID, MWYNGLAWDD WINSTONE HIGH MEADOWS FORGESID, DOLYDD UCHEL FORGESIDE BLAENAVON, FORGESIDE BLAENAVON, BLAENAVON, BLAENAVON, BLAENAVON

Ildio

Gyhoeddwyd

AN0026102

GRAIG WEN MINING CO LTD

MWYNGLODDIAU UCHEL WINSTONE FORGESID, MWYNGLAWDD WINSTONE HIGH MEADOWS FORGESID, DOLYDD UCHEL FORGESIDE BLAENAVON, FORGESIDE BLAENAVON, BLAENAVON, BLAENAVON, BLAENAVON

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3992HW

Ms Katrina Bennell

Drysgol, Crugadarn, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3AQ

Newydd

Gyhoeddwyd

BW2203601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ym Mharc Danlan, Y tu allan i '4 Parc Danlan', Pen-bre, Porth Tywyn, SA16 0UG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3995FY

Miss Jayne Lloyd

Delyn Aur, Heol Crossways, Caerwys, Sir y Fflint, CH7 5BP

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0306001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Carthffosydd Cyfun a gorlif Argyfwng sy'n gwasanaethu Cefnffyrdd Gorllewin Valley, Heol Caerdydd, Coedkernew, NP10 8TN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3994ZE

Mr Richard Powell, Mr Kevin Powell, Miss Emma Powell

Cefn Field, Fferm Guddr, Llanbedr, Crughywel , Powys, NP8 1TA

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3993CN

Mr Michael Lindsey a Mrs Jane Rutherfoord

Glan yr Afon Isaf, Glanyrafon Isaf, Brynberian, Crymych, Sir Benfro, SA41 3TG

Newydd

Gyhoeddwyd

AB3397HZ

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Deri, CSO Cwm Darran, Deri, Cwm Darren, Caerffili, CF81 9GE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0194301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Dee Cottages, y tu ôl i '52 Dee Cottages', Fflint, Sir y Fflint, CH6 5PT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0324301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

GWAITH TRIN CARTHION NIWGWL, PENTREF COED, Niwgwl, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6AR

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3996FQ

Mr Charles Howard Edwards

Fferm Top-y-Lloc, Top-y-Lloc Lane, Lloc, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 8RW

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3993ZZ

Sarn Cottage

Sarn Cottage, Sarn, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 9DE

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3994FR

Mr Peter Heseltine

Ridgeway View, Whitehill, Creselly, Cilgetty, Sir Benfro, SA68 0TT

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0137801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Ffordd Abergele, ger 'Tŷ Hen', Ffordd Abergele (A547), Llanddulas, LL22 8HP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BN0202701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanymddyfri, ger Porthdy Cwmrhyddan, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, SA20 0DX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3593FG

T.J. Hughes

Cwm Robin, Cwmrobin, Llanddewi, Llandrindod, Powys, LD1 6SW

Ildio

Gyhoeddwyd

BW2204501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ym Maes Chwarae Pen-y-fan, Yn y cae i'r dwyrain o Langland Road, Pen-y-fan Chwarae Field, Llanelli, SA15 1BR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3995CA

Mrs Patricia Wigley

Fferm Penlan, Fferm Penlan, Fferm Cwm Blacks, Aberpennar, Merthyr Tudful, Merthyr Tudful, CF48 4AJ

Newydd

Gyhoeddwyd

CM0031002

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm Sefydlog yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Yr Wyddgrug, Bromfield Lane, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1HA

Ildio

Gyhoeddwyd

CM0031001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Yr Wyddgrug, Stad Ddiwydiannol Bromfield, Bromfield Lane, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1HA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

Darwin (Plas Isaf) Ltd

Parc Plas Isaf Lodge, Bryn Caerwys, Caerwys, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 5AD

Newydd

Tynnu

n/a

Mr Ronald Baker

Ffermdy Hendre, Ffermdy Hendre, Wonastow, Trefynwy, Sir Fynwy, NP25 4DJ

Newydd

Dychwelyd

BP0236901

Agregau A &C Cyfyngedig

CHWAREL CAERIW, CAERIW, CHERITON, DINBYCH-Y-PYSGOD, SIR BENFRO, SA68 0TP

Trosglwyddo

Gwrthod

CB3996CD

TAYLOR WIMPEY UK LIMITED

Taylor Wimpey, Cefn yr Hendy, Ffordd Cefn-yr-Hendy, Meisgyn, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf, CF72 8RY

Newydd

Gyhoeddwyd

CM0173101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Meliden Road, Ar gyffordd Meliden/Gonant Road, Prestatyn, Sir Ddinbych, LL19 9RT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0193501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Purbeck Prestatyn, gyferbyn â '186 Victoria Road', Prestatyn, Sir Ddinbych, LL19 7UF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0193101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Bodnant Prestatyn, Yn Marine Road E/Barkby Ave Junction, Prestatyn, Sir Ddinbych, LL19 7HT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Moorcroft Green Ltd

2 Moor Croft, Kinnerton, Llanandras, Powys, LD8 2PD

Newydd

Dychwelyd

CB3995HQ

Mr David Clwyd Jones

Terfyn, Heol Caerwys, Cwm Dyserth, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 6HT

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3992FE

Mr Lawrence Manley a Mrs Karen Manley

Y Tŷ Llonydd, Stryd y Ffynnon, Trelawnyd, Y Rhyl, Sir y Fflint, LL18 6DW

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3996HB

Eva Walters ac Alexandra Clay

Lodge Bodlonfa, Lodge Bodlonfa, Rhuallt, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0TT

Newydd

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Gorffennaf 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

CG0428901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Tanc Storm Bala WwTW, R/O Parc Menter Y Bala, Y Bala, Gwynedd, LL23 7NJ

Ildio

Gyhoeddwyd

n/a

Mr Nicholas Hill

Tŷ ger Lôn Cilgetty, Stepaside, Arberth, Sir Benfro, SA67 8JL

Newydd

Dychwelyd

CG0147001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn Cemaes PS/Cydbwyso Tanc, O/S Glan Beuno, Ffordd Y Traeth, Bae Cemaes, LL67 0HA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

Grwp Amos Cymru Cyf

Llwyn Onn, Llanddaniel Fab, Llanddaniel Fab, Star, Anglesey, LL61 6DY

Newydd

Dychwelyd

CB3990FF

DSW Jones & Co

Bryncastell, Bryncastell, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RD

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Mr Owen Watkin

Ifor Terrace, Melin Ddu, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6ET

Newydd

Dychwelyd

BP0317101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm wedi setlo yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanddewi Brefi, Llandewi Brefi, Ceredigion, SY25 6RT

Ildio

Gyhoeddwyd

TP3626XB

Artisan Stone Supplies Limited

Chwarel Cerrig Arbenigol Gwrhyd, Fferm Gwrhyd Uchaf, Rhiwfawr, SA9 2SB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0324401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CLYNDERWEN WWTW INLET CSO, Nr Llwyn Aur, Clynderwen, Sir Benfro, SA66 7NR

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0340501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Pont-ar-Gothi a Nantgaredig, trac oddi ar Heol Llannon, wrth ymyl 'Cothi House', Pont-ar-Gothi, Caerfyrddin, SA32 7NG

Ildio

Gyhoeddwyd

CM0001501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Y Bala, Trac oddi ar yr A494, Y Bala, Gwynedd, LL23 7DN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0392001

CCR Energy Limited

Gorsaf Bŵer Aberddawan, Y Leys, Aberddawan, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 42W

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0392101

CCR Energy Limited

Gorsaf Bŵer Aberddawan, Y Leys, Aberddawan, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 42W

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0291801

Los Reyes Tapas Limited

Gwaith trin carthion sy'n gwasanaethu, Tafarn The Kings Arms, Belmont Hill, Caerllion, Casnewydd, NP18 1JX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3899CP

Mrs Stephanie a Mr Mark Gracey

Tan y Ffynnon, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4EL

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3990CK

Mr Adam Hummel

Gwersylla Glanyrafon, Rhosbodrual, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BB

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Mr Martin Griffiths

The Bull House, The Cayo, Llanvaches, Cil-y-coed, Sir Fynwy, NP26 3AY

Newydd

Dychwelyd

CB3899FL

Miss Katy Lovell

Woodley, Crick, Cil-y-coed, Sir Fynwy, NP26 5UW

Newydd

Gyhoeddwyd

BN0002601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Pont-ar-Gothi a Nantgaredig, trac oddi ar Heol Llannon, wrth ymyl 'Cothi House', Pont-ar-Gothi, Caerfyrddin, SA32 7NG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3898ZY

Home Farm Court Management (Wales) Ltd

Home Farm Court, Shirenewton, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 6RL

Newydd

Gyhoeddwyd

BG0029501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Clunderwen, Trac oddi ar Heol Llanfallteg, Clynderwen, Sir Benfro, SA66 7HB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3899ZQ

Mr Peter Hills

Bwthyn y Ceidwaid, Fferm y groes, Ffordd Rhosesmor, Llaneurgain, Sir y Fflint, Yr Wyddgrug, CH7 6AG

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3991FZ

Mr William Kenneth Rogers

Y Nook, Axton, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 9DH

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO O/S 25 Y Gaer, Llanelli, Heol Dafen, Dafen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8PF

Newydd

Tynnu

n/a

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Llanelli Trostre Road Rhif 2 SPS, Nr The Lord Arthur Rank Centre, Trostre Road, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 9RA

Newydd

Tynnu

BG0040002

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm Setlwyd yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Llangadog, Nr Tŷ Gwyn, Llangadog, Sir Gaerfyrddin, SA19 9DA

Ildio

Gyhoeddwyd

BG0040001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llangadog, Nr Ty Gwyn, Llangadog, Sir Gaerfyrddin, SA19 9DA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

Mr Richard Evans a Ms Trish Sangster

Y Berllan, Y Berllan, Pontfadog, Llangollen, Wrecsam, LL20 7AS

Newydd

Dychwelyd

BP0266601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Storm a Gorlif Argyfwng yn Maenorbŷr, Gorsaf Bwmpio Carthion Trosglwyddo, Maes parcio cyhoeddus, ger y castell, Maenorbŷr, Sir Benfro, SA70 7SY

Amrywiad

Wedi'i wneud yn briodol

CM0005702

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm Setlwyd yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Five Fords, Oddi ar Heol Cefn, Nr Glanrafon Cottage, Marchwiel, Wrecsam, LL13 0PA

Ildio

Gyhoeddwyd

AN0414501

Mr Martyn Jones

22 FFORDD WINCH FAWR HEOLGERRIG MT, 22 FFORDD WINCH FAWR, HEOLGERRIG, MERTHYR TUDFUL, MERTHYR TUDFUL, CF48 1RD

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0283201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO a EO yng Ngorsaf Bwmpio carthion Llansawel Ferry, wrth ymyl Safle Carafannau Heol Wharf, Ystâd Ddiwydiannol Llansawel , Llansawel, Castell-nedd, Castell-nedd Port Talbot, SA11 2HZ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3990ZG

Mr Jeremy Alderwick

Fferm East Trewent, Freshwater East, Penfro, Sir Benfro, SA71 5LR

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Hochtief (UK) Construction Ltd

Adeiladwaith y Garth, Lôn y Chwarel, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6HP

Newydd

Dychwelyd

CB3991CH

Mrs Ann Denise Smart

Trelawney Lodge, Rhyd y Nant, Pontyclun, RhCT, CF72 9HE

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3992CC

Ms Dawn Howard

Berwedd Dy Cottages, Heol Ynysybwl, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 3BN

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0285801

Broodsafe Cyf

FFERM RAG WORM, 46 YMDRECHU I GAU, YSTÂD DDIWYDIANNOL PURCELL AVENUE, ., PORT TALBOT, SA12 7PT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0236603

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Carthffosiaeth Roc Knab, Ffordd y Mwmbwls, gyferbyn â Maes Parcio, Knab Rock, Y Mwmbwls, Abertawe, Abertawe, SA3 4EN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BG0023501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanddewi Brefi, oddi ar y B4343, Llanddewi Brefi, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3991HE

J Bros Investments Limited

Gorsaf Gwasanaeth Woodside, Garej Woodside, Ystâd Fasnachu Woodside, Llanbadog, Brynbuga, Syr Fynwy, NP15 1SS

Newydd

Gyhoeddwyd

CM0040601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Gresffordd, Trac oddi ar Springfield Lane, Gresffordd, Wrecsam, LL12 0HT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0077801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Pum Fords, Ffordd Cefn, Abenbury, Wrecsam, LL13 0PA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Mehefin 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

CB3898CJ

Mr Pavlos Kyriacou

Twr Mynach, Ffordd Llanaber, Abermaw, Gwynedd, LL42 1RF

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0220701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm Setlwyd yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanddarog, Nr Min yr Afon, Llanddarog, Sir Gaerfyrddin, SA32 8BU

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3897ZR

Ms Bria Grant

Tir ger 33A, Parc Woodlands, Mynydd Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 6DY

Newydd

Gyhoeddwyd

BB3690CB

Ms Fiona James a Mrs Diane Rocca

Tŷ Ni a Casa Adamello, Yr Hen Ysgol Gynradd, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HJ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

BG0027302

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Llwyncelyn STW Settled Storm, Nr Rhyd Hse, Llwyncelyn, Aberaeron, SA46 0HL

Ildio

Gyhoeddwyd

CM0079601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Llandyrnog WWTW, Llandyrnog, Swydd Denbig, LL16 4EY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0028601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Dinbych, Eglwyswen, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4ER

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0112701

n/a

TENBY EAST PS , TENBY EAST PS

Ildio

Gyhoeddwyd

BG0027301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llwyncelyn, Trac oddi ar yr A487, ger Rhyd y Gofiant, Llwyncelyn, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0HL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0106901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

2 Clarence St CSO, Pentre, Cefn 2 Clarence Street, Pentre, Aberdâr, CF41 7LP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0351301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Storm a gorlif brys yng Ngorsaf Bwmpio Glanfa Aberdyfi, Teras Seaview, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0EE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0069901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Bethesda, Oddi ar Ffordd Bangor, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3DW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3896HQ

Mr John Thomas

Llys Flemingston, Flemingston Court, Flemingston, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 4QJ

Newydd

Gyhoeddwyd

KP3521XM

Sefydliad Brenhinol y Bad Achub Cenedlaethol

Gweini offer trin pecynnau, Cyd-gyfleuster RNLI ac ABP, Ffordd y Doc, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 5QS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

Mr Keri Davies

Glwydcaenewydd, Crai, Aberhonddu, Powys, LD3 8YP

Newydd

Tynnu

WQD005458

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO a Storfa Tanc ym Melin Ddu, SSW o Dŷ Ffynnon, Melin Ddu, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6DR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3897FQ

Mr Karl Franklin

Benbrook, Crick, Cil-y-coed, Sir Fynwy, NP26 5UW

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3897HB

n/a

Tregarne, 13 Court House Road, Llanvair Discoed, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 9LW

Newydd

Gyhoeddwyd

CM0079701

Dŵr Cymru Welsh Water

TANCIAU STORM STW LLANDYRNOG D, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4EU

Ildio

Gyhoeddwyd

CM0028602

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Dinbych Storm, Eglwyswen, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4ER

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3898FB

Mwyngloddiau Aur Cymru (Gweithrediadau) Cyf

Clogau-St. Mwynglawdd Aur David, GMOW (Gweithrediadau) Cyf, Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2UP

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3895FR

Ms Robin Abrams

Caerynwch, Brithdir, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2RF

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0014501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm Setlwyd yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Bryncir, Nr Ael y Bryn, Bryncir, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9LX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0437401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

STORM BETHESDA WWTW, ODDI AR FFORDD BANGOR, BETHESDA, BANGOR, GWYNEDD, LL57 3LT

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0070801

n/a

CAERYNWCH BRITHDIR DOLGELLAU GWYNED, CAERYNWCH BRITHDIR DOLGELLAU GWY, BRITHDIR DOLGELLAU GWYNEDD, DOLGELLAU GWYNEDD, GWYNEDD, GWYNEDD

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0324601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm Setlwyd yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Llangwm 50m SW o Rif 107, Llangwm Ferry, Llangwm, Hwlffordd, Hwlffordd, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4JN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BA1002401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Hirwaun, Fifth Avenue, Stad Ddiwydiannol Hirwaun, Hirwaun, Rhondda Cynon Taf, CF44 9UN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3895ZE

Mr Barry James Ellis

Tyn y Caeau, Tyn y Caeau, Axton, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 9DH

Newydd

Gyhoeddwyd

BE0027201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanddarog, Nr Min-yr-Afon, Cwmisfael, Llanddarog, Sir Gaerfyrddin, SA32 8BY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3896FY

Mrs Stella Price

Fferm Bryncrach, Hundred House, Llandrindod, Powys, LD1 5RY

Newydd

Gyhoeddwyd

BC0001601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llannon, Trac opp 'Gelli House', Llannon, Llanelli, SA14 8JH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0258101

Marstons PLC

GWESTY'R LAMB & BANER, GWESTY'R LAMB & BANER, FFORDD ABERHONDDU, Y FENNI, SIR FYNWY, NP7 7EW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3896CA

Mr Lee Bebb

Parc Carafanau Sunny View, Bwlch-y-Ffridd, Y Drenewydd, Powys, SY16 3JF

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3897CD

BBP Property Ltd

Datblygiad Uppernash, Uppernash, Nash Uchaf, Llandyfái, Penfro, Sir Benfro, SA71 5AF

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0349201

Breedon Trading Ltd

Chwarel Minffordd, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6HP

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

n/a

Moorcroft Green Ltd

Moor Croft, 1 Moor Croft, Kinnerton, Llanandras, Powys, LD8 2PD

Newydd

Dychwelyd

n/a

Mr Russell Jones

Wynd Hill, Maenorbŷr, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7SL

Newydd

Dychwelyd

BW2205001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

LLANON STW, LLANON STW, ANHYSBYS, ANHYSBYS, ANHYSBYS

Ildio

Gyhoeddwyd

CM0077501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

LAVISTER WwTW, LAVISTER WwTW, LAVISTER, WRECSAM, CYMRU, LL12 0FB

Amrywiad

Tynnu

AF4027102

Breedon Trading Ltd

CHWAREL CEFN GARW TONGWYNLAIS, CHWAREL CEFN GARW, TONGWYNLAIS, CBC CAERDYDD, CYMRU, CF15 7YZ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

HB3193HK

Marston's PLC

PONT OVERTON CROSSFOXES ERBISTOCK, PONT OVERTON CROSS FOXES ERBISTOCK, OVERTON BRIDGE, ERBISTOCK, WRECSAM, LL13 0DR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Mai 2023

Rhif trwydded

Enw'r deiliad trwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

CB3894ZZ

Mr Michael Huw, Mrs Joanna Louise, Mr David Gerwyn, a Mrs Susan Monica Jones

Gelli Crugiau, Llangammarch, Powys, LD4 4DP

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0406301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif carthffosiaeth yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Aberffraw, Stryd Bangor, Aberffraw, Ynys Môn, LL63 5EX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AC0085602

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm Setlwyd yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Brynmawr, Blackrock, Brynmawr, NP23 4SR

Ildio

Gyhoeddwyd

PP3623GJ

Evan Evans

Penlon, Heol Llanio, Tregaron, SY25 6PU

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0269101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yng Nghrymnant STW Crynant Castell-nedd, Ffordd Castell-nedd, Crnant, Castell-nedd Port Talbot, SA10 8RS

Ildio

Gyhoeddwyd

n/a

Tŷ Raglan Cyf

House of Raglan Ltd, Station Road, Raglan, Sir Fynwy, NP15 2ER

Newydd

Dychwelyd

BP0314101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Eglwyswrw WWTW Eglwyswrw Nr Nwprt, cefn 'Penllyn', A487, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UJ

Ildio

Gyhoeddwyd

BA2001101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin carthion Crynant, trac oddi ar Heol Castell-nedd (A4109), Crynant, Castell-nedd, SA10 8SG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AC0085601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Brynmawr, Blackrock, Brynmawr, NP23 4SR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0287901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

BAGLAN SPS BRITON FFERI CASTELL-NEDD, BAGLAN SPS, BRITON FERRY, CASTELL-NEDD, ,, SA11 2GA

Ildio

Gyhoeddwyd

n/a

Mr Jonathan Rees

Pant Idda, Y Nentydd, Rhyd-y-Foel, Abergele, Conwy, LL22 8EE

Newydd

Dychwelyd

CB3894FW

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Fferm Cyw Iâr Blaenau y tu ôl i 'Twin Oaks', Heol Penygroes, Caerbryn, Rhydaman, SA18 3EQ

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3894HR

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Factory Road, islaw Traphont, Heol y Ffatri, Bargoed, Caerffili, CF81 9GG

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0060701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Barry Town SPS (trip môr byr), Mynediad oddi ar Ffordd Y Glannau, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 5UA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0060501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Y Barri SPS (CSO i'r Harbwr), Ffordd yr Harbwr, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 5TP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

Marlin Developments Ltd

­Heol-Y-Bedw Hirion, Heol-Y-Bedw ­ Hirion, Markham, Coed Duon, NP12 0RU

Newydd

Tynnu

CG0089101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanberis, Llanberis, Caenarfon, Gwynedd, LL55 4TY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

Lodge Gwlad Pen-y-lan Holdings Ltd

Cas Blaidd, Porthdy Gwledig Pen-y-lan, Llanvaches, Cil-y-coed, Casnewydd, NP26 3AY

Newydd

Tynnu

n/a

Mrs Rebecca Griffin

Porthdy Gwledig Pen-y-lan, Llanvaches, Cil-y-coed, Casnewydd, NP26 3AY

Newydd

Tynnu

CB3893ZF

Mr John Davies

Tŷ Erin, Tŷ Erin, Llys Grey Hill, Caerwent, Cil-y-coed, Sir Fynwy, NP26 5PJ

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3290FY

Ms Gail Minihane

Yr Hafan (Plot 5 gynt), Capel Dewi, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA32 8AD

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3893CC

Beic Parcio Cymru Limited

Canolfan Coetir Gethin, Canolfan Goetir Gethin, Abercanaid, Merthyr Tudful, Merthyr Tudful, CF48 1YZ

Newydd

Gyhoeddwyd

BG0013202

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Storm Overflow o Waith Trin Dŵr Gwastraff Felfry Llanddewi, Trac mynediad oddi ar yr A40 ger 'Bronawel', Llanddewi Efelfre, Arberth, SA67 7PA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0287801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Storm a Gorlif Brys yng Ngorsaf Bwmpio Carthion Baglan, Ffordd trwy Barc Ynni Baglan, Oddi ar Brunel Way, Llansawel, Castell-nedd, SA11 2GA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0251904

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Dinbych-y-pysgod, Gumfreston, Nr Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 8RA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3893FE

M M & R Morris

Tir gerllaw Maestanyglwyddan, Maestanyglwyddan, Pen-y-Bont, Croesoswallt, Powys, SY10 9JG

Newydd

Gyhoeddwyd

BG0047901

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Eglwyswrw, Trac heibio 'Penllyn', Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UJ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BC0016601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Trebanos, Ffordd Ffesant, Trebanos, Pontardawe, Abertawe, SA8 4BR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0306201

CYNGOR SIR POWYS

CWRT Y PLYFIN AR GAU TIRLENWI, CWRT Y PLYFIN AR GAU TIRLENWI, FELINFACH, GER ABERHONDDU, POWYS, LD3 0RW

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0369001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlifo Storm Lefel Uchel yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhuthun, Lon Parcwr Ind Est, Hen Lon Parcwr, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1LY

Ildio

Gyhoeddwyd

CM0017602

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif stormydd sefydlog yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhuthun, Lôn Parcwr Ind Est, Hen Lon Parcwr, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1LY

Ildio

Gyhoeddwyd

CM0017601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhuthun, Lôn Parcwr Est, Hen Lon Parcwr Parcwr, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1LY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0237405

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO 11, gerllaw cyffordd Ffordd y Mwmbwls, y tu allan i Rhif 48 Norton Road, y Mwmbwls, Abertawe, SA3 5TQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0347001

Mr Gareth Robert Morris, Ms Mererid Winifred Morgan, Ms Anwen Eleri Hopkins

Ambrym Vicarage Fields Tregaron, Ambrym, Vicarage Fields, Ffordd Blaencaron, Tregaron, SY25 6HL

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CM0077501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Lavister WwTW, LAVISTER WwTW, LAVISTER, WRECSAM, CYMRU, LL12 0FB

Amrywiad

Tynnu

CM0177001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Lavister CSO, Llwybr Troed yn berpendicwlar i Lavister Brook, Oddi ar y Lôn i Gwrs Golff Darland, Ffordd Caer, Wrecsam, LL12 0DN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Ebrill 2023

Rhif trwydded

Enw Deiliad TrwyddedAu

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

AB0036502

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhaglan, Heol Cas-gwent, Rhaglan, Brynbuga, NP15 2EN

Ildio

Gyhoeddwyd

n/a

Caeau Glas Developments Limited

Stad Ddiwydiannol Penygroes, Penygroes, Gwynedd, LL54 6DB

Newydd

Tynnu

AF3010501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Y Bont-faen STW Dyffryn Glam, Fferm y Llyn, Ffordd Sain Tathan, Y Bont-faen, CF71 7EQ

Ildio

Gyhoeddwyd

QP3924XP

Panteinion Hall Ltd

PTP yn gwasanaethu Neuadd Panteinion, Ffordd Panteinion, Friog, Fairbourne, Gwynedd, LL38 2TJ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

n/a

Grwp Amos Cymru Cyf

Llwyn Onn, Llwyn Onn, Llanddaniel Fab, Star, Ynys Môn, LL61 6DY

Newydd

Dychwelyd

CG0086002

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhiwlas CSO, trac drwy gae ar ôl Schoo Gynradd Rhiwlas, Rhiwlas, Bangor, LL57 4EH

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0086001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhiwlas, Trac Trwy'r Maes ar ôl Ysgol Gynradd Rhiwlas, Rhiwlas, Bangor, LL57 4EH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AC0140201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhaglan, Heol Cas-gwent, Rhaglan, Brynbuga, NP15 2EN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

Mr Frederick George Adams

Horseshoes Barn, Llanvihangel Crucornney, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 8EH

Newydd

Dychwelyd

CG0078102

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Llanfaglan WwTW wedi setlo gorlif stormydd, Adj. Afon Gwyrfai, Saron, Llanfaglan, Caernarfon, LL54 5RD

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3892ZT

Cyngor Caerdydd

Cronfa Llyn Parc y Rhath, Cronfa Llyn Parc y Rhath, Parc y Rhath, Ffordd y Llynnoedd, Caerdydd, CF23 5PH

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3798FQ

Mrs Katie Harrington

Redlands, Well Lane, Llanvair Discoed, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 6LP

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CG0030702

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm Setlwyd yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Eglwysbach, Trac heibio 'Henblas', Eglwysbach, Conwy, LL28 5TY

Ildio

Gyhoeddwyd

AG0009101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff y Bont-faen, Fferm y Llyn, Heol Sain Tathan, Y Bont-faen, CF71 7HY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0030701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Eglwysbach, trac i'r gogledd o Heol Eglwysbach, Eglwysbach, Conwy, LL28 5TY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3892CH

Mr Dafydd Foulkes, Mrs Jane Foulkes a Mr Eifion Foulkes

Bodowyr Isaf, Llangaffo, Gaerwen, Ynys Môn, LL60 6LP

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Oracle Environmental Experts Ltd

Clay Cottage, Clay Cottage, Y Gelli Gandryll, Powys, HR3 5RH

Newydd

Dychwelyd

CB3892FZ

Mr John-Paul Moses a Mrs Sally Moses

Longmeadow, Longmeadow, Llandyfaelog, Cydweli, Sir Gaerfyrddin, SA17 5PR

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0078101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanfaglan, Heol Saron, Llanfaglan, Gwynedd, LL54 5RB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3393CS

Ms Emma Collingswood

Brynderwen, Heol y Mynydd Du, Llangadog, Sir Gaerfyrddin, SA19 9BS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3891ZG

JWA & ELM Davies

Cae Lan Uchaf, Tirhen, Tirhen, Llanddeusant, LLangadog, Sir Gaerfyrddin, SA19 9YW

Newydd

Gyhoeddwyd

CM0172601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Glynceiriog Y Gammer - CSO, Ffordd Newydd, Glyn Ceiriog, Llangollen, Wrecsam, LL20 7HN

Amrywiad

Tynnu

CB3892HE

PARC GWYLIAU GARTH CYFYNGEDIG

Parc Caban Dolguog, Plas Dolguog, Felingerrig, Machynlleth, Powys, SY20 8UJ

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0000101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Lletty Brongu, Trac i'r de o Fferm Lletty Brongu, Llangynwyd, Maesteg, CF32 8UE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0271001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

LLETTY BRONGU WWTW LLANGYNWYD MAES, LLETTY BRONGU WWTW LLANGYNWYD M, LLANGYNWYD MAESTEG

Ildio

Gyhoeddwyd

n/a

G & M Davies Cyf

Y Paddock, Y Padog, Llanferres, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 5SH

Newydd

Dychwelyd

AD0008001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Pont-y-Felin, heibio Pear Tree Cottage, Pont-y-felin Lane, Lower New Inn, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0TN

Amrywiad

Tynnu

AN0391701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Settled Storm Sewage o Lanandras WwTW, R/O Stad Clatterbrune, Llanandras, Powys, LD8 2LB

Ildio

Gyhoeddwyd

AW1005101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Presteigne STW, cefn Ystâd Clatterbrune, Llanandras, Powys, LD8 2LB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0413701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Tanciau Storm Fairbourne WwTW, Fairbourne, Gwynedd, Cymru, Y Deyrnas Unedig, LL39 1AZ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0175501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

ABERGYNOLWYN WTW - GOLCHWCH HEN, ABERGYNOLWYN WTW - GOLCHWCH HEN,

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0176201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CAPEL CURIG WTW-FILTER BACKWAS, CAPEL CURIG WTW-FILTER BACKWAS,

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0174301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

PLAS UCHAF WTW - GOLCHI ALLAN, PLAS UCHAF WTW - GOLCHI ALLAN,

Ildio

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Mawrth 2023

Rhif trwydded

Enw Deiliad TrwyddedAu

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

CG0415601

Dŵr Cymru Cyfyngedig

CSO yn Stw Treuddyn, Adj No5 Ffordd Corwen, Treuddyn, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 4LJ

Ildio

Gyhoeddwyd

BW4106301

Dŵr Cymru Cyfyngedig

SWO ger Pont Llewitha, Abertawe, Abertawe SA5 4NT

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0212601

Dŵr Cymru Cyfyngedig

PT 120 Plas Cambrian, Abertawe, Abertawe SA1 1RP

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0110601

Dŵr Cymru Cyfyngedig

Pympiau Storm Llanbed, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BY

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3799ZY

Mr Aled Wyn Davies

Top Ffridd Fach, Nantcarfarn, Pandy, Llanbrynmaer, Powys, SY19 7DZ

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3890CX

Mr Alan Heason

Ffordd Dyrpeg Bach, Tyrpeg Bach, Nantmor, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4YG

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0130201

Cyfoeth Naturiol Cymru

YMDDIRIEDOLAETH PYSGODFA MAWDDACH BONTWERNDDU, YMDDIRIEDOLAETH PYSGODFA MAWDDACH, BONTWERNDDU, DOLGELLAU, LL40 1YA

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3891HZ

Mr Neale Thomas

Ysguborfawr, Ffordd yr Eglwys, Penderyn, Aberdâr, CF44 9JP

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3890ZU

Mr Martin Sims

Tŷ Celyn & 1 Hollytree Bungalow, Waenllapria, Allt Llanelly, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0PN

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0015204

Dŵr Cymru Cyfyngedig

Gorlif Storm Sefydlog WWTW Llanfarian, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4UN

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3799CJ

Mr Robert Guichard

Troedyfoel, Trefenter, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4HJ

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3891CK

Canolfannau Dysgu Gweithredol ALG

Y Tŵr, Y Tŵr, Capel Curig, Betws-y-coed, Conwy, LL24 0DR

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3891FF

Andrew Jones a'i Fab

Tir ar Fferm Pencroesffyrdd, Fferm Pencroesffyrdd, Crai, Aberhonddu, Powys, LD3 8YU

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0090601

Parciau Hamdden Thornley 2022 Limited

Maes Carafanau Morfa Lodge, Dinas Dinlle, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3798HB

Mr Owain Gerwyn Hughes

Erwgoch, Pontdolgoch, Caersws, Powys, SY17 5NJ

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0294101

Mr Alun Davies

Llain 1 i 9 Pantglas, Llain 1 i 9 Pantglas, Ffordd Bowlio, Blaenporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2AR

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3890FT

Mr Daniel Davies

Fron Fras, Fron Fras, Bronwydd Arms, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA33 6JG

Newydd

Gyhoeddwyd

CM0195001

Cymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb Anifeiliaid (RSPCA)

Lloches Bryn y Maen Anifeiliaid, Bae Colwyn Uchaf, Conwy, Conwy, LL28 5EW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

WQD007605

Cyfoeth Naturiol Cymru

DEORFA MAERDY, MAERDY MILLHERY, CORWEN, CONWY, LL21 0NR

Ildio

Gyhoeddwyd

GWSE2591

Mr Gareth Bryan Davies

Llwynych, Llanbister, Llandrindod, Powys, LD1 6TN

Ildio

Gyhoeddwyd

n/a

Mr Richard Watkins

Capel y Bedyddwyr Dolau, Llandrindod, Powys, LD1 5TG

Newydd

Tynnu

CB3799FB

Mr David Edmonds a Mr Sean Farrington

2 Ysguboriau Royce, Yr Hendre, Mynwy, Sir Fynwy, NP255HJ

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorsaf Bwmpio Dŵr Pont Canaston, Pont Canaston, Arberth, Sir Benfro, SA67 8DF

Newydd

Tynnu

BP0256301

Hygrove Aggregates Limited

CHWAREL CWM NANT LLEICI GELLIFOWY RD, CHWAREL CWM NANT LLEICI, FFORDD GELLIFOWY, YNYSMEUDWY, CASTELL-NEDD PORT TALBOT, SA8 4TU

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3798ZR

Mr Lance McCarthy

Saltdene, Goldcliff, Casnewydd, Casnewydd NP18 2AT

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Ffermdy Gwaenynonog

Gwaenynog, Dolanog, Y Trallwng, Powys, SY21 0LJ

Newydd

Tynnu

Ansawdd y Dŵr - Chwefror 2023

Rhif trwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o gais

Penderfyniad

CG0395901

St Davids Leisure Ltd

Parc Gwersylla Plas Uchaf (Statig), Benllech, Ynys Môn, LL74 8NU

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CG0395801

St Davids Leisure Ltd

Parc Gwersylla Plas Uchaf (Statig), Benllech, Ynys Môn, LL74 8NU

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

n/a

Arloesi Eiddo Gwlad Cyfyngedig

Fferm Gate, Trewern, Powys, SY21 8EE

Newydd

Tynnu

n/a

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Llwchwr tua 100 yd Lliw& Drysau D/s Lliw&Llan, oddi ar Waun Rd, SA4 6UD

Newydd

Dychwelyd

CG0357301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO YR ERYR, LLANWCHLLYN, Stryd yr Eglwys, Llanwchllyn, Y Bala, LL23 7UB

Amrywiad

Tynnu

BW1404201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Cilyrychen PS CSO, Nr 121 Ffordd Llandeilo, Llandybie, Rhydaman, SA18 3JF

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0432801

St Davids Leisure Ltd

Maes Carafanau Plas Uchaf, Benllech, Ynys Môn, LL74 8WV

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

AE2017311

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Ffleur-de-Lys - Tu cefn i Glanddu CSO, Glan-yr-afon Bungalo, Greenmeadows, Glan y Nant, Coed Duon, NP12 3XR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0090601

Parciau Hamdden Thornley 2022 Limited

Maes Carafanau Morfa Lodge, Dinas Dinlle, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TP

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3797HQ

Mr Christopher Pryce

Woodland House, Llys Grey Hill, Caerwent, Cil-y-coed, Sir Fynwy, NP26 5PJ

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3797ZW

Mr Keith Hazen

Nyth y Barcutiaid, Crug, Cil-y-coed, Sir Fynwy, NP26 5UW

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0015204

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

LLANFARIAN WWTW LLANFARIAN CERED'N, LLANFARIAN WWTW, LLANFARIAN, CEREDIGION

Amrywiad

Tynnu

CB3798FQ

Whitehaven Trust Limited

Redlands, Lôn y Wel, Llanvair Discoed, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 6LP

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Mr Richard Williams

Tyfos Uchaf, Llandrillo, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 0TA

Newydd

Tynnu

CB3798CD

Mr Lyn Thomas

Tir ar Fferm Great Letterston, Fferm Great Letterston, 131 Heol Dewi Sant, Treletert, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5SR

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3796ZE

David Warden Owen

Llain gerllaw Tŷ Trearddur, oddi ar Lon St. Ffraid, Bae Trearddur, Caergybi, Ynys Môn, LL65 2UD

Newydd

Gyhoeddwyd

n/a

Mr William Kenneth Rogers

Y Nook, Ffordd Trelogan, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 9DH

Newydd

Tynnu

CB3594FF

Cyngor Sir y Fflint Construccion S A, SWYDDFA GANGEN Y DU

A465 adran 5 a 6 Dowlaid Top i Hirwaun x 3 Lleoliad, Canolfan Fusnes Orbit, Parc Busnes Rhyd-y-car, Merthyr Tudful, CF48 1DL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0077101

COLEG PENGWERN

NEUADD PENGWERN, RHUDDLAN,NR Y RHYL,, Coleg Cambian Pengwern, Plas Pengwern, Ffordd Bodelwyddan, Rhuddlan, y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 5UH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BB3295FX

Tri-trigain dyframaethu cyfyngedig

Hen wasanaethau Môr a Gyrru Port Talbot, Torfeydd Parod, Doc Queens, Abertawe, SA1 8LD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

n/a

Miss Julia Wilson

Mor Edrin, Yr Ynys, Talsarnau, Gwynedd, LL47 6TP

Newydd

Dychwelyd

CG0395801

PHILIP A RHONA EVANS

PARC GWERSYLLA PLAS UCHAF (STATIG), BENLLECH, YNYS MÔN, LL74 8NU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf