Penderfyniadau Trwyddedu Amgylcheddol Terfynol - adroddiad misol

Rydym yn cyhoeddi adroddiad misol sy’n cynnwys yr holl benderfyniadau trwyddedu amgylcheddol a wnaed gennym yn ystod y mis blaenorol

Adroddiad misol ar y penderfyniad terfynol ar geisiadau trwyddedu amgylcheddol

Rydym yn cyhoeddi adroddiad misol sy’n cynnwys yr holl benderfyniadau trwyddedu amgylcheddol a wnaed gennym yn ystod y mis blaenorol.

Hoffwn weld copi o’r drwydded derfynol

Mae unrhyw drwydded a roddir yn cael ei rhoi ar ein cofrestri cyhoeddus. Os hoffech weld copi o drwydded derfynol gallwch wneud cais am hynny drwy ein cofrestr gyhoeddus ar-lein, anfonwch e-bost i:

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

neu ffoniwch ni ar 0300 065 3000 i wneud apwyntiad i weld y gofrestr gyhoeddus mewn swyddfa yn eich ardal chi.

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

A000459/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Dee Estuary / Aber Afon Dyfrdwy SSSI

 

Defnydd drôn ar Aber Dyfrdwy

 

Cyhoeddwyd

20/07/2020

 

A000470/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Morfa Harlech SSSI

 

Atal clirio ac aildyfu perlysiau Scotch Broom a Rosebay Willow

Cyhoeddwyd

22/07/2020

 

A000444/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

River Usk (Lower Usk)/Afon Wysg (Wysg Isaf) SSSI

 

Trin hogweed enfawr

Cyhoeddwyd

08/07/2020

 

A000448/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Llyn Ty'n y Mynydd SSSI

 

Gwaith atgyweirio argaeau

Cyhoeddwyd

09/07/2020

 

FRA/SW/2020/0042

 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SN 23831 16034

 

Camau mynediad concrit newydd ac atgyweirio slip banc gan ddefnyddio datrysiad bio-beirianneg

 

Cael eich Penderfynu

 

FRA/SW/2020/0043

 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SN 23831 16034

Gwaith Dros Dro: Bagiau tywod Jumbo i greu cofferdam

Cael eich Penderfynu

 

FRA/SW/2020/0044

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SN 86608 05430

 

Tynnu heigiau - tua 10m x 3m x 0.3m.

Cael eich Penderfynu

 

FRA/SW/2020/0045

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SN 86608 05430

Tynnu heigiau - tua 10m x 3m x 0.3m.

Cael eich Penderfynu

 

FRA/SW/2020/0046

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SN 77135 34404 and SN 77008 34259

Tynnu heigiau sych - tua 34m x 3m x 0.35m o ddyfnder a thua 38m x 4.5 x 0.35m o ddyfnder.

Cael eich Penderfynu

 

FRA/SW/2020/0047

 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SN 68899 01215

 

Tynnu heigiau sych - tua 80m x 4m 0.25m o ddyfnder.

Cael eich Penderfynu

 

FRA/SW/2020/0048

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SN 74118 05788

Tynnu heigiau sych - oddeutu 8m x 3m x 0.35m o ddyfnder.

Cael eich Penderfynu

 

FRA/SW/2020/0049

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SN 72394 03772

 

Tynnu heigiau sych - tua 50m x 3m x 0.25m o ddyfnder.

Cael eich Penderfynu

 

FRA/SW/2020/0051

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SN 30388 09696 to SN 26733 09328

Rheoli chwyn dyfrol

Cael eich Penderfynu

 

FRA/SW/2020/0052

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SS 90300 77390

Gwaith Dros Dro: 2 na. Pibellau diamedr 900mm a llenwi deunydd drosodd

Cael eich Penderfynu

 

FRA/SW/2020/0053

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SN 37221 11015

 

Tynnu heigiau sych - oddeutu 8m x 4m x 0.25m o ddyfnder.

Cael eich Penderfynu

 

FRA/SW/2020/0054

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SS 59521 98488

 

Tynnu heigiau sych - tua 12m 4m x 0.25m o ddyfnder.

Cael eich Penderfynu

 

FRA/SW/2020/0055

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SN 74327 65958

Adeiladu arllwysfa

Cael eich Penderfynu

 

FRA/SW/2020/0057

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SN 41807 19739 to SN 41157 19768

Gwaith Dros Dro: Tyllau turio a gwaith ymchwilio i'r ddaear

Cael eich Penderfynu