Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein penderfyniadau hunan drwyddedu - adroddiad misol

Gwybodaeth am geisiadau am drwyddedau, a phenderfyniadau trwyddedu, ynghylch ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni’n hunain, sef “hunan-drwyddedu"

Rydym yn gofalu fod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am yr holl geisiadau a wneir i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r penderfyniadau trwyddedu a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n cynnwys ceisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau trwyddedu a wneir ar gyfer ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain – a elwir yn hunan-drwyddedu.

I ganfod mwy am unrhyw un o’r trwyddedau yn y ddogfen cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

FRA/SW/2019/0067

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Flood Risk Activity Permit

McCarthy's Contractors (Bridgend) Ltd

SN 87029 05736

Gwaith Dros Dro: Mynediad ramp a sarn i alluogi gwaith cerrig bloc

Bod yn benderfynol

 

FRA/SW/2019/0073

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Flood Risk Activity Permit

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 39771 19639

Atgyweirio clawdd llifogydd presennol, ynghyd â gosod boncyffion i ddarparu mynediad newydd

Bod yn benderfynol

 

2306770

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Severn Estuary SSSI/SPA/RAMSAR Severn Estuary/Mor Hafren SAC Gwlyptiroedd Casnewydd/ Newport Wetlands SSSI

Samplu morfa heli

Cyhoeddwyd

04/09/2019

2306860

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Severn Estuary SSSI/SPA/RAMSAR Severn Estuary/Mor Hafren SAC

Datgymalwch yr hen a gosod platfform metel, ysgol, grisiau a rheilen law newydd fel rhan o'r trefniadau mynediad yn Peterstone Gout

Cyhoeddwyd

05/09/2019

2306909

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Severn Estuary SSSI/SPA/RAMSAR Severn Estuary/Mor Hafren SAC Gwent Levels - Redwick and Llandevenny SSSI Gwent Levels - Rumney and Peterstone SSSI Gwent Levels - Magor and Undy SSSI

 

Astudiaeth Amnewid Asedau Drws Môr

Cyhoeddwyd

05/09/2019

2306988

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Severn Estuary SSSI/SPA Severn Estuary/Mor Hafren SAC Gwent Levels - St. Brides SSSI

Atgyweirio amddiffynfa môr

Cyhoeddwyd

06/09/2019

2307012

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Pysgodlyn Mawr SSSI

Felling of larch

Cyhoeddwyd

06/09/2019

2307045

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Severn Estuary SSSI/SPA Severn Estuary/Mor Hafren SAC Gwent Levels - St. Brides SSSI

Atgyweirio amddiffynfa môr

Cyhoeddwyd

06/09/2019

2307062

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Severn Estuary SSSI/SPA Severn Estuary/Mor Hafren SAC Gwent Levels - St. Brides SSSI

Atgyweirio amddiffynfa môr

Cyhoeddwyd

06/09/2019

2306434

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI Pen Llyn ar Sarnau/Lleyn Peninsula and the Sarnau SAC Cors Fochno and Dyfi RAMSAR

Torri a chasglu llystyfiant

Cyhoeddwyd

09/09/2019

2307470

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coedydd Aber SSSI Newborough Warren - Ynys Llanddwyn SSSI                                 Eryri / Snowdonia SAC Y Twyni o Abermenai i Aberffraw / Abermenai to Aberffraw Dunes SAC

Torri tir yn rheolaidd ger traciau mynediad a meysydd parcio

Cyhoeddwyd

11/09/2019

2307095

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI Pen Llyn ar Sarnau/Lleyn Peninsula and the Sarnau SAC Cors Fochno and Dyfi RAMSAR

Torri chwyn a chynnal a chadw ffosydd draenio

Cyhoeddwyd

13/09/2019

2307857

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd SSSI Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion/Meirionnydd Oakwoods and Bat SAC

Atgyweirio sianeli afonydd

Cyhoeddwyd

18/09/2019

2308186

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd SSSI/SAC

Creu trap graean

Cyhoeddwyd

24/09/2019

2308280

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Nicholaston Wood SSSI Gower Ash Woods / Coedydd Ynn Gwyr SAC

 

Seilwaith digwyddiadau Marathon

Cyhoeddwyd

24/09/2019

2308534

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwent Levels - St. Brides SSSI

 

Gwaith sy'n gysylltiedig ag ailosod porth llifddor De Maerdy

Cyhoeddwyd

25/09/2019

2308544

 

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwent Levels - Rumney and Peterstone SSSI

Caniatâd Draenio Tir ar gyfer disodli pibell an swyddogaethol â phibell / cwlfert newydd

Cyhoeddwyd

25/09/2019

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.