Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein penderfyniadau hunan drwyddedu - adroddiad misol

Gwybodaeth am geisiadau am drwyddedau, a phenderfyniadau trwyddedu, ynghylch ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni’n hunain, sef “hunan-drwyddedu"

Rydym yn gofalu fod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am yr holl geisiadau a wneir i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r penderfyniadau trwyddedu a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n cynnwys ceisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau trwyddedu a wneir ar gyfer ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain – a elwir yn hunan-drwyddedu.

I ganfod mwy am unrhyw un o’r trwyddedau yn y ddogfen cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

FRA/SW/2020/0006

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 43335 40655

Gwaith atgyweirio ac adnewyddu gorsaf fesur.

 

Wedi'i bennu

07/04/2020

FRA/SW/2020/0007

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 67659 62391

6 twll turio ymchwilio daear.

 

Wedi'i bennu

03/04/2020

A000349/1

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Mae'r holl lystyfiant o amgylch, o fewn ac ar y waliau i gael ei drin â chwynladdwr addas.

Cyhoeddwyd

29/04/2020

A000207/1

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Cwympo Larch wedi'i heintio â Phytophthora Ramorum mewn ardaloedd yn ardal Gogledd Gwydyr - ardal Nant Bwlch yr Haiarn.

Cyhoeddwyd

14/04/2020

A000285/1

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Cynnal a chadw'r Rhaeadrau Môr yn rheolaidd.

Cyhoeddwyd

16/04/2020

A000337/1

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Gwaith ymchwilio i'r safle yn Lee's Shaft ger ac o fewn SSSI Pres Bryn (Grid Ref: SN74137944).

Cyhoeddwyd

15/04/2020

A000002/1

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Cymerir toriad gwair a bydd prysgwydd yn cael ei glirio o ymylon y cae.

Cyhoeddwyd

15/04/2020

A000273/1

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Gwaith cynnal a chadw arferol yn cynnwys y gweithgareddau canlynol yn Western Cleddau yn Hwlffordd.

Cyhoeddwyd

09/04/2020

A000096/1

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Tocio canghennau er mwyn iechyd a diogelwch ar lwybr troed tramwy cyhoeddus.  

Cyhoeddwyd

15/04/2020

C000293/1

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

 

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Gwaith twll turio ymchwilio i'r ddaear i asesu gofynion ategwaith ar gyfer newid pont arfaethedig ar draws afon Camddwr.

Cyhoeddwyd

16/04/2020

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.