Rydym yn gofalu fod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am yr holl geisiadau a wneir i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r penderfyniadau trwyddedu a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n cynnwys ceisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau trwyddedu a wneir ar gyfer ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain – a elwir yn hunan-drwyddedu.

I ganfod mwy am unrhyw un o’r trwyddedau yn y ddogfen cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Tachwedd

Rhif Trwydded Trefn y Drwydded Math o Drwydded Deiliad Trwydded Cyfeiriad Safle Disgrifiad Gweithgaredd Penderfyniad Dyddiad Penderfynu

A001665/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Dyffrynoedd Nedd a Mellte a Moel Penderyn SSSI

Cwympo neu leihau cefnffyrdd coed anniogel.

Cyhoeddwyd

08- Tachwedd -2021

A001711/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Llyn Padarn SSSI

Gosod a gweithredu offer monitro.

Cyhoeddwyd

24- Tachwedd -2021

A001705/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Coed Cwm Einion SSSI

Mae coedwigaeth yn gweithio ar gyfer prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE.

Cyhoeddwyd

22- Tachwedd -2021

A001674/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Morfa Harlech SSSI

Morfa Dyffryn SSSI

Rheoli prysgwydd a llystyfiant.

Cyhoeddwyd

10- Tachwedd -2021

A001703/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Llanddulas Limestone and Gwrych Castle Wood SSSI

Rheoli glaswelltir, rheoli prysgwydd a rheoli diogelwch coed.

Cyhoeddwyd

19- Tachwedd -2021

A001719/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Coed Maes-mawr, Coed Esgairneiriau a Cheunant Caecenau SSSI

Halo yn teneuo o amgylch coed.

Cyhoeddwyd

30- Tachwedd -2021

A001686/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Eryri SSSI

Gweithgareddau rheoli NNR wedi'u cynllunio.

Cyhoeddwyd

17- Tachwedd -2021

A001672/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Aber Mawddach/Mawddach Estuary SSSI

Tynnu ac ailosod arwyddion CNC.

Cyhoeddwyd

10- Tachwedd -2021

A001647/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd

Gwaith adfer afonydd.

Cyhoeddwyd

03- Tachwedd -2021

A001708/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Breidden Hill SSSI

Cwympo coed.

Cyhoeddwyd

25- Tachwedd -2021

A001626/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd SSSI

Tynnu rhywogaethau ymledol.

Cyhoeddwyd

09- Tachwedd -2021

DFR/S/2021/0148

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Gwaith Tir Cymru

ST 15347 87970

Gosod bafflau pren mewn dau leoliad i wella cynefin

 

Wedi'i bennu

03/11/2021

DFR/S/2021/0176

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

ST 32614 86651 to ST 33559 84128

Gwaith gwella amddiffynfeydd llifogydd

Wedi'i bennu

12/11/2021

DFR/S/2021/0205

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

SN 62621 13360

Gosod synhwyrydd llif a ramp concrit

Wedi'i bennu

12/11/2021

DFR/S/2021/0206

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

SN 62317 12637

Gwelliannau i dramwyfeydd pysgod, amddiffyniad erydiad sy'n cynnwys rap rhwygo ar hyd ymyl i lawr yr afon o'r gored bresennol a gosod rap cellog ac unedau cellog concrit

Wedi'i bennu

12/11/2021

DFR/S/2021/0209

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

 

Ymddiriedolaeth Afonydd De Ddwyrain Cymru

ST 03460 83235

Gosod 4 pâr o bafflau mudo pysgod pren ac ailadeiladu llithren yng ngogledd sianel traphont y rheilffordd

Wedi'i bennu

16/11/2021

DFR/S/2021/0216

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Gwaith Tir Cymru

ST 14469 87751

Gosod bafflau pren ar wefus y sil concrit

Wedi'i bennu

29/11/2021

DFR/S/2021/0228

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

ST 42638 87306

Desilting sianel

Cael eich Penderfynu

 

Hydref

Rhif Trwydded Trefn y Drwydded Math o Drwydded Deiliad Trwydded Cyfeiriad Safle Disgrifiad Gweithgaredd Penderfyniad Dyddiad Penderfynu

A001551/1

Section 28H Wildlife & Countryside Act 1981 Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

SSSI Berwyn

Atgyweirio i Boardwalk, a newid camfeydd

Cyhoeddwyd

04-Hydref-2021

A001452/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Mwyngloddiau a Chreigiau Gwydyr SSSI

Torri a chael gwared ar gonwydd, bedw, prysgwydd

Cyhoeddwyd

14- Hydref -2021

 

A001478/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

SSSI Afon Llugwy

Cwympo coed

Cyhoeddwyd

14- Hydref -2021

 

A001563/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Rhinog SSSI

Rheoli Poblogaeth Geifr Feral

Cyhoeddwyd

06- Hydref -2021

 

A001577/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

SSSI Arfordir Pen-bre / Penfro Arfordir

 

Gosod dipwells

Cyhoeddwyd

08- Hydref -2021

 

A001582/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

SSSI Llyn Tegid

Cloddiwch dri phwll llwybr i arglawdd

Cyhoeddwyd

11- Hydref -2021

 

A001584/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Coed Cwm Einion SSSI

Rheoli ffawydd, tynnu dwylo a chloddio glasbrennau

Cyhoeddwyd

11- Hydref -2021

 

A001636/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Coed Cwm Einion SSSI

Cwympo a thynnu canghennau yn lludw heintiedig

Cyhoeddwyd

25- Hydref -2021

 

A001559/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Warren Newborough - SSSI Ynys Llanddwyn

Rheolaeth gan gynnwys stoc, pwll, llystyfiant. Gwella traciau a reidiau

Cyhoeddwyd

04- Hydref -2021

 

A001550/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

 

SSSI Afon Teifi

Clirio malurion i fyny ac i lawr yr afon o Bont Llechryd

Cyhoeddwyd

04- Hydref -2021

 

A001604/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

SSSI Dyfi

Cadwraeth a rheoli hamdden yn dwyni a thraeth Ynyslas

Cyhoeddwyd

18- Hydref -2021

 

A001629/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Mwyngloddiau a Chreigiau Gwydyr SSSI

Teneuo conwydd

Cyhoeddwyd

25- Hydref -2021

 

A001617/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd SSSI

 

Newid mewn rheolaeth pori yng Nghae Gwyn

Cyhoeddwyd

21- Hydref -2021

 

C001484/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Adnoddau Naturiol Cymru

SSSI Blackcliff-Wyndcliff

Gwaith iechyd a diogelwch coed ynn ar ffyrdd a llwybrau troed

Cyhoeddwyd

06- Hydref -2021

 

DFR/S/2021/0201

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Gwaith Tir Cymru

SO 14820 07693

 

Pren ychwanegol yn cael ei osod ymhellach i lawr yr afon o brennau a osodwyd yn wreiddiol

Wedi'i bennu

14/10/2021

DFR/S/2021/0202

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

ST 18077 96122

Ailosod carreg floc a fethwyd

Wedi'i bennu

06/10/2021

DFR/S/2021/0208

 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

 

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

SS 90396 79837

Gosod ffrâm ddur ar wal ochr y sianel yn union i fyny'r afon o'r falf arllwys a fflap

Wedi'i bennu

20/10/2021

DFR/S/2021/0216

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Gwaith Tir Cymru

ST 14469 87751

Gosod bafflau pren ar wefus y sil concrit

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0217

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Gwaith Tir Cymru

ST 20227 81309

Gosod cyn-morglawdd carreg bloc

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0220

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Ymddiriedolaeth Afonydd De Ddwyrain Cymru

ST 00395 75296

Tynnu cylfat re drwm goncrit segur, gwaith cysylltiedig â gwaith

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0221

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

SN 43615 21366 to SN 43243 20607

Cynllun rheoli dadwenwyno a dadrithio

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0223

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

SS 90430 79930

Torri rhicyn o fewn y gored bresennol

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0224

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

SS 90180 81550

Torri rhicyn o fewn y gored bresennol

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0225

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

SS 89993 82742

 

Torri rhicyn o fewn y gored bresennol

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0226

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

SS 89800 82835

 

Torri rhicyn o fewn y gored bresennol

Cael eich Penderfynu

 

Diweddarwyd ddiwethaf