Ein penderfyniadau hunan drwyddedu - adroddiad misol

Gwybodaeth am geisiadau am drwyddedau, a phenderfyniadau trwyddedu, ynghylch ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni’n hunain, sef “hunan-drwyddedu"

Rydym yn gofalu fod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am yr holl geisiadau a wneir i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r penderfyniadau trwyddedu a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n cynnwys ceisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau trwyddedu a wneir ar gyfer ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain – a elwir yn hunan-drwyddedu.

I ganfod mwy am unrhyw un o’r trwyddedau yn y ddogfen cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Ebrill 2021

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

DFR/S/2021/0066

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 46921 08468

Tynnu heigiau sych - i lawr yr afon 20m x 4m 0.3m dwfn, i fyny'r afon 10m x 2m x 0.3m dwfn

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0076

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SM 95388 15873

Tynnu heigiau sych - u/s 5m x 2m x 0.3m dwfn, dan bont 5m x 1m x 0.2m dwfn, d/s 4m x 2m x 0.4m dwfn

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0078

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 49734 00166 to SN 49985 99876

Rheoli gwywo a dadrithio / chwyn dyfrol

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0079

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 51790 98863 to SN 52563 00517 and SS 51063 98618

Rheoli gwywo a dadrithio / chwyn dyfrol

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0082

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 77216 99378

Tynnu heigiau sych - 70m x 10m x 0.3m tua dwfn.

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0083

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 43228 20598 to SN 43610 21370

Cynllun rheoli chwyn dyfrol

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0084

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 52574 98464 to SS 54421 99192

Cynllun rheoli chwyn dyfrol

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0086

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 50887 00587 to SN 51034 00726 and SN 50187 00208

Tynnu heigiau sych

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0022

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 68899 01215

Tynnu heigiau sych -  80m x 4m x 0.25m tua dwfn.

 

15/04/2021

DFR/S/2021/0032

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 97335 69622

Gwaith gwella llethr cronfeydd dŵr, ynghyd â gosod draen tir

 

29/04/2021

DFR/S/2021/0052

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 97598 95143

Tynnu heigiau sych - ardal 1260m2, 0.3-0.4m tua dwfn a tynnu silt - ardal 1000m2 a 800m2, 0.3-0.4m tua.

 

21/04/2021

DFR/S/2021/0053

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 10768 86472

Tynnu heigiau sych - 4000m2, 0.3 -0.4m tua dwfn.

 

21/04/2021

A001139/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Y Llyn SSSI

Gwaith cynnal a chadw cyffredinol

Cyhoeddwyd

19/04/2021

A001112/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Stanner Rocks SSSI

Rheoli NNR yn rheolaidd

Cyhoeddwyd

06/04/2021

A001128/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhos Goch (Rhos Goch Common) SSSI

Rheoli NNR yn rheolaidd

Cyhoeddwyd

07/04/2021

A001114/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhos Goch (Rhos Goch Common) SSSI

Rheolaeth arferol CNC i fod o fudd i nodweddion N2K

Cyhoeddwyd

06/04/2021

A001127/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd

Clearfell at Coed Dolgyfeiliau

Cyhoeddwyd

07/04/2021

A001143/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mwyngloddfa Nant-y-cagl (Eaglebrook Mine) SSSI

Cwympo coed i greu rhwystr i feiciau modur oddi ar y ffordd.

Cyhoeddwyd

15/04/2021

A001154/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ganllwyd SSSI

Cwympo coed yn glir

Cyhoeddwyd

21/04/2021

A001168/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwent Levels – Magor and Undy SSSI

Gwent Levels – Nash and Goldcliff SSSI

Gwent Levels – Redwich and Llandevenny SSSI

Gwent Levels – Rumney and Peterstone SSSI

Gwent Levels – St Brides SSSI

Gwent Levels – Whitson SSSI

 

Cynnal a Chadw Rheolaidd IDD

Cyhoeddwyd

28/04/2021

A001172/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Dyfrdwy (River Dee) SSSI

Tynnu llystyfiant ar y pitsio cerrig yn y Bala

Cyhoeddwyd

29/04/2021

 

Mawrth 2021

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

DFR/S/2021/0026

 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 11857 83702

Gwaith ymchwilio i'r safle

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0029

 

 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

 

 

 

 

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 50531 21739

Tynnu heigiau sych: I fyny'r afon - 6m x 3.5m x 0.5m tua dwfn., Cwlfert Canol - 7m x 3.5m x 0.5m tua dwfn., i lawr nant y bont - 12m x 5m x 0.5m tua dwfn.

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0032

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 97335 69622

Gwaith gwella llethr cronfeydd dŵr, ynghyd â gosod draen tir

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0034

 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

 

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 77227 99311

Cynyddu uchder y llwybr troed presennol a'r tir cyfagos i alluogi'r un safon o amddiffyn rhag llifogydd yn yr ardal

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0038

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 50531 21739

Gwaith Dros Dro:  1 bwnd bag tunnell i greu man gweithio sych

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0046

 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

 

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 20245 16617, SN 20232 16585 and SN 20165 16426

Tynnu heigiau sych -  12m x 4.5m x 0.35m tua dwfn., 2m x 1.5m x 0.25m tua dwfn. a 4m x 3m x 0.2m tua dwfn.

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0047

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 72394 03772

Tynnu heigiau sych -  50m x 3m x 0.25m tua dwfn.

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0048

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 30388 09696 to SN 26733 09328

Rheoli chwyn dyfrol

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0049

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 74118 05788

Tynnu heigiau sych -  8m x 3m x 0.35m tua dwfn.

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0052

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 97598 95143

Tynnu heigiau sych - area 1260m2, 0.3-0.4m tua dwfn a chael gwared ar ardal silt 1000m2 a 800m2, 0.3-0.4m tua.

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0053

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 10768 86472

Tynnu heigiau sych - 4000m2, 0.3 -0.4m tua dwfn.

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0054

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 59521 98488

Tynnu heigiau sych -  12m x 4m x 0.25m tua dwfn.

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0055

 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

 

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 48763 01223 and SN 48573 00868

Tynnu Shoal mewn dau leoliad -  5m x 3m x 0.3m dwfn (Stradey Home Farm) a 8m x 3m x 0.25m dwfn (Bassett Terrace)

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0056

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 37221 11015

Tynnu heigiau sych -  8m x 4m x 0.25m tua dwfn.

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0057

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 27999 16432

Tynnu heigiau sych -  8m x 2m x 0.25m tua dwfn. A 1m x 2m x 0.25m tua dwfn.

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0005

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 70559 28523

Tynnu heigiau sych - 5m x 3m x 0.3m dwfn a 5m x 0.2m x 0.4m tua dwfn.

 

18/03/2021

DFR/S/2021/0010

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 16606 88428

Gwaith amddiffyn erydiad

 

26/03/2021

DFR/S/2021/0015

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 49414 10773

Camau mynediad newydd ym manc y Gwendraeth Fawr

 

18/03/2021

DFR/S/2021/0016

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 49414 10773

Gwaith Dros Dro: Bwndel bagiau tywod i greu man gweithio sych i alluogi adeiladu'r grisiau mynediad

 

18/03/2021

A000815/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Dad-chwynnu ffosydd

Cyhoeddwyd

28/03/2021

A000883/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Cwm Cletwr SSSI

Gwaith diogelwch coed a llwybrau cau

Cyhoeddwyd

29/03/2021

A000812/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Clirio prysgwydd

Cyhoeddwyd

28/03/2021

A000608/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Dad-chwynnu ffosydd

Cyhoeddwyd

28/03/2021

A001063/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mwyngloddfa Cwmystwyth SSSI

Treialon trin dŵr

Cyhoeddwyd

09/03/2021

A001040/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coedydd Dyffryn Ffestiniog (Gogleddol) SSSI

Cwympo coed

Cyhoeddwyd

11/03/2021

A001065/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cernydd Carmel SSSI

Rhwystr malurion clir

Cyhoeddwyd

10/03/2021

C000971/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Newborough Warren - Ynys Llanddwyn SSSI

Cloddio tri phwll prawf i gynnal profion mandylledd

Cyhoeddwyd

04/03/2021

A001111/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Newborough Warren - Ynys Llanddwyn SSSI

Ehangu'r ffordd fynediad

Cyhoeddwyd

29/03/2021

 

Chwefror 2021

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

DFR/S/2021/0002

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 28998 20815

Tynnu heigiau sych - 10m x 2m x 0.25m deep approx.

n/a

01 Chwefror 2021

DFR/S/2021/0015

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 49414 10773

Camau mynediad newydd ym manc y Gwendraeth Fawr

Cael eich Penderfynu

n/a

DFR/S/2021/0016

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 49414 10773

Gwaith Dros Dro: Bwndel bagiau tywod i greu man gweithio sych i alluogi adeiladu'r grisiau mynediad

Cael eich Penderfynu

n/a

DFR/S/2021/0021

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 86608 05430

Tynnu heigiau sych -  10m x 3m x 0.3m deep approx.

Cael eich Penderfynu

n/a

DFR/S/2021/0022

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 68899 01215

Tynnu heigiau sych -  80m x 4m x 0.25m deep approx.

Cael eich Penderfynu

n/a

 

Ionawr 2021

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

DFR/S/2021/0002

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 28998 20815

Tynnu heigiau sych - 10m x 2m x 0.25m deep approx.

Cael eich Penderfynu

n/a

DFR/S/2021/0005

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 70559 28523 

Tynnu heigiau sych - 5m x 3m x 0.3m deep and 5m x 0.2m x 0.4m deep approx.

Cael eich Penderfynu

n/a

DFR/S/2021/0008

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 23597 90858

Peirianneg feddal - matresi rholio creigiog, wedi'u gorchuddio â rholiau creigiau a staenio castan approx. 20m long x 4m high

Cael eich Penderfynu

n/a

DFR/S/2021/0010

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 16606 88428

Gwaith amddiffyn erydiad

Cael eich Penderfynu

n/a

 

Rhagfyr 2020

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

A000817/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cadair Idris SSSI

 

NNR Gweithgareddau Cynllun Rheoli

Cyhoeddwyd

03 Rhagfyr 2020

A000847/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Arfordir Pen-bre / Pembrey Coast SSSI

Adnewyddu twyni tywod

Cyhoeddwyd

15 Rhagfyr 2020

A000864/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Copi'r Graig SSSI

Gwneud gwaith diogelwch coed

Cyhoeddwyd

18 Rhagfyr 2020

A000438/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Copi'r Graig

SSSI

Samplu trwyddedau gan Fyfyriwr PhD

Cyhoeddwyd

11 Rhagfyr 2020

A000463/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Copi'r Graig

SSSI

Cynnal arolygon

Cyhoeddwyd

11 Rhagfyr 2020

A000874/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Yr Eifl SSSI

 

Gwaith rheoli cadwraeth

Cyhoeddwyd

22 Rhagfyr 2020

A000806/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Gyfelog SSSI

 

Gwaith rheoli cadwraeth

Cyhoeddwyd

02 Rhagfyr 2020

C000830/1

 

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwlyptiroedd Casnewydd SSSI

Severn Estuary SSSI

 

Adar gwyllt ar y blaendraeth

Cyhoeddwyd

10 Rhagfyr 2020

C000551/1

 

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Breidden Hill SSSI

 

Pori

Cyhoeddwyd

08 Rhagfyr 2020

C000802/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Migneint-Arenig-Dduallt

SSSI

Sbriws sitka rhisgl cylch a choed pinwydd

Cyhoeddwyd

02 Rhagfyr 2020