Rydym yn gofalu fod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am yr holl geisiadau a wneir i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r penderfyniadau trwyddedu a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n cynnwys ceisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau trwyddedu a wneir ar gyfer ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain – a elwir yn hunan-drwyddedu.

I ganfod mwy am unrhyw un o’r trwyddedau yn y ddogfen cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Rhif Trwydded Trefn y Drwydded Math o Drwydded Deiliad Trwydded Cyfeiriad Safle Disgrifiad Gweithgaredd Penderfyniad Dyddiad Penderfynu

DFR/S/2021/0192

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 17761 46600

Tynnu Shoal

yn benderfynol

30/09/2021

DFR/S/2021/0194

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

 

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 90188 81541

Cloddio'r clawdd llifogydd dros dro i greu platfform agored i alluogi gwaith i weithio oddi ar y briffordd fel y gellir atgyweirio'r gwrthglawdd carreg yn lleol

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0201

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Groundwork Wales

SO 14820 07693

Pren ychwanegol yn cael ei osod ymhellach i lawr yr afon o brennau a osodwyd yn wreiddiol

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0202

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 18077 96122

Ailosod carreg floc a fethwyd

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0205

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 62621 13360

Gosod synhwyrydd llif a ramp concrit

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0206

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 62317 12637

Gwelliannau i dramwyfeydd pysgod, amddiffyn rhag erydiad sy'n cynnwys rap rhwygo ar hyd ymyl i lawr yr afon o'r gored bresennol a gosod rap rip ac unedau cellog concrit

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0208

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 90396 79837

Gosod ffrâm ddur ar wal ochr y sianel yn union i fyny'r afon o'r falf arllwys a fflap

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0209

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

South East Wales Rivers Trust

ST 03460 83235

Gosod 4 pâr o bafflau mudo pysgod pren ac ailadeiladu llithren yng ngogledd sianel traphont y rheilffordd

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0211

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 14623 68631

Tynnu chwyn afon a silt

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0143

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 14656 93959

Tynnu Shoal - tua 80m x 5m x 0.5m o ddyfnder.

yn benderfynol

09/09/2021

DFR/S/2021/0146

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 03619 81775

Tynnu Shoal - 100t, ynghyd â defnyddio ramp carreg i'r sianel

yn benderfynol

03/09/2021

DFR/S/2021/0147

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Groundwork Wales

ST 14605 87666

 

Gosod chwe baffl i greu cynefin silio ychwanegol

yn benderfynol

29/09/2021

DFR/S/2021/0162

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Groundwork Wales

ST 20399 80916

Gosod 26 baffl plastig yn y cylfat blwch presennol

yn benderfynol

16/09/2021

DFR/S/2021/0164

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 67661 62393

Amnewid y bont bresennol gyda phont newydd

yn benderfynol

03/09/2021

EPR/CB3292HL

The Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2016

Pwrpasol Newydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Abaty Consols Metal Mine, Dolebolion, PontrhydfendigaidYstrad Meurig, SY25 6BJ

Gollwng dŵr mwyn wedi'i drin

Cyhoeddwyd

16/09/2021

Diweddarwyd ddiwethaf