Ein penderfyniadau hunan drwyddedu - adroddiad misol

Gwybodaeth am geisiadau am drwyddedau, a phenderfyniadau trwyddedu, ynghylch ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni’n hunain, sef “hunan-drwyddedu"

Rydym yn gofalu fod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am yr holl geisiadau a wneir i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r penderfyniadau trwyddedu a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n cynnwys ceisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau trwyddedu a wneir ar gyfer ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain – a elwir yn hunan-drwyddedu.

I ganfod mwy am unrhyw un o’r trwyddedau yn y ddogfen cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

FRA/SW/2020/0088

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

SN 23521 08124 to SN 23562 08155

Tynnu chwyn a silt o sianel yr afon

Wedi'i bennu

16/10/2020

FRA/SW/2020/0092

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

SN 49734 00166 to SN 49985 99876

Rheoli gwywo a dadrithio / chwyn dyfrol t

Wedi'i bennu

27/10/2020

FRA/SW/2020/0093

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

SS 51790 98863 to SN 52563 00517 and SS 51063 98618

Rheoli gwywo a dadrithio / chwyn dyfrol

Wedi'i bennu

27/10/2020

FRA/SW/2020/0094

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

SN 50887 00587 to SN 51034 00726 and SN 50187 00208

Tynnu heigiau sych

Wedi'i bennu

27/10/2020

FRA/SW/2020/0095

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

SS 52574 98464 to SS 54421 99192

Cynllun rheoli chwyn dyfrol

Cael eich Penderfynu

 

A000504/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Mwyngloddfa Nant-y-cagl (Eaglebrook Mine) SSSI

Tynnu conwydd a rhodedendron

Cyhoeddwyd

30/10/2020

A000505/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Mwyngloddfeydd Esgair Hir ac Esgair Fraith SSSI

Mae ffensys yn gweithio

Cyhoeddwyd

30/10/2020

A000506/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Coed Cwm Einion SSSI

Iechyd a Diogelwch Gweithio i atgyweirio strwythurau

Cyhoeddwyd

30/10/2020

A000642/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Malltraeth Marsh/Cors Ddyga SSSI

Amnewid y trac mynediad caeau presennol

Cyhoeddwyd

09/10/2020

A000656/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Coed Cwm Einion SSSI

Cwympo coed ynn heintiedig

Cyhoeddwyd

06/10/2020

A000645/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Newborough Warren - Ynys Llanddwyn SSSI

Rheoli prysgwydd a phlanhigion ymledol

Cyhoeddwyd

12/10/2020

A000677/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Afon Teifi SSSI

Tynnwch rwystr malurion llifogydd

Cyhoeddwyd

09/10/2020

A000656/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Coed Cwm Einion SSSI

Cwympo coed ynn heintiedig

Cyhoeddwyd

06/10/2020

A000645/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Newborough Warren - Ynys Llanddwyn SSSI

Rheoli prysgwydd a phlanhigion ymledol

Cyhoeddwyd

12/10/2020

A000677/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Afon Teifi SSSI

Tynnwch rwystr malurion llifogydd

Cyhoeddwyd

09/10/2020

A000656/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Coed Cwm Einion SSSI

Cwympo coed ynn heintiedig

Cyhoeddwyd

06/10/2020

A000645/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Newborough Warren - Ynys Llanddwyn SSSI

Rheoli prysgwydd a phlanhigion ymledol

Cyhoeddwyd

12/10/2020

A000714/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Dyfi SSSI

Adar Gwyllt

Cyhoeddwyd

21/10/2020

A000722/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Mynydd Hiraethog SSSI

Samplu gwyddonol

Cyhoeddwyd

28/10/2020

A000603/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Aber Afon Dyfrdwy SSSI

Cynnal a chadw ffosydd

Cyhoeddwyd

28/10/2020

A000606/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Afon Dyfrdwy SSSI

Gwaith yn yr afon i gael gwared ar strwythur cored

Cyhoeddwyd

09-/10/2020

C000634/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cyrmu

Gwlyptiroedd Casnewydd SSSI

Atgyweirio tyllau yn y ffordd

Cyhoeddwyd

07/10/2020