Hysbysebion o geisiadau a wnaed o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2016