Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rhedeg

P’un a ydych chi’n mwynhau loncian wrth eich pwysau neu’n hyfforddi ar gyfer digwyddiad rhedeg pellter hir, mae rhedeg yn ffordd wych o gadw’n heini a mwynhau’r awyr agored

Menyw yn rhedeg mewn coedwig

Llwybrau rhedeg yn ein coetiroedd

Mae ein llwybrau rhedeg yn cynnig cyfle i redeg ar lwybrau diogel sydd oddi ar y ffordd ac yn ddi-draffig mewn lleoliadau coedwig hardd.

Mae arwyddbyst ar y llwybrau er mwyn i chi allu teimlo’n hyderus wrth ddilyn y ffordd ac mae’r olygfa’n well o lawer nag ydyw yn y gampfa!

Cofiwch y bydd arnoch angen esgidiau a dillad sy’n addas ar gyfer yr amodau - mae rhai rhannau o’r llwybrau hirach yn dilyn llwybrau mwdlyd lle byddai’n gall gwisgo esgidiau rhedeg llwybrau priodol.

Dewch o hyd i lwybr rhedeg

 • Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am ein llwybrau rhedeg.
 • Gallwch chwilio am lwybrau rhedeg sy’n agos atoch chi ar ein map.

Gallwch hefyd redeg ar unrhyw un o’n llwybrau cerdded - dewch o hyd i un yn agos atoch chi yn yr adran lleoedd i ymweld â hwy.

 

Rhedeg yng Nghoedwig Niwbwrch, Ynys Môn

Yn 2011, daeth Pencampwriaeth Rhedeg Mynyddoedd a Phellter Eitha’r Gymanwlad i Ogledd Cymru a gallwch redeg rhan o lwybr y ras swyddogol.
 • Llwybr Rhedeg y Gymanwlad (dechrau: Maes parcio’r Traeth, pellter: 6¾ milltir/11 cilomedr)

 Darganfod mwy am redeg yng Nghoedwig Niwbwrch

Rhedeg ym Mharc Coedwig Coed y Brenin, ger Dolgellau

Mae pedwar llwybr ag arwyddbyst sy’n addas ar gyfer rhedwyr yn cychwyn o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Coed y Brenin.

 • Maen nhw’n amrywio o ran hyd o ychydig filltiroedd i hanner marathon llawn, ac maen nhw wedi cael eu cynllunio ar gyfer dechreuwyr a rhedwyr mwy profiadol
 • Mae’r llwybrau’n cynnwys cyfuniad diddorol o ffyrdd coedwig a hawliau tramwy cyhoeddus anwastad heb eu tarmacio, sydd â gwreiddiau, mwd a chreigiau yma ac acw arnyn nhw. Mae yna elltydd serth hefyd, ar i fyny ac ar i lawr, ond mae yna ambell ddarn o ffordd sydd wedi’i tharmacio
 • Gallwch gael golwg sydyn ar y llwybrau rhedeg drwy wylio fideo Coed y Brenin – cychwynnwch ar eich antur

Darganfod mwy am redeg ym Mharc Coedwig Coed y Brenin.

Rhedeg yn Nhan y Coed yng Nghoedwig y Dyfi, ger Machynlleth

Mae dau lwybr rhedeg wedi'i nodi ag arwyddbyst yn cychwyn o faes parcio Tan y Coed.

 • Mae'r ddau lwybr yn tua 5 milltir/8cilometr o hyd, a'n cynnwys chyfnodau hir o ddringo a llethrau serth ar hyd ffyrdd coedwig a llwybrau garw.

Darganfod mwy am redeg yn Nhan y Coed.

Rhedeg yng Nghoedwig Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

Mae dau lwybr rhedeg sydd wedi’u nodi ag arwyddbyst yn cychwyn o Ganolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nantyrarian.

 • Mae un llwybr rhedeg yn bum cilometr o hyd ac mae’r llall yn 10 cilometr
 • Mae’r ddau lwybr yn cynnwys rhannau gwastad, dringfeydd ac arwynebau amrywiol

Darganfod mwy am redeg ym Mharc Coedwig Bwlch Nant yr Arian.

Rheded yng Nghoetir Ysbryd Llynfi, ger Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r tri llwybr rhedeg byr ag arwyddbyst sydd yma yn gyflwyniad gwych i redeg llwybrau.

 • Maent ar gymysgedd o ffyrdd coedwig, arwynebau wedi’u tarmacio, a darn byr o ffordd un trac, gydag ambell i ddarn lle mae mwd a chreigiau 
 • Yn dibynnu ar lefel anhawster y llwybr, mae esgyniadau a disgyniadau serth a darnau pantiog.
 • Mae lefel resymol o ffitrwydd yn ofynnol ar gyfer y llwybrau oren a phorffor. Mae’r llwybr coch yn fwy addas ar gyfer rhedwyr profiadol a chanddynt lefel uwch o ffitrwydd. 

Darganfod mwy am redeg yng Coetir Ysbryd Llynfi

Beth am ddarganfod mwy

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.