Pethau i’w gwneud

Beicio

Darganfod ble gallwch chi feicio yng Nghymru a pha wybodaeth sydd ar gael i’ch helpu i gynllunio eich taith.

Pecynnau darganfod

Beth am fenthyg gwarbac a darganfod mwy o'r awyr agored yn ein canolfannau ymwelwyr

Diwrnodau gwych i'r teulu

Boed haul neu hindda gallwch fwynhau diwrnod gwych i'r teulu yn ein coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Pysgota

Beth am fwynhau awyr agored Cymru drwy bysgota? Ond ble i bysgota a pha offer i’w defnyddio yw’r cwestiwn mawr. Fe gewch chi’r holl wybodaeth angenrheidiol yma.

Geogelcio

Darganfod ble gallwch chi fynd i geogelcio yng Nghymru a pha wybodaeth sydd ar gael i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Marchogaeth ceffylau a gyrru car a cheffyl

Darganfod ble gallwch chi farchogaeth ceffyl neu yrru car a cheffyl yng Nghymru a chael gwybodaeth er mwyn cynllunio eich ymweliad.

Beicio mynydd

Ein llwybrau beicio mynydd a gwybodaeth er mwyn cynllunio eich taith feicio

Cyfeiriannu

Darganfod ble gallwch chi fynd i gyfeiriannu yng Nghymru a pha wybodaeth y gallwch ei chael er mwyn cynllunio eich ymweliad.

Llefydd i ymweld â nhw ar gyfer pob gallu

Ein dewis o lefydd gyda llwybrau cerdded di-rwystr a mwy

Rhedeg

Ein llwybrau rhedeg a gwybodaeth er mwyn cynllunio eich ymweld

Cerdded

Ein llwybrau cerdded a gwybodaeth i gynllunio'ch taith gerdded

Bywyd gwyllt mewn coetiroedd

Mae'r coetiroedd a'r coedwigoedd rydym yn gofalu amdanynt yn lleoedd gwych i fynd i edrych am fywyd gwyllt.