Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Pethau i’w gwneud

O dro hamddenol i daith iachusol ar gefn beic, mae yna lu o ffyrdd i fwynhau bod yn yr awyr agored. Beth am ddarganfod yr hyn y gallwch ei wneud ar draws Cymru a ble y gallwch gael mwy o wybodaeth.

Menyw yn cerdded yng Nghwm Idwal Deg o’r goreuon

Chwilio am antur awyr agored? Edrychwch ar y syniadau hyn ar gyfer antur yn yr awyr agored ac archwiliwch gefn gwlad Cymru.

Teulu'n beicio Beicio

Darganfod ble gallwch chi feicio yng Nghymru a pha wybodaeth sydd ar gael i’ch helpu i gynllunio eich taith.

Dyn a phlentyn yn edrych ar gerrig Pecynnau darganfod

Beth am fenthyg gwarbac a darganfod mwy o'r awyr agored yn ein canolfannau ymwelwyr

Taith teulu Diwrnodau gwych i'r teulu

Boed haul neu hindda gallwch fwynhau diwrnod gwych i'r teulu yn ein coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Man fly-fishing in a river Pysgota

Beth am fwynhau awyr agored Cymru drwy bysgota? Ond ble i bysgota a pha offer i’w defnyddio yw’r cwestiwn mawr. Fe gewch chi’r holl wybodaeth angenrheidiol yma.

Dyn yn dal ffigwr o ddewin o geogelc Geogelcio

Darganfod ble gallwch chi fynd i geogelcio yng Nghymru a pha wybodaeth sydd ar gael i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Marchogaeth ceffylau Marchogaeth ceffylau a gyrru car a cheffyl

Darganfod ble gallwch chi farchogaeth ceffyl neu yrru car a cheffyl yng Nghymru a chael gwybodaeth er mwyn cynllunio eich ymweliad.

Beicio mynydd Beicio mynydd

Darganfod ble gallwch chi fynd i feicio mynydd yng Nghymru a pha wybodaeth sydd ar gael i’ch helpu i gynllunio eich taith.

Tad a merch yn beicio Beicio mynydd i ddechreuwyr

Nid dim ond ar gyfer pobl fentrus iawn y mae beicio mynydd – mae’n ffordd ardderchog o fwynhau’r awyr agored i unrhyw un.

Cyfeiriannu Cyfeiriannu

Darganfod ble gallwch chi fynd i gyfeiriannu yng Nghymru a pha wybodaeth y gallwch ei chael er mwyn cynllunio eich ymweliad.

Grŵp o bobl ar lwybr hygyrch Llefydd i ymweld â nhw ar gyfer pob gallu

Ein dewis o lefydd gyda llwybrau cerdded di-rwystr a mwy

Rhedeg Rhedeg

Darganfod ble gallwch chi redeg yng Nghymru a pha wybodaeth y gallwch ei chael er mwyn cynllunio eich ymweliad.

Menyw yn cerdded ar bwys Rhaeadr Coedydd Aber Cerdded

Darganfod ble gallwch chi gerdded yng Nghymru a pha wybodaeth y gallwch ei chael er mwyn cynllunio eich ymweliad.

Dyn ag ysbienddrych Bywyd gwyllt mewn coetiroedd

Mae'r coetiroedd a'r coedwigoedd rydym yn gofalu amdanynt yn lleoedd gwych i fynd i edrych am fywyd gwyllt.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.