Mae SoNaRR2020 yn asesu SMNR yn erbyn y pedwar nod, yn crynhoi ein canfyddiadau yn y cofrestrau adnoddau naturiol ac yn cyflwyno'r manylion technegol yn y penodau ar themâu trawsbynciol ac ecosystemau.