Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Clocaenog – Efail y Rhidyll, ger Rhuthun

Coetir y mae’n hawdd dod o hyd iddo, lle y ceir taith gerdded fer

Dwy fenyw ar Lwybr Efail y Rhidyll

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Llwybr cerdded

Croeso

Mae Coetir Efail y Rhidyll ar ymyl Coedwig Clocaenog.

Mae wedi’i enwi ar ôl Ystad enfawr Efail y Rhidyll (Pool Park) gynt, a oedd ym mherchnogaeth teulu Bagot.

Y maes parcio bach yw’r man cychwyn ar gyfer llwybr cerdded byr sydd â nodwyr arno, sy’n ddelfrydol ar gyfer torri siwrnai i ymestyn eich coesau neu i fynd am dro gyda’ch ci.

Mae sawl llwybr cyhoeddus gerllaw os oes map gennych ac os hoffech fynd ar daith gerdded hwy.

Llwybr cerdded

Mae’r llwybr â nodwyr arno ac mae’n cychwyn o’r maes parcio.

Taith gerdded Efail y Rhidyll

1 filltir/1.5km, hawdd

Mae’r llwybr byr hwn yn dilyn nant ac yna’n dringo’n raddol drwy’r coetir.

Sylwch ar y coed ffynidwydd Douglas enfawr sy’n ffynnu yma a’r clystyrau o glychau’r gog yn y gwanwyn.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:
  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Efail y Rhidyll ddwy filltir i’r de-orllewin o Ruthun.

Mae parcio’n ddi-dâl.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar ffordd y B5105 o Ruthun tuag at Glawddnewydd. Ar ôl 1½ filltir, mae’r maes parcio ar y dde.

Map Arolwg Ordnans

Mae Efail y Rhidyll ar fap Arolwg Ordnans (AR) 279, 293 neu 294.

Y cyfeirnod grid AR ar gyfer y maes parcio yw SJ 101 560.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Am mwy o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

Lawrlwythiadau

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.