Trwyddedu Morol

Mae’r Tîm Trwyddedu Morol yn gweithredu fel ‘siop un stop’ ar gyfer trwyddedu morol yng Nghymru. Cewch wybodaeth yn y dolenni isod am drwyddedau morol a sut i ymgeisio amdanynt