Deddf Cronfeydd Dŵr 1975

Adran 6(1)

Adeiladu neu ehangu cyfor gronfa ddŵr fawr heb benodi peiriannydd adeiladu i ddylunio a gorchwylio’r gwaith o adeiladu neu addasu’r gronfa ddŵr. Mae hefyd yn cynnwys gwneud defnydd o’r newydd o gronfa ddŵr sydd wedi cael ei gadael i fynd yn segur.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 6(2)

Defnyddio cyforgronfa ddŵr fawr newydd mewn dull sy’n wahanol i'r hyn a nodwyd ar dystysgrif y peiriannydd adeiladu.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 6(3)

Defnyddio cyforgronfa ddŵr fawr a adeiladwyd drwy addasu cronfa ddŵr bresennol nad yw'n gyforgronfa ddŵr fawr mewn dull sy’n wahanol i’r hyn a nodwyd ar dystysgrif y peiriannydd adeiladu.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 6(4)

Defnyddio cyforgronfa ddŵr fawr a adeiladwyd drwy ei haddasu er mwyn cynyddu ei chapasiti, o'r adeg y mae'r peiriannydd adeiladu yn rhoi tystysgrif am y tro cyntaf mewn dull sy’n wahanol i'r hyn a nodwyd ar dystysgrif y peiriannydd adeiladu.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 •  Rhybudd
 •  Rhybuddiad ffurfiol
 •  Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 6(5)

Goruchwylio peiriannydd sifil cymwys nes bod tystysgrif derfynol yn cael ei rhoi.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 8(3)

Peidio â chydymffurfio â gofynion adeiladu neu ehangu cyforgronfa ddŵr fawr, yn amodol ar yr ymgymerwr yn cyfeirio'r mater at ganolwr, gan fethu â gweithredu mesurau diogelwch.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 9(1)

Gwneud defnydd o’r newydd o gyforgronfa ddŵr fawr sydd wedi cael ei gadael i fynd yn segur, gan ei defnyddio fel cronfa ddŵr heb fod peiriannydd sifil cymwys wedi creu adroddiad arni a goruchwylio'r gronfa ddŵr nes bod tystysgrif derfynol yn cael ei chyflwyno.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 9(2)

Defnyddio cyforgronfa ddŵr fawr, sydd wedi cael ei gadael i fynd yn segur, mewn dull sy’n wahanol i’r hyn sy’n unol â thystysgrif y peiriannydd. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 9(3)

Ailddefnyddio cyforgronfa ddŵr fawr, yn amodol ar yr ymgymerwr yn cyfeirio'r mater at ganolwr, heb weithredu unrhyw argymhellion a wnaed gan y peiriannydd sifil cymwys a gyflogwyd i archwilio'r gronfa ddŵr ac adrodd arni.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 10(1)

Methu ag archwilio a pharatoi adroddiad ar gyforgronfa ddŵr fawr.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 10(6)

Yn amodol ar unrhyw achos o gyfeirio’r mater at ganolwr, methu â gweithredu'r argymhellion a wnaed o ran cyflwyno mesurau diogelwch. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 11(1)

Methu â chadw cofnodion neu osod yr offerynnau sy’n ofynnol i gael y cofnodion.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 11(2)

Methu â chadw cofnod o wybodaeth yn y ffordd, ac ar yr adegau y mae'r peiriannydd adeiladu (peiriannydd sifil cymwys) neu'r peiriannydd archwilio yn eu nodi.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 12(1)

Methu â phenodi peiriannydd goruchwylio. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 13(1)

Addasu cronfa ddŵr er mwyn sicrhau nad yw'n gallu dal mwy na 25,000 m3 o ddŵr heb gyflogi peiriannydd sifil cymwys i ddylunio neu gymeradwyo a goruchwylio'r gwaith addasu.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 13(3)

Gweithredu cronfa ddŵr fel pe na bai'n cael ei defnyddio mwyach heb i'r gwaith addasu gael ei wneud a heb gael tystysgrif.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 14(1)

Ar gyfer cronfa ddŵr sydd wedi cael ei gadael i fynd yn segur, methu â chael adroddiad gan beiriannydd sifil cymwys o ran y mesurau (os unrhyw rai) y dylid eu cymryd o safbwynt diogelwch i sicrhau nad yw'r gronfa ddŵr yn gallu llenwi gyda dŵr yn ddamweiniol neu'n naturiol neu ei bod ond yn gallu gwneud hynny i'r graddau nad yw'n peri risg. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 14(2)

Yn amodol ar unrhyw gyfeiriad at ganolwr, methu â gweithredu unrhyw argymhelliad o ran y mesurau diogelwch i'w cymryd, cyn i'r gronfa ddŵr gael ei gadael i fynd yn segur neu cyn gynted ag y bo'n ymarferol wedi hynny.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 21(1)(a)

Methu â rhoi rhybudd i awdurdod gorfodi ynghylch y bwriad i adeiladu cyforgronfa ddŵr fawr (boed fel cronfa ddŵr newydd neu drwy addasu cronfa ddŵr bresennol nad yw'n gyforgronfa ddŵr fawr), neu i addasu cyforgronfa ddŵr fawr er mwyn cynyddu ei chapasiti, gan gynnwys penodi peiriannydd adeiladu. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 21(1)(b)

Methu â rhoi rhybudd i awdurdod gorfodi ynghylch y bwriad i ddefnyddio cyforgronfa ddŵr fawr o’r newydd eto fel cronfa ddŵr ar ôl iddi gael ei gadael i fynd yn segur.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 21(2)

Methu â hysbysu awdurdod gorfodi ynghylch y bwriad i adael i gyforgronfa ddŵr fawr fynd yn segur a pheidio â’i defnyddio fel cronfa ddŵr mwyach.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 21(3)

Methu â hysbysu awdurdod gorfodi am benodi peiriannydd goruchwylio neu am ei waith yn dod i ben. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 21(4)

Methu â hysbysu awdurdod gorfodi am benodi peiriannydd archwilio.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 22(1)(a)

Oni bai bod esgus rhesymol dros y diffyg neu'r methiant, bydd yr ymgymerwr yn euog o drosedd, os nad ystyrir neu cydymffurfir ag unrhyw un o ddarpariaethau adrannau 6, 8(3), 9(1), 9(2), 9(3), 10(1), 10(6), 11, 12(1), 13, 14(1) neu 14(2), a hynny drwy ddiffyg bwriadol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 22(1)(b)

Oni bai fod esgus rhesymol dros y diffyg neu'r methiant, bydd yr ymgymerwr yn euog o drosedd, os bydyn methu â chydymffurfio â hysbysiad gan yr awdurdod gorfodi dan adrannau 8, 9, 10, 12 neu 14.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 22(2)

Mae'n drosedd i'r ymgymerwr fethu, heb esgus rhesymol, â rhoi unrhyw hysbysiad sy'n ofynnol gan y Ddeddf i'r awdurdod gorfodi mewn da bryd.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 22(3)

Os bydd yr ymgymerwr neu'r unigolion sy'n cael eu cyflogi ganddo, heb esgus rhesymol, yn gwrthod neu'n methu â rhoi'r cyfleusterau i unrhyw unigolion sy'n ofynnol dan Adran 21(5) yn bwrpasol neu’n peidio â rhoi'r wybodaeth a'r manylion sy’n ofynnol i unrhyw unigolyn.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 22(4)

At ddibenion Adran 21(5), os bydd unigolyn yn defnyddio unrhyw ddogfen neu'n darparu unrhyw wybodaeth neu fanylion y mae’n gwybod eu bod yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol, neu'n defnyddio dogfen neu'n darparu gwybodaeth neu fanylion sy'n anwir o safbwynt manylyn perthnasol, yn ddi-hid, bydd yn euog o drosedd.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Diweddarwyd ddiwethaf