Deddf Rhenti (Amaethyddiaeth) 1976

Adran 31(6)

a.31(6)(a): Heb esgus rhesymol, methu â chydymffurfio â hysbysiad dan adran 31 Deddf Rhenti (Amaethyddiaeth) 1976.

a.31(6)(b): Mewn cydymffurfiaeth honedig â hysbysiad dan adran 31 Deddf Rhenti (Amaethyddiaeth) 1976, darparu gwybodaeth sy’n anwir o safbwynt manylyn perthnasol yn fwriadol neu'n ddi-hid.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliadau Slwtsh (Defnydd Amaethyddol) 1989

Rheoliad 3

Achosi neu ganiatáu i slwtsh gael ei ddefnyddio ar dir amaethyddol ac eithrio yn unol â gofynion 3(2), 3(3), 3(4), 3(5) neu 3(7) yn fwriadol neu ddarparu slwtsh os yw'n gwybod neu'n credu na fydd gofynion 3(6) yn cael eu cyflawni pan fydd y slwtsh yn cael ei ddefnyddio yn y modd hwnnw, neu na fydd y rhagofalon sydd wedi'u nodi yn rheoliad 4 yn cael eu dilyn ar ôl defnydd o'r fath.

Trosedd ddiannod yn unig

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Dyddiadau dechrau perthnasol: Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010.

Rheoliad 4(1)

Achosi neu ganiatáu’r gweithgareddau a restrir yng ngholofn (1) y Tabl yn 4(1) yn fwriadol, cyn cyfnod y dyddiad dod i ben a restrir dan golofn (2) y Tabl, ar ôl i slwtsh neu slwtsh tanc carthion gael ei ddefnyddio ar dir amaethyddol.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol benodedig
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 4(2)

Lle mae slwtsh heb ei drin wedi cael ei ddefnyddio ar dir amaethyddol heb gael ei chwistrellu i'r pridd, mae'r meddiannydd yn methu ag achosi i'r slwtsh gael ei roi yn y pridd cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol benodedig
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 5

Y meddiannydd yn peidio â darparu gwybodaeth a manylion y slwtsh a ddefnyddiwyd i'r cynhyrchydd slwtsh.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol benodedig
 • Cosb ariannol newidiol

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 6(1)

Methu â chynnal cofrestr.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol benodedig
 • Cosb ariannol newidiol

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 7(1)

Methu â llunio cofrestr, gwybodaeth neu gyfleusterau sydd ar gael i Cyfoeth Naturiol Cymru.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010.

Rheoliad 7(2)

Methiant cynhyrchydd slwtsh i ddarparu manylion dadansoddiad i unigolion sy'n derbyn slwtsh.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol benodedig
 • Cosb ariannol newidiol

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 8(3)(a)

Gwerthu neu gynnig gwerthu unrhyw gnwd sy'n cael ei dyfu pan eir y tu hwnt i’r swm sydd ei angen ac eithrio yn unol â'r cyngor yn Rheoliad 8(4).

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010.

Rheoliad 8(3)(b)

Tyfu cnydau bwyd masnachol ac eithrio cnydau y bwriedir iddynt fod ar gyfer
anifeiliaid pan eir y tu hwnt i’r swm sydd ei angen.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 8(4)

Defnyddio slwtsh pan eir y tu hwnt i swm y pridd sydd ei angen, neu wrth ychwanegu slwtsh, y byddid yn mynd y tu hwnt i’r swm sydd ei angen, ac eithrio yn unol â chyngor penodol.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010.

Diweddarwyd ddiwethaf