Newyddion a digwyddiadau

Ein datganiadau newyddion, cylchlythyrau a digwyddiadau diweddaraf, ynghyd â pwy y dylech chi gysylltu â nhw ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau

Newyddion diweddaraf

Allyriadau’n gostwng yn sgil adolygu trwyddedau diwydiannol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cwblhau adolygiad o drwyddedau amgylcheddol pump o bwerdai mawr yng Nghymru, ac o ganlyniad bydd perfformiad amgylcheddol yn gwella ac allyriadau’n gostwng o’r flwyddyn nesaf ymlaen.

24 Tach 2020

Blogio o’n lleoedd arbennig

Planhigyn iawn, yn y lle iawn

Gan Duncan Ludlow, Rheolwr Safle, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr

28 Ion 2020

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru