Newyddion a digwyddiadau

Newyddion diweddaraf

Dirwy o dros £3,000 i ddyn am banio aur yn anghyfreithlon

Mae dyn wedi ei gael yn euog o banio aur yn anghyfreithlon yng Nghoed y Brenin ac wedi ei orchymyn i dalu dirwyon a chostau o ychydig dros £3,000.

27 Mai 2022

Blogio o’n lleoedd arbennig

Planhigyn iawn, yn y lle iawn

Gan Duncan Ludlow, Rheolwr Safle, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr

28 Ion 2020

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru