Ynni dŵr

Mae cynhyrchiad ynni dŵr a reolir yn dda yn enghraifft dda o reolaeth adnoddau naturiol a gwasanaethau ecosystem ymhle mae ynni yn cael ei gynhyrchu, tra lliniaru'r effeithiau ar yr amgylchedd