Ffioedd am ddefnyddio tir rydym yn ei reoli

Dewch o hyd i'ch gweithgaredd Ein ffi weinyddol (yn cynnwys TAW) Ein ffioedd
Trwydded marchogaeth ar gyfer Coedwig Niwbwrch Dim (caniatâd wedi'i roi heb ymgynghori) Dim
Marchogaeth yn Llansawel, Foel, Penhydd, Llanfihangel, Y Creunant yng Nghastell-nedd £60 Dim
Marchogaeth ym Mharc Gwledig Pen-bre £60 Dim
Marchogaeth yng Nghoed y Felin neu Goed y Parc yn Abertawe £60 Dim
Ffilmio £75 Mae’r ffioedd yn dibynnu ar faint eich gweithgaredd - mwy yma
Digwyddiadau e.e. rhedeg, seiclo, triathlon, hyfforddiant hysgwn £75 Mae ffioedd yn dibynnu ar eich math o sefydliad a maint eich gweithgaredd - mwy yma
Gyrru car a cheffyl £75 Dim
Paratoi geogelcio £75 Dim
Cychod gwenyn £62.50 y flwyddyn (heb TAW) Dim
Arolygon (bywyd gwyllt, ecoleg, rhywogaethau ac ati) £62.50 (heb TAW)  
Chwaraeon moduro Graddfa tâl cytundeb cenedlaethol Graddfa tâl cytundeb cenedlaethol
Cyfeiriannu Graddfa tâl cytundeb cenedlaethol Graddfa tâl cytundeb cenedlaethol
Addysg a dysgu gydol oes Dim ffi ar gyfer gweithgaredd nid-er-elw; £75 ar gyfer gweithgaredd masnachol Dim
Hyfforddiant llif gadwyn £75 £100 yr hyfforddai fesul cwrs ynghyd â TAW

 

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf