Gwiriwch a oes gennych hawl i ddefnyddio tir yr ydym yn ei reoli

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wirio a oes gennych hawl i wneud rhywbeth ar ein tir fel:

  • marchogaeth ceffylau
  • cymryd logiau
  • canfod metel
  • gyrru car a cheffyl
  • gwersylla neu barcio dros nos
  • chwilota am fwyd
  • arolygon a gwaith maes
Diweddarwyd ddiwethaf