Rhif trwydded: EPR/BL1096IB/V014

Gweithredwr: Castle Cement Ltd.

Math o gyfleuster rheoledig: Cynhyrchu Sment a Chalch – Malu Sment dan Ran 1, Adran 3.1 Rhan A (2) (a) Clincer malu sment.

Lleoliad cyfleuster rheoledig: Gwaith Sment Padeswood, Padeswood, Yr Wyddgrug, Clwyd, CH7 4HB.

Trosolwg o’r broses

Mae’r amrywiad hwn yn caniatáu gosod melin rolio fertigol ar gyfer malu sment, tri seilo newydd i storio sment a pheiriannau cysylltiedig ar gyfer cludo deunyddiau crai i’r felin a sment o’r felin i’r seilos cyfredol a’r rhai newydd.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf