Rhif y drwydded: EPR/BV2689IE
Gweithredwr: Air Products Electronics Advanced Materials Europe Ltd.
Math o gyfleuster rheoledig: Adran 4.2 A(1)(a)(v): Cynhyrchu cemegau anorganig fel deunyddiau nad ydynt yn fetelau, ocsidau metel, carbonylau metel neu gyfansoddion anorganig eraill (er enghraifft calsiwm carbid, silicon, silicon carbid, titaniwm ocsid).
Lleoliad y cyfleuster rheoledig: Ruabon Chemical Works, Ruabon Works, Cefn Mawr, Wrecsam, LL14 3SL.

Trosolwg o’r broses

Lleolir safle Ruabon Chemical Works yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SJ 27666 42693 o fewn safle mwy Ruabon Works, ger pentref Cefn Mawr, Wrecsam. Pwrpas y weithfa oedd gweithgynhyrchu silica coloidaidd.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Air products surrender decision document Reference number EPRBV2689IES007 (Saesneg yn unig) PDF [174.9 KB]
Air Products surrender issue letter Reference number EPRBV2689IES007 (Saesneg yn unig) PDF [126.4 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf