Prynu a mewnforio ffynonellau ymbelydrol seliedig o wledydd eraill yr UE – Rheoliad 1493/93

Pam fod yn rhaid i mi gael y ffurflen

Os ydych eisiau prynu ffynhonnell o wlad arall yr UE, bydd y cyflenwr yn y wlad honno angen ichi gael ffurflen safonol iddynt wedi ei stampio gan CNC cyn y gall anfon y ffynhonnell ichi.

Mae gwerthu a throsglwyddo ffynonellau ymbelydrol seliedig rhwng gwledydd yr UE yn ddibynnol ar un weithdrefn hysbysu/ddatgan dan Reoliad Cyngor 1493/93. Mae’r ffurflen yn cadarnhau fod gennych hawl i fod yn berchen ar ffynhonnell o’r fath. Gallai’r ffurflen fod yn berthnasol i fwy nag un llwyth ac maent yn para am gyfnod o 3 blynedd.

Mae’n bosibl cael ffurflen ddatganiad o  Tîm Diwydiant a Gwastraff De Dwyrain Cyfoeth Naturiol Cymru, yr ydych yn ei chwblhau a’i dychwelyd iddynt – gweler cyfeiriad isod. Nid oes unrhyw gost yn daladwy am hyn.

Ffynonellau wedi eu heithrio

Mae actifedd rhai ffynonellau seliedig mor isel fel eu bod yn cael eu heithrio, gweler Tabl 5 yn Atodlen 23 Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2010 (fel y’u diwygiwyd yn 2011). Er enghraifft  mae ffynhonnell cobalt-60 llai na 100 kBq yn eithriedig.

Cysylltu â 

Mae’n bosibl cael y ffurflen o:

Tîm Diwydiant a Gwastraff De Dwyrain
Ffôn: 0300 065 3111
E-bostrheoliaddiwdiant.dedwyrain@cyfoethnaturiol.cymru