Datblygu morlynnoedd llanw yng Nghymru: gwybodaeth i gefnogi asesiadau amgylcheddol

Mae ein canllawiau datblygu morlynnoedd llanw yn rhoi trosolwg o oblygiadau amgylcheddol allweddol datblygu morlynnoedd llanw yng Nghymru. 

Defnyddiwch y canllawiau hyn i lywio eich asesiad amgylcheddol i gyd-fynd â chais am drwydded forol. 

Mae'n nodi: 

  • effeithiau amgylcheddol posibl a'r derbynyddion morol y bydd hyn fwyaf tebygol o effeithio arnynt 
  • y risgiau cydsynio allweddol o safbwynt amgylcheddol
  • ein cyfrifoldebau eraill a allai fod â goblygiadau i ddatblygiadau amrediad llanw
Diweddarwyd ddiwethaf