Cynnal ymarfer cwmpasu ar gyfer asesiad o'r effaith amgylcheddol ar gyfer datblygiad morol, a'i lunio