Llamhidyddion yr harbwr: asesu effaith sŵn tanddwr ar eu hymddygiad

Bydd angen i chi asesu’r tarfu ar lamhidyddion yr harbwr os yw eich gweithgarwch datblygu morol yn cynhyrchu sŵn tanddwr.

Gallwch ddefnyddio'r dulliau o asesu aflonyddwch i lamhidyddion harbwr i amcangyfrif effaith sŵn tanddwr.

Fel datblygwr neu ymgynghorydd mae'n bwysig eich bod yn defnyddio'r dulliau hyn.  Bydd hyn yn rhoi digon o wybodaeth i'ch galluogi i gwblhau asesiad o'r effaith amgylcheddol (AEA) a galluogi’r awdurdod cymwys i gynnal asesiad rheoliadau cynefinoedd (HRA).

Diweddarwyd ddiwethaf