Asesiadau cynefin benthig ar gyfer datblygiadau morol

Pryd y dylid defnyddio canllawiau asesiad cynefinoedd benthig

Dyma ganllawiau technegol arfer gorau i ddatblygwyr sy'n dylunio arolygon cynefinoedd benthig morol mewn perthynas â datblygiadau morwrol ac yn eu monitro.

Mae'r canllawiau hyn yn nodi ein dulliau ar gyfer arolygu a monitro cynefinoedd morol benthig lle mae angen cynnal gwaith o'r fath i gefnogi asesiadau effaith amgylcheddol ac ecolegol ar gyfer datblygiadau a gweithgareddau yn nyfroedd Cymru neu'n agos atynt.

Darllenwch y canllawiau 

Ceir naw rhan i'r canllawiau hyn:

Diweddarwyd ddiwethaf