Cyfyngiadau dal a rhyddhau

Ar yr holl afonydd, mae'n rhaid dychwelyd eogiaid heb fawr o niwed ac yn ddi-oed.

Darllenwch gyngor ar sut i ymarfer dal a rhyddhau eogiaid.

Tymhorau agored a chyfyngiadau dull ar gyfer eogiaid

Afon Tymor agored (pob dyddiad yn gynwysedig) Cyfyngiadau ar ddulliau pysgota (pob dyddiad yn gynwysedig)
Ynys Môn (pob afon) 1 Mai tan 17 Tachwedd

Plu: 1 Mai tan 17 Tachwedd

Throelli: 1 Mai tan 17 Tachwedd

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Tachwedd

Aeron 1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Afan 20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 30 Medi

Artro 20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 October

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Afon Gorllewin Cleddau

Afon Dwyrain Cleddau

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Clwyd 20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 30 Medi

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 30 Medi

Conwy

I fyny’r afon o bwll Ty’n y Cai (cydlifiad â Lledr) ac isafonydd

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 HydreAfon

Conwy

I lawr yr afon o bwll Ty’n y Cai i’r aber*

*Caiff rhannau isaf yr Afon Conwy gyda thymor estynedig eu diffinio fel y brif Afon Conwy o’r foryd I fyny’r afon mor bell â phwll Ty’n y Cai lle mae’r afon yn cyfarfod ag Afon Lledr (NGR SH798542) ond:

heb gynnwys yr hyd o afon rhwng y gored i fyny’r afon o gydlifiad Cae Maelor (NGR SH799608) ac ochr bellaf i fyny’r afon pont ffordd y B5106 yn Llanrwst (NGR SH798614)

ac

heb gynnwys yr hyd o afon rhwng ceblau’r orsaf fedryddu yng Nghwmllanerch (NGR SH802582) ac ochr i fyny’r afon y bont rheilffordd (NGR SH802595)

20 Mawrth tan 31 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 31 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 31 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Dee 3 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 3 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 1 Mehefin tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 30 Medi

Dwyfor 20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Dwyryd

I fyny'r afon o bont droed Glan yr Afon Maentwrog ac isafonydd

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Dwyryd

I lawr yr afon o bont droed Glan yr Afon Maentwrog ac isafonydd

20 Mawrth tan 31 October

Plu: 20 Mawrth tan 31 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 31 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Dyfi

I fyny’r afon o Bont Dyfi Machynlleth ac isafonydd

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Dyfi

I lawr yr afon o Bont Dyfi Machynlleth (prif afon yn unig)

20 Mawrth tan 31 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 31 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 31 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Dysynni

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Glaslyn

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Gwendraeth Fawr a Fach

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 1 Medi tan 7 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Penrhyn Llŷn

Ystyr ‘afonydd Penrhyn Llŷn”’yw afonydd Erch, Rhydhir a Soch a’u llednentydd a phob afon arall a’u llednentydd sy’n mynd i mewn i’r môr rhwng NGR SH460373 a SH430525; ni fydd y diffiniad hwn yn cynnwys afonydd Llyfni a Dwyfor a’u llednentydd

1 Mai tan 31 Hydref

Plu: 1 Mai tan 31 Hydref

Throelli: 1 Mai tan 31 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 16 Hydref

Loughour

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Mawddach

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Nedd

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 30 Medi

Nyfer

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Ogwr ac Ewenny

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 October

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 30 Medi

Ogwen

Prif Afon Ogwen i lawr yr afon o Bont Coetmor, Bethesda

20 Mawrth tan 31 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 31 Hydref

Throelli: 20 Mawrth to 31 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Ogwen

I fyny'r afon o Bont Coetmor, Bethesda

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth to 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Seiont

I fyny'r afon Bont Rhythallt, Llanrug

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Seiont

I lawr yr afon o Pont Rhythallt, Llanrug

20 Mawrth tan 31 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 31 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 31 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Hafren (mewn Cymru)

1 Chwefror tan 7 Hydref

Plu: 1 Chwefror tan 7 Hydref

Throelli: 1 Chwefror tan 7 Hydref

Rheidol

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Taf

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Taf, Elái a Rhymney

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 30 Medi

Tawe

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Teifi

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Tywi

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Wysg

3 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 3 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 1 Mehefin tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 15 Medi

Gwy (y brif afon a’r holl isafonydd)

3 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 3 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 3 Mawrth tan 31 Awst

Ystwyth

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Awst tan 17 Hydref

Throelli: 1 Awst tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Afonydd Ardal Pysgodfeydd Gorllewin Cymru

1 Ebrill tan 17 Hydref

Plu: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Throelli: 1 Ebrill tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Afonydd eraill

20 Mawrth tan 17 Hydref

Plu: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Throelli: 20 Mawrth tan 17 Hydref

Perdys a chorgimychiaid: 1 Medi tan 7 Hydref

Defnyddio abwyd, gwialenni a phlwm

Darllenwch am ddefnyddio abwyd.

Darllenwch am ddefnyddio gwialenni a phlwm.

Bachu eogiaid mewn mannau ar wahân i'r geg

Rhaid dychwelyd pob eog i’r dŵr ar unwaith heb oedi.

Gwaharddiad ar werthu eog wedi'i ddal â gwialen

Mae gwerthu neu ffeirio eog a ddaliwyd â gwialen, neu eu cyfnewid am nwyddau neu wasanaethau, yn awr yn drosedd yng Nghymru. 

Is-ddeddfau gwialen a llinyn Cymru

Darllenwch y datganiad o gadarnhad ar gyfer Is-ddeddfau Gwialen a Llinyn (Eogiaid a Brithyllod y Môr) Cymru 2017.

Darllenwch Is-ddeddfau Gwialen a Llinyn (Eogiaid a Brithyllod y Môr) Cymru 2017.

Darllenwch offeryn cadarnhau Is-ddeddfau Gwialen a Llinyn Afonydd Trawsffioniol.

Darllenwch Is-ddeddfau Gwialen a Llinyn Afonydd Trawsffiniol 2017.

Darllenwch y Is-ddeddfau gwialen a llinyn Afon Gwy (Eogiaid a brithyllod y mor) 2021.
Darllenwch offeryn cadarnhau ar gyfer yr Afon Gwy yng Nghymru 2021.

Darllenwch y Is-ddeddfau gwialen a llinyn Afon Wysg (Eogiaid a brithyllod y mor) 2021.
Darllenwch offeryn cadarnhau ar gyfer yr Afon Wysg yng Nghymru 2021.

Darllenwch y Is-ddeddfau gwialen a llinyn Afon Hafren (Eogiaid a brithyllod y mor) 2021.
Darllenwch offeryn cadarnhau ar gyfer yr Afon Hafren yng Nghymru 2021.

Diweddarwyd ddiwethaf