Tymhorau agored ar gyfer brithyllod anfudol, torgochiaid, pysgod bras a llysywod

Rhywogaeth a lleoliad Dyddiadau’r tymor agored (cynwysedig)
Brithyll brown a thorgorch yr Arctig
• Cronfa Ddŵr Eglwys Nunydd
• Llyn Trawsfynydd
• Llyn Cwmorthin
• Llyn Morwynion
• Llyn Du Bach y Bont
• Llyn Barlwyd
• Llyn Ffridd
• Llyn Manod
• Llyn Conwy
3 Mawrth tan 30 Medi
Yr holl ddyfroedd llonydd eraill, ar wahan i ddyfroedd llonydd amgaeedig (AA Cymru)  20 Mawrth tan 17 Hydref
Yr holl ddyfroedd llonydd caeedig (brithyll brown) DIM TYMOR CAEËDIG
Afonydd Ardal Pysgodfeydd Gorllewin Cymru 1 Ebrill tan 30 Medi
Afon Teifi i fyny’r afon o Bont ffordd Llanbedr Pont Steffan 3 Mawrth tan 30 Medi
Rhannau isaf afonydd dethol 31 Mai tan 30 Medi
Afonydd – pob rhan arall 3 Mawrth tan 30 Medi
Pob afonydd - Ardal Hafren Uchaf 18 Mawrth tan 7 Hydref
Brithyll yr enfys
Yr holl ddyfroedd llonydd – dim tymor caeëdig DIM TYMOR CAEËDIG
Pob afonydd 3 Mawrth tan 30 Medi
Pob afonydd - Ardal Hafren Uchaf 18 Mawrth tan 7 Hydref
Pysgod bras
Yr holl ddyfroedd llonydd a chamlesi - dim tymor caeëdig (heblaw am rai SoDdGA) DIM TYMOR CAEËDIG
Pob dŵr arall 16 Mehefin tan 14 Mawrth y flwyddyn wedyn
Llysywod
  • Yr holl ddyfroedd llonydd a chamlesi- dim tymor caeëdig (heblaw am rai SoDdGA)
  • Pob afon yn Ardaloedd Pysgodfeydd Dyfrdwy a Chlwyd, Gwynedd a Gwy
  • Afon Wysg islaw Pont George Street, Casnewydd 
 DIM TYMOR CAEËDIG 
Yr holl ddyfroedd eraill 16 Mehefin tan 14 Mawrth y flwyddyn wedyn
Pob afonydd, nant neu gwter - Ardal Hafren Uchaf DIM TYMOR CAEËDIG. Yn ystod y tymor caeëdig pysgod bras, (15 Mawrth i 15 Mehefin, yn gynnwysiedig) rhaid i fachau i bysgota llyswenod fod a cheg o o leia 12.7mm (½”) 
Diweddarwyd ddiwethaf