Tymor agored

Tymor agored ar bob rhan restredig - 31 Mai tan 30 Medi (dyddiadau’n gynwysedig). 

Ardal ac afon

Ardal ac afon Lleoliad y terfyn i fyny’r afon
Ardal Pysgodfeydd Gwynedd
Dulas Pont rheilffordd islaw Llanddulas
Aber Pont rheilffordd islaw Aber
Ogwen Pont rheilffordd yn Nhalybont 
Seiont Pont Seiont (A449)
Gwyrfai Pont Ffordd Llanfaglan 
Llynfi Pont-y-Cim
Soch Pont Ffordd Abersoch (A499) 
Rhydir Pont Riverside
Erch Pont islaw Abererch (A497) 
Wen Pont-Ffridd-Lwyd (A497)
Dwyfach Pont (A497)
Dwyfor Pont ffordd Llanystumdwy (A497)
Glaslyn Pont Croesor (B4410)
Dwyryd Pont Maentwrog (A487)
Artro Pont Ffordd Llanbedr (A496)
Mawddach Pont Llanelltyd (A487)
Wnion Pont droed Ysgol Dr Williams islaw Dolgellau 
Dysynni Pont Dysynni (A487)
Dyfi Pont Dyfi (A487)
Leri Pont Glan-Leri islaw Dolybont
Ardal Pysgodfeydd Dyfrdwy a Chlwyd 
Afon Clwyd a llednentydd Pont Rhuddlan
Ardal Pysgodfeydd Wysg
Afon Wysg Dau bostyn marcio tua 2.7km islaw’r bont ffordd yn Y Bontnewydd ar Wysg
Nant Sor Pont Ffordd wrth Felin Sor i Afon Wysg
Afon Lwyd Pont ffordd wrth Ponthir i Afon Wysg
Unrhyw lednant o afon Wysg sy’n ymuno â’r Wysg i lawr yr afon o’r Bontnewydd  Y 0.8km isaf o bob llednant
Ardal Pysgodfeydd Gorllewin Cymru
Afon Tywi Cydlifiad ag Afon Gwili
Afon Teifi Pont Llechryd
Afon Gorllewin Cleddau Cwt y Cychod yn Crowhill, Hwlffordd
Afon Dwyrain Cleddau Pont Canaston
Afon Aeron Pont y Dref Uchaf
Afon Rheidol Pont Penybont
Afon Ystwyth Pont Gosen
Afon Taf Cydlifiad ag Afon Hydfron
Diweddarwyd ddiwethaf