Tymor agored ar gyfer pysgod bras a llysywod ar SoDdGA o gamlas a dŵr llonydd

Tymor agored

Nodir fod y tymor cau wedi ei gadw ar y SoDdGA canlynol yng Nghymru - mae'r tymor ar gyfer y pysgota bras ar y safleoedd a nodir isod yn rhedeg o'r: 16 Mehefin tan y 14 Mawrth (gan gynnwys y ddau ddyddiad). 

Lleoliad

Lleoliad Cyfeirnod grid SoDdGA
Ardal y De Ddwyrain
Pwll Berrington; Henfordd a Sir Gaerwrangon SO 509 630
Cwm Gwynllyn, Gwynllyn; Sir Faesyfed SN 945 692
Tir lleidiog Fforddfawr; Gogledd Brycheiniog a Gorllewin Dinefwr SO 187 401
Pyllau Flintsham a Titley; Henfordd a Sir Gaerwrangon SO 318 589 and SO 325 595
Camlas Morgannwg a Long Wood; De Morgannwg ST 137 814 - ST 143 804
Llan Bwch - Y Llyn; Sir Faesyfed SO 119 464
Parc Moccas; Henfordd a Sir Gaerwrangon SO 341 425
PTir lleidiog Pentrosfa, Pwll Pentrosfa; Sir Faesyfed  SO 059 597
Ardal y De Orllewin
Pwll yr Esgob; Sir Gâr SN 445 209
Stâd Dinefwr; Gogledd Brycheiniog a Gorllewin Dinefwr SN 610 223
Llyn Falcondale; De Ceredigion  SN 570 499
Pwll Cenfig a’r Twyni; Bwrdeistref Ogwr SS 797 815
Lacharn a Phentywyn; Sir Gâr SN 290 070
Llyn Llech Owain; Sir Gâr SN 568 152
Llyn Pencarreg; Sir Gâr SN 537 456
Llynoedd Talyllychau, Isaf ac Uchaf; Gogledd Brycheiniog a Gorllewin Dinefwr SN 631 335
Llynnoedd Machynys; Sir Gâr SS 512 980
Stackpole, Llynnoedd Bosherston; De Penfro / Preseli SR 976 945
Ardal y Gogledd
Hanmer Mere, Clwyd SJ 453 392
Llyn Bedydd, Clwyd SJ 471 391
Llyn Creiniog, Clwyd SH 927 652
Canolbarth Lloegr, Ardal Hafren Uchaf  
Camlas Trefaldwyn; Powys

SO 169 967 - SO 173 970

a

SJ 254 203 - SO 222 060

Camlas Trefaldwyn, Guilsfield Arm; Powys SJ 252 148 - SJ 243 137
Camlas Amwythig, Aston Locks i Keepers Bridge SJ 328 257 - SJ 351 287
Camlas Cangen Prees / Camlas Amwythig, Cangen Llangollen SJ 496 341 - SJ 497 332
Brown Moss SJ 562 395
Cole Mere SJ 433 332
Morton Pool a Pasture SJ 301 239
Marton Pool, Chirbury SJ 296 027
Shelve Pool SO 335 979
Sweat Mere a Crose Mere SJ 454 304
White mere SJ 414 330
Diweddarwyd ddiwethaf