Cyfraddau draenio 2021/22

Adran 48 Deddf Draenio Tir 1991 – Hysbysiad Pennu’r Dreth Ddraenio

Yn unol â darpariaethau adran 48 Deddf Draenio Tir 1991 y mae Corff Adnoddau Naturiol Cymru, ac yntau’n fwrdd draenio ar gyfer yr Ardaloedd Draenio isod ("yr ardal") yn hysbysu fel a ganlyn:

1.  Cyfanswm y dreth ddraenio ar gyfer tir ac adeiladau amaethyddol yn yr ardaloedd ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2020 hyd 31 Mawrth 2021

2.  Cyfanswm y treuliau sydd i’w codi trwy drethi draenio – Pennwyd y dreth ddraenio ar 21 Ionawr 2020 pan benderfynodd Corff Adnoddau Naturiol Cymru awdurdodi gosod ei sêl gyffredin wrth y trethi 

Ardal Draenio Mewnol Treth Geinog Cyfanswm Trethi Draenio Ardoll Arbennig (£) Ardurdod lleol
Afon Ganol 11.1 £672 £16,326 Conwy
Cors Ardudwy 20.0 £3,704 £15,686 Gwynedd
Cors Fochno 48.0 £7,980 £11,325 Ceredigion
Afon Conwy 30.2 £11,541 £22,625 Conwy
Dyffryn Dysynni 46.8 £13,581 £19,203 Gwynedd
Glaslyn a Phensyflog 9.9 £2,374 £27,144 Gwynedd
Harlech a Maentwrog 12.4 £3,765 £24,960 Gwynedd
Llanfrothen 64.2 £16,050 £3,726 Gwynedd
Cors Malltraeth 39.5 £25,426 £3673 Môn
Mawddach Wnion 12.7 £1,524 £25,257 Gwynedd
Tywyn 67.7 £3,273 £2,650 Gwynedd
Cil-y-coed a Gwynllwg 6.1 £31,512 £970,326 Cardiff, Newport & Monmouth
Powysland 12.5 £52,095  £44,427 Powys
Gwy Isaf 1.4 £1,597  £17,071 Sir Fynwy

 

Rachael Cunningham, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Corff Adnoddau Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP.

Deddf yr amglychedd (Cymru) 2016 - Adran 82 (Draenio tir) (diddymu gofynion i gyhoeddi mewn papurau newydd lleol).

Diweddarwyd ddiwethaf