Cyfraddau draenio 2023/24

Adran 48 Deddf Draenio Tir 1991 – Hysbysiad Pennu’r Dreth Ddraenio

Yn unol â darpariaethau adran 48 Deddf Draenio Tir 1991 y mae Corff Adnoddau Naturiol Cymru, ac yntau’n fwrdd draenio ar gyfer yr Ardaloedd Draenio isod ("yr ardal") yn hysbysu fel a ganlyn:

1. Cyfanswm y dreth ddraenio ar gyfer tir ac adeiladau amaethyddol yn yr ardaloedd ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2024 hyd 31 Mawrth 2025.

2. Cyfanswm y treuliau sydd i’w codi trwy drethi draenio – Pennwyd y dreth ddraenio ar 2 Chwefror 2024 pan benderfynodd Corff Adnoddau Naturiol Cymru awdurdodi gosod ei sêl gyffredin wrth y trethi 

Dosbarth Draenio Mewnol Treth Geinog Cyfradd Draenio 2024/25 (£) Ardoll Arbennig 2024/25 (£) Cyfanswm (£) Ardurdod lleol
Gwy Isaf / Lower Wye 1.4 1,445.31 17,071.00 18,516.31 Monmouth
Cil y Coed a Gwynllwg / Caldicot & Wentlooge 7.3 34,637.20 1,161,337.00 1,195,974.20 Cardiff, Newport & Monmouth
Powysland 15.02 62,485.65 53,365.62 115,851.27 Powys
Afon Ganol 12.24 706.52 17,991.28 18,697.80 Conwy
Cors Ardudwy / Ardudwy Marsh 21.27 3,110.67 16,667.13 19,777.80 Gwynedd
Cors Borth / Borth Bog 51 19,892.31 12,037.39 31,929.70 Ceredigion
Afon Conwy 35.48 8,787.48 26,574.33 35,361.81 Conwy
Dysynni 52.62 15,237.69 21,594.51 36,832.20 Gwynedd
Glaslyn a Phensyflog / Glaslyn & Pensyflog 9.92 2,286.10 27,231.90 29,518.00 Gwynedd
Harlech a Maentwrog 12.79 3,583.91 25,715.59 29,299.50 Gwynedd
Llanfrothen 77.26 18,957.47 4,487.35 23,444.82 Gwynedd
Cors Malltraeth / Malltraeth Marsh 46.08 28,933.36 4,280.90 33,214.26 Ynys Mon
Mawddach ac Wnion / Mawddach & Wnion 13 1,448.52 25,868.10 27,316.62 Gwynedd
Tywyn 80.38 3,735.42 3,146.18 6,881.60 Gwynedd
Cyfanswm - 205,247.61 1,417,368.28 1,622,615.89 -

 

Rachael Cunningham, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Corff Adnoddau Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP.

Deddf yr amglychedd (Cymru) 2016 - Adran 82 (Draenio tir) (diddymu gofynion i gyhoeddi mewn papurau newydd lleol).

Diweddarwyd ddiwethaf