Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Skype

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Cynghorydd 2 (Datblygu a Pherygl Llifogydd) Llaneirwg, Caerdydd £30,120-£33,383 9 Gorffennaf 2020
Swyddog 2, Asesu Amgylcheddol Gweithrediadau Hyblyg £30,120-£33,383 12 Gorffennaf 2020
Uwch Swyddog, Trwyddedu Coedwigaeth Bangor, Rhuthun/Hyblyg £34,427-£37,656 12 Gorffennaf 2020
Uwch-swyddog Prosiect Llaeth Hyblyg £34,427-£37,656 12 Gorffennaf 2020
Aelod Tîm 4 – Gweithlu Integredig Trefynwy £25,828-£29,352 12 Gorffennaf 2020
Arweinydd Tîm 3: Cyflawni Prosiectau a Rhaglenni Bwcle £43,748-£48,317 15 Gorffennaf 2020
Uwch-arbenigwr: Cyflawni Prosiectau a Rhaglenni Bwcle neu Gaerdydd £43,748-£48,317 15 Gorffennaf 2020
Arbenigwr: Cyflawni Prosiectau a Rhaglenni Bwcle neu Gaerdydd £34,427-£36,656 15 Gorffennaf 2020
Swyddog 2 (Swyddog Asesu Amgylcheddol Morol) Hyblyg £30,120-£33,383 19 Gorffennaf 2020
Arbenigwr (Uwch-swyddog Asesu Amgylcheddol Morol) Hyblyg £34,427-£37,656 19 Gorffennaf 2020
Arbenigwr (Uwch-swyddog Asesu Amgylcheddol Morol) Bangor £34,427-£37,656 19 Gorffennaf 2020
Peiriannydd Cymorth Cymwysiadau Bangor neu Caerdydd £30,120-£33,383 21 Gorffennaf 2020
Cynghorydd: Cyflawni Prosiectau a Rhaglenni Bwcle neu Gaerdydd £30,120-£33,383 22 Gorffennaf 2020
Syrfëwr Arbenigol Canolbarth/ De-Ddwyrain Cymru £34,427-£37,656 22 Gorffennaf 2020
Uwch-swyddog – Rheoleiddio Diwydiant Gogledd-ddwyrain Cymru £34,427-£37,656 22 Gorffennaf 2020
Cynghorydd Arbenigol Diwydiannau Morol ac Ynni Hyblyg £34,427-£37,656 23 Gorffennaf 2020
Archwilydd Mewnol Bangor neu Gaerdydd £30,120-£33,383 26 Gorffennaf 2020
Swyddog Gweithrediadau Coedwigaeth Aberystwyth £30,120-£33,383 26 Gorffennaf 2020
Aelod Tîm 1 – Prentis Cadwraeth Amgylcheddol Trefynwy, Cilfynydd neu Cross Hands £17,942-£18,641 26 Gorffennaf 2020
Cymorth Technegol 4, Gwybodaeth a Hysbysrwydd Bangor £25,828-£29,352 26 Gorffennaf 2020

Swyddog 2, Asesu Amgylcheddol Gweithrediadau

Hyblyg £30,120-£33,383 26 Gorffennaf 2020

Pennaeth Llywodraethu ac Ysgrifennydd y Bwrdd

Hyblyg Cystadleuol 28 Gorffennaf 2020
Uwch-swyddog – Rheoleiddio Gwastraff Llaneirwg £34,427-£37.656 2 Awst 2020
Cynghorydd, Rheolwr Prosiect Brexit Hyblyg £30,120-£33,383 2 Awst 2020
Swyddog Rhaglen Arbenigol a Chynllunio, Tîm Gwerthu a Marchnata Pren Hyblyg £30,120-£33,383 4 Awst 2020

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.