Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Skype

 

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

 

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Aelod Tîm Gweithrediadau Coedwigaeth / Rheoli Tir (Lleoliad Addysg Uwch) Hyblyg

£19,858-£22,557

31 Ionawr 2021
Pennaeth Archwilio Mewnol Hyblyg

Cystadleuol

12pm, 31 Ionawr 2021
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol; Rheoli Data Menter  Hyblyg

£38,922-£43,649  

7 Chwefror 2021
Prif Arbenigwr Telemetreg De Cymru

£51,087-£55,769

7 Chwefror 2021
Arweinydd Tîm, Rheoli Cwsmeriaid  Hyblyg

£35,288-£38,597

8 Chwefror 2021
Pennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth Hyblyg

Cystadleuol

12pm, 12 Chwefror 2021
Peiriannydd Integredig Bangor, Dolgellau neu Llanrwst 

£30,873 - £34,218

14 Chwefror 2021