Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Skype

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Swyddog Casglu Data Amgylcheddol Hyblyg o fewn De-Orllewin Cymru £25,828-£29,352 20 Medi 2020
Cynghorydd Arbenigol Morol Hyblyg £34,427-£37,656 20 Medi 2020
Swyddog Amgylchedd Trefynwy neu y Fenni £30,120-£33,383 20 Medi 2020
Cynghorydd Arbenigol Datblygu Sefydliadol  Hyblyg £34,427-£37,656 20 Medi 2020
Cymorth Technegol, Gweithrediadau Coedwigoedd Resolfen £25,828-£29,352 27 Medi 2020
Cynghorydd Cyflawni Prosiectau a Rhaglenni Caerdydd neu Cross Hands £30,120-£33,383 27 Medi 2020
Dadansoddwr Cynorthwyol Desg Wasanaeth  Bangor £22,885-£25,516 27 Medi 2020
Aelod o'r Tîm Gwasanaethau Cyllid Trafodiadol Ceardydd £22,885-£25,516 28 Medi 2020
Rheolwr Cymorth Cymwysiadau (Arweinydd Tîm, Cymorth Cymwysiadau) Caerdydd neu Bangor £43,748-£48,317 30 Medi 2020
Peiriannydd Arweiniol Hybylyg  £37,973-£42,584 30 Medi 2020
Swyddog Gwybodaeth Faes Gogledd Cymru £30.120-£33,383 4 Hydref 2020
Cynghorydd Arbenigol Gweithredu'r Rhaglen Coedwigaeth Hyblyg £34,427-£37,656 4 Hydref 2020
Cynorthwyydd Arlwyo Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian £19,374-£22,007 4 Hydref 2020
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol; Rheoli Data Menter Hyblyg £37,973-£42,584 4 Hydref 2020
Swyddog Gwerthiannau Pren a Marchnata Llaneirwg/Hyblyg £30,120-£33,383 4 Hydref 2020
Cynghorydd Arbenigol Data Hydrometrig Hyblyg £34,427-£37,656 4 Hydref 2020
Swyddog Ansawdd Dŵr, Asesu a Chynghori Amgylcheddol Llaneirwg/Hyblyg £30,120-£33,383 4 Hydref 2020
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol MEICA Hyblyg yng Ngogledd Ddwyrain Cymru £37,973-£42,584 4 Hydref 2020
Swyddog Gwerthiannau Pren a Marchnata De Cymru £34,427-£37,656 7 Hydref 2020
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol Hydroddaeareg Hyblyg £37,973-£42,584 11 Hydref 2020