Amdanom ni

Mae adnoddau naturiol gwych yng Nghymru – mynyddoedd a choetiroedd garw, tirweddau ac arfordiroedd hardd, a bywyd gwyllt anhygoel.

 

Maent yn hanfodol i’n goroesiad ac yn rhoi i ni'r pethau sylfaenol sydd eu hangen arnom i fyw: aer glân, dŵr glân a bwyd. Maent yn creu swyddi i filoedd o bobl fel ffermwyr, coedwigwyr a gweithredwyr twristiaeth, gan greu cyfoeth a ffyniant.

 

Maent yn rhoi ansawdd bywyd gwell i ni a chyfleoedd i  fwynhau'r awyr agored gyda harddwch a threftadaeth naturiol Cymru yn gefndir i'r cwbl. Mae pobl yn dod o bell i'w profi. Maent wedi’u cysylltu’n gynhenid â diwylliant ac iaith Cymru.

 

Ein cyfrifoldeb ni yn Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw gofalu am adnoddau naturiol Cymru a’r hyn y maent yn ei ddarparu i ni: i helpu i leihau'r risg i bobl ac eiddo rhag llifogydd a llygredd;  i ofalu am fannau arbennig ar gyfer llesiant, bywyd gwyllt a phren; ac i weithio gydag eraill i’n helpu ni i gyd i’w rheoli’n gynaliadwy. Mae'r bobl sy'n gweithio yma yn CNC yn meddu ar y wybodaeth, yr arbenigedd a’r brwdfrydedd i helpu i sicrhau ein bod yn rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

 

 

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Teams

 

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Uwch-gyfreithiwr Arbenigol x 2 Hyblyg £44,842-£49,525 11 Gorffennaf 2021
Gwyddonydd Prifysgol Abertawe £26,474-£30,086 4 Gorffennaf 2021
Aelod o'r Tîm Arlwyo Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin, ger Dolgellau £18,391-£19,107 29 Mehefin 2021
Cynghorydd Arbenigol, Ymchwilydd Defnyddwyr Hyblyg £35,288-£38,597 29 Mehefin 2021
Cynghorydd Cyflawni Prosiectau a Rhaglenni Prosiectau dros Gymru gyfan £30,873-£34,218 28 Mehefin 2021
Swyddog Cludwyr a Broceriaid Bwcle £30,873-£34,218 27 Mehefin 2021
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol – Polisi Ansawdd Dŵr  Hyblyg £38,922-£43,649 21 Mehefin 2021