Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Skype

 

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Uwch-gynghorydd Arbenigol Polisi Ymbelydredd a Diwydiant Hyblyg £44,842-£49,525 16 Erbill 2021
Uwch-gynghorydd Arbenigol Polisi Ymbelydredd a Diwydiant Hyblyg £44,842-£49,525 16 Ebrill 2021
Cynghorydd Arbenigol, Data a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol - Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd Hyblyg £35,288-£38,597 21 Ebrill 2021
Swyddog Partneriaeth a Chyfathrebu, Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd Hyblyg £30,873-£34,218 21 Ebrill 2021
Pennaeth Datblygiad Masnachol Cynaliadwy Hyblyg  Cystadleuol 12yh, 23 Ebrill 2021
Swyddog Rhybuddio a Hysbysu Llifogydd Hyblyg yn Ne Cymru £30,873-£34,218 3 Mai 2021
Swyddog Rhybuddio a Hysbysu Llifogydd Bangor, Bwcle neu Y Trallwng £30,873-£34,218 3 Mai 2021
Peiriannydd Sifil Coedwigaeth Hyblyg (Gogledd-orllewin Cymru) £30,873 -£34,218 3 Mai 2021
Rheolwr Rhaglen Peirianneg Sifil Y Trallwng, Aberystwyth, neu Llanymddyfri £35,288-£38,597 5 Mai 2021
Peiriannydd Sifil Coedwigaeth Llanymddyfri neu Cross Hands £30,873-£34,218 5 Mai 2021
Peiriannydd Sifil Coedwigaeth Resolfen  £30,873-£34,218 5 Mai 2021
Uwch Swyddog Arbenigol – Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd Hyblyg £35,288-£38,597 5 Mai 2021