Amdanom ni

Mae adnoddau naturiol gwych yng Nghymru – mynyddoedd a choetiroedd garw, tirweddau ac arfordiroedd hardd, a bywyd gwyllt anhygoel.

 

Maent yn hanfodol i’n goroesiad ac yn rhoi i ni'r pethau sylfaenol sydd eu hangen arnom i fyw: aer glân, dŵr glân a bwyd. Maent yn creu swyddi i filoedd o bobl fel ffermwyr, coedwigwyr a gweithredwyr twristiaeth, gan greu cyfoeth a ffyniant.

 

Maent yn rhoi ansawdd bywyd gwell i ni a chyfleoedd i  fwynhau'r awyr agored gyda harddwch a threftadaeth naturiol Cymru yn gefndir i'r cwbl. Mae pobl yn dod o bell i'w profi. Maent wedi’u cysylltu’n gynhenid â diwylliant ac iaith Cymru.

 

Ein cyfrifoldeb ni yn Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw gofalu am adnoddau naturiol Cymru a’r hyn y maent yn ei ddarparu i ni: i helpu i leihau'r risg i bobl ac eiddo rhag llifogydd a llygredd;  i ofalu am fannau arbennig ar gyfer llesiant, bywyd gwyllt a phren; ac i weithio gydag eraill i’n helpu ni i gyd i’w rheoli’n gynaliadwy. Mae'r bobl sy'n gweithio yma yn CNC yn meddu ar y wybodaeth, yr arbenigedd a’r brwdfrydedd i helpu i sicrhau ein bod yn rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

 

 

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Teams

 

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Arweinydd Tîm Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff De-Ddwyrain/Canolog Cymru £38,922-£43,649 10 Hydref 2021
Cymorth Technegol – Parc Coedwig Gwydir  Gwydir Uchaf, Llanrwst £26,474-£30,086 6 Hydref 2021
Cynorthwyydd Personol i'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Corfforaethol   Hyblyg £26,474-£30,086 5 Hydref 2021
Cynorthwyydd i’r Pennaeth Cwsmer, Cyfathrebu a Masnachol (Cynorthwyydd Personol) Hyblyg £26,474-£30,086 5 Hydref 2021
Gweinyddwr Recriwtio/Adnoddau Dynol Bangor £23,457-£26,154 3 Hydref 2021
Gweinyddwr Recriwtio/Adnoddau Dynol Hyblyg £23,457-£26,154 3 Hydref 2021
Aelod o'r Tîm Arlwyo Canofan Ymwelwyr Coed y Brenin, ger Dolgellau £18,391-£19,107 3 Hydref 2021
Aelod o'r Tîm Arlwyo Canofan Ymwelwyr Coed y Brenin, ger Dolgellau £18,391-£19,107 3 Hydref 2021
Uwch Reolwr Gwasanaeth Hyblyg yng Nghymru £44,842-£49,525 3 Hydref 2021
Cynghorydd Dadansoddi Risg Llifogydd Hyblyg yng Ngogledd Cymru £30,873-£34,218 3 Hydref 2021
Cynghorydd Arbenigol, Rheoli Digwyddiadau Canolbarth Cymru £35,288-£38,597 30 Medi 2021
Swyddog Hydrometreg a Thelemetreg Hyblyn yng Nghanolbarth-Ddwyrain Cymru £26,474-£30,086 28 Medi 2021
Cyfrifydd Ariannol Hyblyg £38,922-£43,649 26 Medi 2021
Cynghorydd Rheoli Cynaliadwy Natura 2000 Hyblyg £30,873-£34,218 26 Medi 2021
Uwch-swyddog Dalgylch Cyfleoedd Clwyd Bwcle £35,288-£38,597 26 Medi 2021
Cynghorydd Tystiolaeth a Data Arfordirol Hyblyg £30,873-£34,218 26 Medi 2021
Swyddog Trwyddedu Ansawdd Dŵr Caerdydd £26,474-£30,086 20 Medi 2021
Swyddog y Tîm Cyfieithu Hyblyg £26,474-£30,086 19 Medi 2021
Gwyddonwr 4 Gwasanaethau Dadansoddol Cyfoeth Naturiol Cymru (GDCNC), Prifysgol Abertawe £26,474-£30,086 19 Medi 2021
Gwyddonwr 4 Gwasanaethau Dadansoddol Cyfoeth Naturiol Cymru (GDCNC), Prifysgol Abertawe £26,474-£30,086 19 Medi 2021
Cymorth Technegol 2, Y Gwasanaeth Trwyddedu (Coedwigaeth) Bangor £19,858-£22,557 19 Medi 2021
Arbenigwr Cyflawni Prosiectau a Rhaglenni x 3 Hyblyg £35,288-£38,597 19 Medi 2021
Cynghorydd Asesu Grantiau Hyblyg £30,873-£34,218 16 Medi 2021
Swyddog Monitro Grantiau x 2 Hyblyg £26,474-£30,086 16 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf