Y Gogledd

Conwy

Gwydyr Uchaf
Llanrwst
Conwy
LL26 0PN

Sir Ddinbych

Clawddnewydd
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2NL

Sir y Fflint

Ffordd Caer
Bwcle
Sir y Fflint
CH7 3AJ

Bangor (Maes y Ffynnon)

Maes y Ffynnon
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2DW

Dolgellau

Adeiladau’r Llywodraeth
Ffordd Arran
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LW

Y Canolbarth

Y Trallwng

Powells Place
Powells Lane
Y Trallwng
Powys
SY21 7JY

Aberystwyth

Adeiladau’r Llywodraeth
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR

Y De-orllewin

Castell-nedd Port Talbot

Maes Newydd
Llandarcy
Castell-nedd Port Talbot
SA10 6JQ

Resolfen

Resolfen
Castell-nedd
SA11 4DR

Prifysgol Abertawe

Gwasanaethau Dadansoddi CNC (NRWAS)
Llawr 2, Tŵr Faraday
Prifysgol Abertawe
Singleton
SA2 8PP

Llanymddyfri

Ffordd Llanfair
Llanymddyfri
Sir Gâr
SA20 0AL

Cross Hands

Plas Gwendraeth
Heol Parc Mawr
Parc Busnes Cross Hands
Cross Hands
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6RE

Hwlffordd

Llys Afon (Hawthorn Rise)
Hwlffordd
Penfro
SA61 2BQ

Y De-ddwyrain

Caerdydd (Llaneirwg)

Plas yr Afon
Parc Busnes Llaneirwg
Llaneirwg
Caerdydd
CF3 0EY

Caerdydd Parc Cathays

Swyddfeydd Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd
CF10 3NQ

Diweddarwyd ddiwethaf