Gollyngiadau i ddŵr wyned a dŵr daear

Darganfyddwch ffurflenni cais a chanllawiau ar sut i ymgeisio am drwyddedau amgylcheddol ar gyfer gollyngiadau i ddŵr daear neu ddŵr wyneb