Gollyngiadau Dŵr a thanciau carthion

Gwneud cais am Drwydded Amgylcheddol/Esemptiad ar gyfer gollyngiadau o ddŵr