Ymgeisio i ganslo eich trwydded tynnu neu gronni dŵr

Dysgwch sut i ganslo eich trwydded tynnu neu gronni dŵr a faint y bydd hynny’n costio

Sut alla’ i ganslo (dirymu) fy nhrwydded?

Os nad ydych yn tynnu dŵr bellach, a’ch bod am ddirymu eich trwydded tynnu dŵr, bydd angen ichi gwblhau ffurflen gais am amrywiad gweinyddol a’i hanfon atom.

Os ydych am chwalu cronfa ddŵr a dirymu eich trwydded cronni dŵr, bydd rhaid ichi’n gyntaf ymgeisio am drwydded cronni dŵr i dynnu’r strwythur. Unwaith i hyn gael ei gwblhau ac i’r strwythur cronni gael ei chwalu, bydd modd ichi ymgeisio i ddirymu eich trwydded cronni dŵr trwy gwblhau ffurflen gais am amrywiad gweinyddol.

Faint fydd hyn yn costio?

Gallwch ddirymu eich trwydded yn rhad ac am ddim.

Bydd tâl ymgeisio’n daladwy os bydd angen ichi ymgeisio am drwydded cronni dŵr i chwalu strwythur cronni dŵr. Ceir manylion prisiau ymgeisio yn ein Cynllun Prisiau Tynnu Dŵr.

Pa mor hir gymer hi i wneud penderfyniad am fy nghais?

Bydd ein lefelau gwasanaeth trwyddedu’n dweud wrthych pryd i ddisgwyl ymateb oddi wrthym.