Cofrestr gyhoeddus o ganolfannau trin Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff cymeradwy ac allforwyr cymeradwy

Mae canolfannau trin cymeradwy ac awdurdodedig yn safleoedd sydd wedi’u trwyddedu (neu y cofrestrwyd esemptiad ar eu cyfer) i drin Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff.

Mae canolfannau trin cymeradwy ac awdurdodedig:

  • yn medru rhoi nodiadau tystiolaeth ar gyfer cynlluniau cydymffurfiaeth cynhyrchwyr fel y gellir casglu’r Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff a’i drin, ei ailgylchu neu’i ailddefnyddio
  • yn gorfod bod yn allforwyr cymeradwy i allforio Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff neu unrhyw ddefnydd cysylltiedig o’r Deyrnas Gyfunol i’w drin, ei adfer neu’i ailgylchu ymhellach
  • yn gorfod gwirio bod unrhyw gorff y maent yn bwriadu ei ddefnyddio i allforio Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff neu unrhyw ddefnydd cysylltiedig i’w drin, ei adfer neu’i ailgylchu ymhellach yn allforiwr cymeradwy.

Mae’r holl ganolfannau trin cymeradwy ac awdurdodedig a restrwyd yn y gofrestr gyhoeddus yn weithredol am ddeuddeg mis o’r dyddiad cymeradwyo.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ganolfannau trin Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff cymeradwy ac awdurdodedig ac allforwyr cymeradwy, cysylltwch â ni ar WEEE@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Enw Cyfeiriad Côd post Rhif cymeradwyo Dyddiad cymeradwyo
A & LH Environmental Services Limited Unit 4 Palmerston Business Centre, Palmerston, Barry, Bale of Glamorgan CF63 2XA WEE/NR0010WA/ATF 01/01/2021
Crest Co-operative Ltd Brierley House, Ferry Farm Road, Llandudno Junction, Conwy LL31 9SF WEE/NR0010WA/ATF 01/01/2021
Dragon Recycling Solutions Ltd Unit 4, Heads of the Valleys Industrial Estate, Rhymney, Tredegar NP22 5RL WEE/NR0007WA/ATF 01/01/2021
E-Cycle Ltd Unit 4 Dinas Isaf Industrial Estate, Williamstown, Tonypandy CF40 1NY WEE/NR0014WA/ATF 01/01/2021
Groundwork Caerphilly Unit 21, Lawn Industrial Estate, Rhymney, Tredegar NP22 5PW WEE/NR0015WA/ATF 01/01/2021
Intelligent Lifecycle Solutions Ltd Unit 4, Dinas Isaf Industrial Estate, Williamstown, Tonypandy, RCT CF40 1NY WEE/NR0004WA/ATF 01/01/2021
Mekatek Ltd Unit C Maerdy Industrial Estate, Rhymney, Tredegar NP22 5PY WEE/NR0012WA/ATF 01/01/2021
RBF Comms Services Ltd RBF Business Centre, Pontymister Industrial Estate, Risca, Newport, Gwent NP11 6NP WEE/NR0018WA/ATF 01/01/2021
Refurbs Flintshire Unit 1-3, Aber Park Industrial Estate, Aber Road, Flint, Flintshire CH6 5EX WEE/NR0019WA/ATF 01/01/2021
Sims Group UK Ltd Newport Fridge Plant, North Side, Alexandra Dock, Newport, Gwent NP20 2WE WEE/NR0020WA/ATF 01/01/2021
Toogoodtowaste Unit 1 Standard Industrial Estate, Ynyshir, Ponthir, Rhondda Cynon Taff CF39 0RF WEE/NR0003WA/ATF 01/01/2021
Trojan Electronics Ltd Kings Dock, Trojan Close, Crymlyn Burrows, Swansea SA1 8QA WEE/NR0013WA/ATF 01/01/2021
TXO Systems Ltd Unit 3, Severn Cross Distribution Park, Newhouse Farm Industrial Estate, Chepstow NP16 6UP WEE/NR0021WA/ATF 01/01/2021
Wastesavers Charitable Trust (The Reuse Centre) Reuse Centre, Unit 2, Phoenix Park, Telford Street, Newport NP19 0LW WEE/NR0022WA/ATF 01/01/2021

 

Approved exporters

Enw Cyfeiriad Côd post Rhif cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo
Intelligent Lifecycle Solutions Ltd Unit 4, Dinas Isaf Industrial Estate, Williamstown, Tonypandy, RCT CF40 1NY WEE/NR0003WA/EXP 01/01/2021
RBF Comms Services Ltd RBF Business Centre, Pontymister Industrial Estate, Risca, Newport, Gwent NP11 6NP WEE/NR0005WA/EXP 01/01/2021
TXO Systems Ltd Unit 3, Severn Cross Distribution Park, Newhouse Farm Industrial Estate, Chepstow NP16 6UP WEE/NR0001WA/EXP 01/01/2021
Diweddarwyd ddiwethaf