Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Prynu trwydded pysgota â gwialen

Mae’r adran hon yn egluro sut i brynu eich trwydded pysgota â gwialen

Image 3 alerting people that they must carry a rod licence when fishing

Pryd fydd angen trwydded pysgota â gwialen arnaf i?

Bydd angen trwydded pysgota â gwialen ddilys arnoch chi os ydych yn 12 oed neu’n hŷn, ac yn pysgota eog, brithyll, pysgod dŵr croyw, brwyniaid neu lysywod yng Nghymru, Lloegr (ac eithrio’r afon Tweed) ac ardal gororau Esk yn yr Alban.

  • Mae Trwyddedau iau (13-16 oed) AM DDIM ond mae’n rhaid i chi gofrestru
  • Mae consesiynau hŷn (65 oed a hŷn) ac anabl ar gael (gweler isod)

Gallwch gael trwydded anabl os oes gennych Fathodyn Glas, neu os ydych yn derbyn Lwfans Byw i’r Anabl neu Daliad Annibyniaeth Personol.

Mae’n rhaid i chi gario eich trwydded pysgota â gwialen bob tro rydych yn pysgota neu gallwch wynebu erlyniad a chael eich dirwyo hyd at £2,500.

Sut gallaf brynu trwydded pysgota â gwialen?

Rydym yn ymwybodol bod rhai gwefannau yn cynnig prynu neu wirio ceisiadau am drwydded ar eich rhan. Mae cael eich trwydded yn uniongyrchol o GOV.UK yn rhatach, yn gyflymach ac yn llawer symlach. Cymerwch ofal ychwanegol wrth ddefnyddio peiriant chwilio na fyddwch chi'n mynd i safleoedd gwerthu eraill.

Llinellau ar agor:

1 Mawrth hyd at 30 Mehefin, Unrhyw ddiwrnod (gan gynnwys gwyliau’r banc), 8am tan pm 1 Gorffennaf hyd at  28 Chwefror, dydd Llun i ddydd Gwener, 8am tan 6pm (ddim ar agor ar wyliau’r banc).

Prisiau trwydded pysgota â gwialen a chynnyrch newydd (1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2020)

Beth sy’n newydd?

  • Trwydded iau am ddim (oedran 13-16) o 1af Ebrill 2018
  • Mae trwydded lawn nawr yn para 365 diwrnod ers y dyddiad prynu
  • Mae trwydded 3-gwialen nawr ar gael ar gyfer pysgota pysgod bras 
  • Mae dewis i uwchraddio o drwydded tymor-byr i drwydded lawn 365 diwrnod (o fewn cyfnod o 14 diwrnod)

 

Categori’r Drwydded

Math o drwydded

Toll

Newid i’r cynnyrch

Bras a Brithyll

Llawn

£30

Trwydded 365 diwrnod

 

Llawn (ar gonsesiwn) hŷn ac anabl

£20

 

Tymor byr 1 diwrnod

£6

Dewis o uwchraddio i drwydded lawn 365, gan eithrio cost yr 1 neu 8 diwrnod

 

Tymor byr 8 diwrnod

£12

 

Iau (13-16 oed)

Am ddim

Trwydded iau am ddim

 

Trwydded 3 gwialen

£45

Cynnyrch newydd a thrwydded 365 diwrnod.

 

Trwydded 3 gwialen (ar gonsesiwn)

£30

Cynnyrch newydd a thrwydded 365 diwrnod.

Eog a Sewin

Llawn

£82

Trwydded 365 diwrnod

 

Llawn (ar gonsesiwn) hŷn ac anabl

£54

 

Tymor byr 1 diwrnod

£12

Dewis o uwchraddio i drwydded lawn 365, gan eithrio cost yr 1 neu 8 diwrnod

 

Tymor byr 8 diwrnod

£27

 

Iau (13-16 oed)

Am ddim

Trwydded iau am ddim

Cwsmeriaid o dramor

Gallwch brynu trwydded ar-lein cyn i chi ymweld â Chymru. Rhaid i chi gadw eich e-bost cadarnhad a’i gadw gyda chi pan fyddwch yn pysgota. Fel arall, bydd angen i chi brynu trwydded pan fyddwch yn cyrraedd Cymru. Dylai’r drwydded nodi’r cyfeiriad yr ydych yn aros ynddo tra ar eich ymweliad.

Mae’r incwm a gasglwyd yng Nghymru gan werthiant trwyddedau gwialen bysgota (oddeutu £1.2 miliwn yn 2016) yn cynorthwyo ariannu’r gwasanaeth Pysgodfeydd rydym yn ei gynnig i bysgotwyr yng Nghymru.

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.