Rhif Trwydded: EPR/BR9383ID

Gweithredwr: Knauf Insulation Ltd. 

Math o gyfleuster reoledig: Adran 3.4 Rhan A (1)(a) Toddi sylweddau mwynol gan gynnwys cynhyrchu ffibr mwynol mewn gweithfa sydd â'r gallu i doddi mwy na 20 tunnell y dydd.  

Lleoliad y cyfleuster reoledig: Chemistry Lane, Y fferi Isaf, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2DA.

Trosolwg o’r broses

Diben y weithfa yw cynhyrchu cynhyrchion inswleiddio.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf