Nodiadau Cyfarwyddyd Rheoleiddio (RGN's)

Cyfres o ddogfennau i helpu deiliaid trwyddedau i ddeall diffiniadau a thermau ar gyfer y rheoliadau trwyddedu amgylcheddol

Mae nodiadau cyfarwyddyd rheoliadol yn ddogfennau cyfarwyddyd y bwriedir iddynt helpu deiliaid trwyddedau i ddeall diffiniadau a thermau ar gyfer y rheoliadau trwyddedu amgylcheddol.

Mae'r dogfennau a restrir isod ar gael ar waelod y dudalen hon, oni nodir yn wahanol.

RGN 1: Understanding the meaning of 'operator' (Saesneg yn unig)
RGN 2: Understanding the meaning of regulated facility (plus Appendix 1,2, 3 and 4) (Saesneg yn unig) (Cyhoeddir y ddogfen hon gan Asiantaeth yr Amgylchedd. Bydd y ddolen isod yn mynd â chi iddi)
RGN 3: Deciding applications are duly made and requests for further information (Saesneg yn unig)
RGN 4: Setting standards for environmental protection (Saesneg yn unig)
RGN 5: Operator competence (Saesneg yn unig)
RGN 8 Substantial changes involving solvents and combustion (Saesneg yn unig)
RGN 9: Surrender (Saesneg yn unig)
RGN 10: dealing with the death, financial difficulties or striking off of an operator (Saesneg yn unig)
RGN 11: Enforcement powers (Saesneg yn unig)
RGN 12: Statutory periodic permit reviews (Saesneg yn unig)
Canllawiau: Cynlluniau a thrwyddedau adfer gwastraff
Understanding the Landfill Directive: LFD 1 (Saesneg yn unig)

Troseddau perthnasol

Rhaid i chi ddweud wrthym yn eich cais am drwydded amgylcheddol ar gyfer Gweithfa neu Weithrediad Gwastraff os ydych chi, neu unrhyw berson perthnasol arall, wedi ei gollfarnu o drosedd berthnasol. 

Mae rhestr o droseddau perthnasol o dan y ddeddfwriaeth ar gael yma:

https://www.gov.uk/government/publications/relevant-conviction-guidance-for-permit-applications-for-waste-activities-and-installations-only