Cynlluniau ar gyfer cwympo ac ailblannu Ystad Goetir Llywodraeth Cymru

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb o’r Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd sydd wedi eu cymeradwyo.

Bydd unrhyw ddiwygiadau i'r rhaglen cwympo yn cael eu rhoi ar y gofrestr drwydded cwympo coed.

Mae ailblannu yn digwydd o fewn 5 mlynedd ar ôl i'r coed gael eu torri.

Er mwyn rhagor o wybodaeth sy’n gynlluniau a gymeradwywyd ymweliad i dudalen Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd page.

Does dim cynlluniau ar hyn o bryd.

 

Enw y CDC ac Ardal Reoli Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Ymgeisydd Gwaith Arfaethedig 2022-2026 2027-2031 2032-2036 2037-2041 Dyddiad gorffen sylwadau
Machynlleth SH746010 Machynlleth CNC Cympo 284.97 70.85 37.76 41.61 01/05/2024
Diweddarwyd ddiwethaf