Cyflwynwch ddatganiad ar gyfer eich dalfa gocos ddyddiol yn aber afon Dyfrdwy

Rhaid i bob deiliad trwydded cocos yn aber afon Dyfrdwy anfon datganiad dalfa atom ar gyfer pob dalfa ddyddiol.

Mae'n rhaid i chi gyflwyno datganiad hyd yn oed os na wnaethoch bysgota, ar wahân i ddydd Sul (pan na chaniateir i chi bysgota).


Os hoffech gyflwyno eich datganiadau dalfeydd ar ffurflen bapur, cysylltwch â ni drwy ffonio 0300 065 3000.

 

Diweddarwyd ddiwethaf