Cysylltwch â gydag ymholiad cynllunio

De-orllewin Cymru
Cyfeiriad e-bost:
(Ar gyfer prosiectau yn Sir Benfro; Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro; Sir Gaerfyrddin; Abertawe; Castell-nedd Port Talbot; Pen-y-bont ar Ogwr) 
swplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyfeiriad post:
(Ar gyfer prosiectau yn Sir Benfro; Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro; Sir Gaerfyrddin; Abertawe; Castell-nedd Port Talbot; Pen-y-bont ar Ogwr)
Maes Newydd
Llandarsi
Castell-nedd
SA10 6JQ

 

De-ddwyrain Cymru
Cyfeiriad e-bost:
(Ar gyfer prosiectau: yng Nghaerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; Sir Fynwy; Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; Blaenau Gwent; Caerffili; Merthyr Tudful) 
southeastplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyfeiriad post:
(Ar gyfer prosiectau: yng Nghaerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; Sir Fynwy; Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; Blaenau Gwent; Caerffili; Merthyr Tudful)
Plas yr Afon
Parc Busnes Llaneirwig
Llaneirwig
Caerdydd
CF3 0EY

 

Gogledd a Chanolbarth Cymru 
Cyfeiriad e-bost:
(Ar gyfer prosiectau: yng Ngwynedd; Ynys Môn; Conwy; Sir Ddinbych; Sir y Fflint; Wrecsam; Powys; Ceredigion; Par Cenedlaethol Eryri) 
northplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyfeiriad post:
(Ar gyfer prosiectau: yng Ngwynedd; Ynys Môn; Conwy; Sir Ddinbych; Sir y Fflint; Wrecsam; Parc Cenedlaethol Eryri)
Maes y Ffynnon
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2DW

Cyfeiriad post:
(For projects ym Mhowys a Cheredigion)
Adeiladau’r Llywodraeth
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3UR
Diweddarwyd ddiwethaf