Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Llifogydd - Abermaw Ionawr 2014 Llifogydd

Ydych chi’n chwilio am adnoddau i helpu i esbonio sut mae llifogydd yn digwydd a beth yw effeithiau hynny?

Coetiroedd a chlychau'r gog Coed a choetiroedd

Dysgwch am goed a choetiroedd - cymerwch olwg ar ein hadnoddau.

Tipio anghyfreithlon Gwastraff a thipio anghyfreithlon

Ydych chi’n chwilio am adnoddau i egluro effaith a chanlyniadau gollwng sbwriel a thipio anghyfreithlon?

Image representing sustainability.  Hands cradling the natural world Datblygu cynaliadwy

A hoffech chi esbonio datblygu cynaliadwy i’ch dysgwyr? Beth y gallent ei wneud er mwyn gwneud gwahaniaeth? Darllenwch ein hadnoddau.

A reservoir dam Dŵr

A hoffech chi ddysgu am bopeth sy’n wlyb ac yn ddyfrllyd? Edrychwch ar ein hadnoddau dysgu.

Girl holding a butterfly Anifeiliaid, Cynefinoedd a Bioamrywiaeth

Cyfle i ddysgu am anifeiliaid, cynefinoedd a bioamrywiaeth – cymerwch gipolwg ar ein hadnoddau

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.