Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Llifogydd - Abermaw Ionawr 2014 Llifogydd

Ydych chi’n chwilio am adnoddau i helpu i esbonio sut mae llifogydd yn digwydd a beth yw effeithiau hynny?

Coetiroedd a chlychau'r gog Coed a choetiroedd

Dysgwch am goed a choetiroedd - cymerwch olwg ar ein hadnoddau.

Tipio anghyfreithlon Gwastraff a thipio anghyfreithlon

Ydych chi’n chwilio am adnoddau i egluro effaith a chanlyniadau gollwng sbwriel a thipio anghyfreithlon?

Image representing sustainability.  Hands cradling the natural world Datblygu cynaliadwy

A hoffech chi esbonio datblygu cynaliadwy i’ch dysgwyr? Beth y gallent ei wneud er mwyn gwneud gwahaniaeth? Darllenwch ein hadnoddau.

A reservoir dam Dŵr

A hoffech chi ddysgu am bopeth sy’n wlyb ac yn ddyfrllyd? Edrychwch ar ein hadnoddau dysgu.

Golygfa o bwll dŵr cors Corsydd mawndiroedd

Dysgwch am gordydd mawndirol, edrychwch ar ein hadnoddau

Girl holding a butterfly Anifeiliaid, cynefinoedd a bioamrywiaeth

Cyfle i ddysgu am anifeiliaid, cynefinoedd a bioamrywiaeth – cymerwch gipolwg ar ein hadnoddau

Woman teaching two girls Iaith a llythrennedd yn yr awyr agored

Gwneud y mwyaf o’n hamgylchedd naturiol i hyrwyddo iaith a llythrennedd – darganfyddwch pa adnoddau sydd gennym

Feet made of stones design on a beach Y celfyddydau mynegiannol

Anogwch eich dysgwyr i archwilio ein hamgylchedd naturiol drwy'r celfyddydau mynegiannol.

Girl using string and peg to measure tree height Mathemateg a rhifedd

Eisiau hyrwyddo mathemateg a rhifedd yn yr amgylchedd naturiol? Edrychwch ar ein hadnoddau

Shadows on a beach 2 adults and a child Iechyd a lles

Eisiau hybu iechyd a lles yn yr amgylchedd naturiol? Edrychwch ar ein hadnoddau

merch yn dal pen blodau sych yn tyfu yn y cae Synhwyrau naturiol

Rhyddhewch eich synhwyrau naturiol a darganfyddwch yr amgylchedd naturiol gyda chymorth ein hadnoddau

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.