Adolygiad o lifogydd mis Chwefror 2020: Storm Ciara a Dennis

Daeth Stormydd Ciara, Dennis a Jorge yn sgil gaeaf gwlyb iawn. Cadarnhaodd y Swyddfa Dywydd mai dyma’r mis Chwefror gwlypaf a gofnodwyd erioed. Cyrhaeddodd sawl afon eu lefelau uchaf erioed, effeithiodd llifddwr ar 3,130 eiddo a bu rhaid i bobl adael eu cartrefi.

Adolygwyd ein hymateb i’r stormydd, gan ganolbwyntio’n benodol ar ein gweithrediadau digwyddiadau llifogydd a sut rydym yn rheoli ystad CNC i helpu i leihau perygl llifogydd.

Cyhoeddwyd yr adolygiad ar 22 Hydref 2020:

Mae ein Map Stori yn adrodd stori’r stormydd eithriadol ym mis Chwefror a chanlyniadau ein hadolygiadau.

Ysgrifennodd ein Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd a Digwyddiadau flog yn myfyrio ar un o’r stormydd mwyaf dinistriol sydd wedi bwrw Cymru mewn hanes diweddar.

Diweddarwyd ddiwethaf