Adroddiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer Hafren Dyfrdwy

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi perfformiad amgylcheddol  Hafren Dyfrdwy cynnydd da y mae wedi'i wneud, a pha welliannau pellach yr hoffem eu gweld.

Diweddarwyd ddiwethaf