Newyddion a blogiau

Newyddion diweddaraf

Uchafbwynt blynyddol ar nyth gweilch-y-pysgod Llyn Clywedog wrth i’r cywion gael eu modrwyo

Mewn carreg filltir cadwraeth sylweddol, cafodd tri chyw gweilch eu modrwyo'n llwyddiannus ar nyth Llyn Clywedog yng Nghoedwig Hafren ar 20 Mehefin, gan ychwanegu at lwyddiant cynyddol y nyth a ddiogelir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

20 Meh 2024

Ein blog

Mae gwaith yn parhau i roi hwb i Fynydd Llandysilio

Cwblhawyd rhagor o waith rheoli y flwyddyn ddiwethaf i helpu i adfer Mynydd Llandysilio yn dilyn y tanau gwyllt dinistriol oedd wedi difrodi rhannau helaeth o'r safle gwarchodedig.

Jenny Hoyle

19 Meh 2024

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru