Gwiriwch a oes angen caniatâd arnoch i ffilmio, i drefnu digwyddiad neu i gynnal gweithgaredd ar ein tir

Ein blaenoriaeth yw eich cadw chi a’n tir yn ddiogel.

Darganfyddwch a oes angen caniatâd arnoch i ffilmio, i drefnu digwyddiad neu i gynnal gweithgaredd ar ein tir.

Fel arfer bydd yn cymryd hyd at 12 wythnos i asesu cais a chwblhau ymgynghoriad mewnol. Bydd hyn yn sicrhau y bydd eich gweithgaredd neu ddigwyddiad yn cael ei gynnal yn ddiogel ac na fydd yn effeithio ar eraill sy’n defnyddio neu’n gweithio ar ein tir.

Gwneud cais ar gyfer ffilmio, trefnu digwyddiad neu gynnal prosiect ar ein tir

Diweddarwyd ddiwethaf