Rhif y drwydded: EPR/DP3832EF
Gweithredwr: Biotage GB Ltd.
Math o gyfleuster rheoledig:
Adran 4.1 A(1)(a)(viii): Cynhyrchu deunyddiau plastig (er enghraifft polymerau, ffibrau synthetig a ffibrau seliwlos)
Adran 4.2 A(1)(a)(v): Cynhyrchu cemegau anorganig fel anfetelau, ocsidau metel, carbonylau metel neu gyfansoddion anorganig eraill (er enghraifft calsiwm carbid, silicon, silicon carbid, titaniwm ocsid).

Lleoliad y cyfleuster rheoledig: Uned C IST House, Distribution Way, Parc Busnes Dyffryn, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7TS.

Trosolwg o’r broses
Lleolir Uned C IST House yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol ST 14818 92870 ger Ystrad Mynach yng Nghaerffili. Pwrpas y weithfa yw gorchuddio/addasu arwyneb silica amorffaidd a gleiniau polystyren trwy ddefnyddio amrywiaeth o sylweddau.

Diweddarwyd ddiwethaf