Rhif cyfeirnod: EPR/CP3795FY

Gweithredydd: Sims Group UK Limited

Lleoliad cyfleuster rheoledig: Northside, South Dock,  Alexandra Dock, Newport, NP20 2WE

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Natural Resources Wales permitting decisions Sims Group UK Limited PDF [160.7 KB]
Permit with introductory note Sims Group UK Limited PDF [494.4 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf